TFeri.hu

Fontos oktatási jogszabályok gyűjteménye PDF Nyomtatás E-mail
  

A 2016/2017. és a 2017/2018-as tanév jogszabályi háttere:

(Összeállította: Tamás Ferenc tanár, informatikus, közoktatási szakértő)

Ez az összeállítás tartalmazza a jelenleg hatályos oktatási jogszabályokat, valamint a pedagógus ellenőrzéshez-minősítéshez szükséges fontosabb dokumentumokat.
Első megfogalmazásban elsősorban (szak)gimnáziumi pedagógusoknak szólt, de igyekeztem bővíteni, így mindenki számára használhatóvá vált a gyűjtemény.

Tisztelt Olvasó!

Ha Ön szerint valamelyik jogszabály még ide illene, akkor kérem küldje el e-mailen a hivatalos(kukac)tferi(pont)hu címre!
Ugyanez a kérésem, ha hibát vagy elírást észlel.

FONTOS!

A hatályos jogszabályok minden esetben a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) honlapjára mutató linket tartalmaznak.
Jelen linkgyűjtemény nem lenne teljes a www.oktatas.hu honlap rendkívül összetett tartalma nélkül. Pontos URL: https://www.oktatas.hu/hivatal/jogszabalyok
Köszönet érte!

 

Jogszabály teljes neve

Jogszabály hatálya
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2017.06.17 - 2017.08.31
Hamarosan! 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2017.09.01 - 2017.12.31
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 2017.03.21 - 2018.08.31
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2017.06.02 - 2017.12.31
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2017.06.17 - 2017.07.31
Hamarosan! 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2017.09.01 - 2017.12.30
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2017.02.01 - 2017.08.31
Hamarosan! 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2017.09.01 - 2018.08.31
12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 2016/2017-es tanév rendjéről 2017.01.02 - 2018.06.01
Hamarosan! 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018-as tanév rendjéről

2017.09.01. - 2019.06.01.

120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről 2016.06.14 -

121/2013. (IV.26.) Korm, rendelet az Oktatási Hivatalról

2017.01.01 -

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

 • Kerettanterv általános iskolák 1.-4. osztálya számára
 • Kerettanterv általános iskolák 5.-8. osztálya számára
 • Kerettanterv gimnáziumok 9.-12. osztálya számára
 • Kerettanterv gimnáziumok 7.-12. osztálya számára
 • Kerettanterv gimnáziumok 5.-12. osztálya számára
 • Kerettanterv szakközépiskolák 9.-12. osztálya számára
 • Kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyamra
 • Kerettanterv a szakiskoláknak
 • Kerettanterv a Köznevelési Hídprogramokhoz - jelenleg nem linkelhető a hatályos verzió!
 • Kerettanterv a nemzetiségi nevelés-oktatáshoz- jelenleg nem linkelhető a hatályos verzió!
 • Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktatók intézményeknek- jelenleg nem linkelhető a hatályos verzió!
 • Kerettantervek a felnőttoktatás számára- jelenleg nem linkelhető a hatályos verzió!
 • Kerettantervek a szakiskolát végzettek számára 11.-12. osztály- jelenleg nem linkelhető a hatályos verzió!
 • 2017.05.13 - 2017.08.30

  Hamarosan! 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

  2017.08.31 - 2018.08.30
  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2017.06.17 - 2017.06.30
  Hamarosan! 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2017.07.01 -
  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2017.03.21 -
  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2017.01.02 -
  8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 2017.01.01 -
  15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 2017.03.01 - 2017.08.31
  Hamarosan! 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 2017.09.01 -
  100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 2017.03.07 -
  40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
  2017.01.03 -
  110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 2014.01.18 - 2017.08.31
  Hamarosan! 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 2017.09.01 -
  48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 2017.01.01 -
  314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról 2017.01.01 -
  315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 2017.01.01 -
  217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 2017.06.20 - 2017.06.30
  Hamarosan! 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 2017.07.01 -
  150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
  2017.06.20 - 2019.12.31
  51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 2017.05.13 - 2017.08.30
  Hamarosan! 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 2017.08.31 - 2018.08.30
  17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2017.04.11 -
  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2017.03.24 -
  362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
  2017.01.02 -
  277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 2017.01.01 -
  363/2012. XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 2014.09.02 -

  31/2004. (XI.13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről

  2014.04.30 -
  15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 2017.01.01 -
  10/2006. (IX.26.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 2014.06.01 -
  4/2013. (I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 2013.09.01 - 2020.08.31
  46/1999. (XII.13.) OM rendelet a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről 2004.12.01 -
  105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
  2017.01.01 -
  137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról 2016.01.01 -
  12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről 2014.03.27 -
  423/212. (XII.29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 2016.12.17 - 2017.08.31
  Hamarosan! 423/212. (XII.29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 2017.09.01 - 2019.12.31
  1/2012. (I.20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 2016.01.01 -


  Pedagógus ellenőrzés/minősítés jogszabályai és dokumentumai

  Minden letöltés innen származik: https://www.oktatas.hu/kiadvanyok

  Fontos! Miniszteri határozat a 2018. évi minősítés keretszámairól.
  URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2017_2018_evi_minositesi_keretszamok_kozlemeny.pdf

  Miniszteri határozat a 2017. évi minősítés keretszámairól. URL: http://www.kormany.hu/download/5/92/a0000/K%C3%B6zlem%C3%A9ny-2017%20%C3%A9vi%20keretsz%C3%A1m.pdf

  ÚJ!!! A 2017. és a 2018. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (2017.jún.28-től érvényes verzió)

  ÚJ!!! A 2017. és 2018. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő dokumentum az e-portfólióba feltöltendő dokumentumok mennyiségéről (2017.jún.28-tól érvényes verzió)

  - A 2017. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 4. verzió ( 2016.okt.12-től érvényes)

  - A 2017. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő dokumentum az e-portfólióba feltöltendő dokumentumok mennyiségéről (2016.okt.12-től érvényes)

  - A 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (2016.febr.1-től érvényes verzió)

  - A 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (2016. febr. 1-től érvényes KIVONAT

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (óvoda) 2016. 01.28. verzió

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (általános iskola) 2016.01.28. verzió

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (gimnázium) 2016.01.28. verzió

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (szakközépiskola és szakiskola) 2016.01.28. verzió

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (kollégium) 2016.01.28. verzió

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (alapfokú művészeti iskola) 2016.01.28. verzió

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (gyógypediagógiai intézmény- ált. isk.) 2016.01.28. verzió

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (pedagógiai szakszolgáltatok) 2016.01.28. verzió

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (pedagógiai szakmai szolgáltatók) 2016.01.28. verzió

  - Önértékelési kézikönyvek (óvoda) 2016.01.27. verzió

  - Önértékelési kézikönyvek (általános iskola) 2016.01.27. verzió

  - Önértékelési kézikönyvek (gimnázium) 2016.01.27. verzió

  - Önértékelési kézikönyvek (szakközépiskola és szakiskola) 2016.01.27. verzió

  - Önértékelési kézikönyvek (kollégium) 2016.01.27. verzió

  - Önértékelési kézikönyvek (alapfokú művészeti iskola) 2016.01.27. verzió

  - Önértékelési kézikönyvek (gyógypedagógiai intézmény - ált. isk.) 2016.01.27. verzió

  - Önértékelési kézikönyvek (pedagógiai szakszolgálatok) 2016.01.27. verzió

  - Önértékelési kézikönyvek (pedagógiai szakmai szolgáltatók) 2016.01.27. verzió

   


  - Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz

  - Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz

  - Mentorok tevékenységének támogatása

  - Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 1. füzet

  - Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 2. füzet


  - A 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató (ebben találhatóak a 156. oldaltól a terület- és szakspecifikus anyagok)

  - A 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez

  - A 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató kivonata

  - A 2013. december 12-én közzétett, majd 2014. március 19-én az egyes szaktárgyakra és szakterületekre vonatkozó tartalmakkal kiegészített Útmutató

  - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (Második, javított változat)

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (Szakközépiskola és szakiskola)

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (Gimnázium)

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (Kollégium)

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (Óvoda)

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (Alapfokú művészetoktatási intézmény)

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (Gyógypedagógiai intézmény - általános iskola)

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (Pedagógiai szakszolgálatok)

  - Tanfelügyeleti kézikönyvek (Pedagógiai szakmai szolgáltatók)

  - Önértékelési kézikönyvek (Szakközépiskola és szakiskola)

  - Önértékelési kézikönyvek (Gimnázium)

  - Önértékelési kézikönyvek (Általános iskola)

  - Önértékelési kézikönyvek (Óvoda)

  - Önértékelési kézikönyvek (Kollégium)

  - Önértékelési kézikönyvek (Alapfokú művészeti iskola)

  - Önértékelési kézikönyvek (Gyógypedagógiai intézmény - általános iskola)

  - Önértékelési kézikönyvek (Pedagógiai szakszolgálat)

  - Önértékelési kézikönyvek (Pedagógiai szakmai szolgáltatók)

   
  Ulti Clocks content

  Hirdetés