TFeri.hu

HTML/CSS könyv - 2. rész PDF Nyomtatás E-mail
  
Tartalomjegyzék
HTML/CSS könyv
HTML logikája
2. rész
3. rész
Egyéb elemek
Minden oldal

 

6. fejezet: Ékezetek

Némi kiegészítés az eredeti verzióhoz: amikor a könyv eredetijét írtam, akkor ez a fejezet még kiemelt fontosságú volt. Azóta ez jócskán csökkent, ugyanis a kódlapok (később lesz szó róluk) olyan mértékben elterjedtek, hogy gyakorlatilag megkerülhetetlenek. Óriási előnyük: immáron már nem kell szenvedni az egyes ékezetes karakterek kódjaival. Így ezt a fejezetet inkább csak, mit érdekességet ajánlom!

Az ékezetek nem mindig és könnyedén használhatóak a HTML-nyelvben. Eleve a dolog azért problémás, mert rengeteg nemzeti nyelv van a világon, viszont az internet alapvetõ nyelve a meglehetõsen kicsi karakterkészlettel rendelkezõ angol. Az egyik lehetséges megoldás az, hogy mindenki csak a saját nemzeti nyelvén készült honlapokat láthatja. Nyilvánvaló, hogy ez mereven ellentmond a web nemzetköziségének. Ráadásul eleve lehetetlenné teszi a nyelvtanulást.

Másik verzió, hogy eleve minden nemzeti nyelv összes karakterét beépítjük a böngészõk összes verziójába, de ezzel a képírásos keleti nyelvek (kínai, japán, koreai, stb.) hatalmas mennyiségû jelkészlete miatt a méret drasztikus növekedését érjük el. Lehetséges középút, hogy minden alapvetõ (angol) karakternek van egy egyszerû (1 byte-os) kódja (aki ismeri: ez az ASCII kód). Gyakorlatilag ez a sima, egyszerû "ekezet ne'lku:li i'ra'smo'd". Ezt persze érdemes repülõ ékezetekkel kombinálni, mint az elõzõ példában. Ha ennél többre vágyunk, akkor trükközni kell. Az ékezetes betûk viszonylag egyszerûek, mivel az alapvetõ (angol) karakter köré az &xacute; kombináció kell írni, ahol az "x" az adott karaktert jelöli. De itt van egy táblázat is - a jobb érthetõség kedvéért!

Á = Á É = É Í = Í Ó = Ó Ú = Ú
á = á é = é í = í ó = ó ú = ú

Mint a fentiekbõl is látható itt kivételesen FONTOS a kisbetû-nagybetû különbsége!
Ha rövid dupla ékezet kell, akkor a &xuml; kombinációt kell alkalmazni, míg az õ karakterhez a õ kombináció kell vagy az û-höz az û

Ö = Ö Ü = Ü Õ = Õ Û = Û
ö = ö ü = ü õ = õ û = û

A legjobb jóindulat ellenére is elõfordulhat, hogy nem minden karakter jelenik meg pontosan, mivel egyes Windows betûkészletekben nem feltétlenül találhatók meg (az USÁ-ból nézve) igencsak egzotikus magyar ékezetes karakterek. Természetesen vannak még speciális karakterek, például a "<" és a ">" jeleket helyettesítõ kódok is.

< = &lt; (less than) > = &gt; (greater than) = &nbsp; (space) ¢ = &cent; (cent-jel) £ = &pound; (font-jel)
¥ = &yen; (yen-jel) & = &amp; (angol és-jel) © = &copy; (copyright) ® = &reg; (registered) ä = &auml; (umlautos a)

Ha valakinek eddig gondjai támadtak az ékezetes karakterekkel, akkor remélem, hogy ez a pár mondat megoldja! 5. feladat: Írja le a következõ ékes magyar kifejezéseket - HTML kóddal: hosszúszárú cipõfûzõ, illetve árvíztûrõ tükörfúrógép.
Még egy apró megjegyzés, ami késõbb nyer fontosságot. Az elõzõ módszerrel gyakorlatilag bármelyik nyelv karakterét le tudjuk írni, ha az bele van építve a HTML-szabványba. Ha nincsen, akkor a <HTML> tag után közvetlenül be kell gépelnünk a következõ részletet - PONTOSAN!.(minta18.html) Magyarázat: ez a magyar nyelvű betűkészletet jelöli, így a gépelés közben nem kell fiyelnünk az ékezetes karakterekre.

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

</head>

Eme segítséggel már nyugodtan gépelhetünk, mint az a 18. mintából is látható! A pontos jelentésről majd (sokkal) késõbb, mivel most fontosabb az alapok folytatása.


5. feladat: Gépelje be a fenti két szöveget! (fel5.html)


7. fejezet: Táblázatok

Nos, elértük a HTML nyelv egyik legjobban megjeleníthetõ objektumát: a táblázatokat. Maga a táblázat tagje igen egyszerû: <TABLE> és </TABLE>. Ezen belül viszont sok minden lehet. Minden egyes sort <TR> és </TR> közé kell zárni, míg minden egyes cella tartalmát <TD> és </TD> közé. Ha semmi különös bonyolítást nem szeretnénk, akkor már el is készíthetjük az elsõ táblázatot! (minta19.html)

<HTML>
<table>

<tr>

<td>1. sor 1. cella</td>

<td>1. sor 2. cella</td>

</tr>

<tr>

<td>2. sor 1. cella</td>

<td>2. sor 2. cella</td>

</tr>

<tr>

<td>3. sor 1. cella</td>

<td>3. sor 2. cella</td>

</tr>

</table>

</HTML>
Íme az eredmény:

Ahhoz, hogy kicsit szebbé tegyük a táblázatot, érdemes <TABLE> tagbe különbözõ paramétereket beleírni.

 • A legegyszerûbb a táblázat igazítása: <TABLE ALIGN="left"> Ez az alapeset. </TABLE> Persze lehet középre (center), illetve jobbra (right) is igazítani.
 • A második lehetõség a keret vastagsága. <TABLE BORDER=0> Ez az alapeset. </TABLE> A vastagság képpontokban mérendõ és egész szám lehet. Szokásos érték: 1 és 5 között.
 • A harmadik lehetõség látszólag felesleges, mivel érdemes az oszlopokat megszámolni és ezt a táblázat fejlécébe beírni. <TABLE COLS=3> 3 oszlop lesz!</TABLE>
 • Negyedszerre érdemes figyelembe venni, hogy a táblázatot lehet (és érdemes is) színezni. <TABLE BGCOLOR="red"> Ez a hagyományos színekkel vagy kódokkal történik </TABLE>.
 • Lehet egy kép is a háttér. Lásd: <IMG SRC="képurl">
 • Persze nem csak a táblázat hátterét, de a kereteket is lehet színezni! <TABLE BORDERCOLOR="yellow"> Így zöld lesz a keret színe. </TABLE>. Saját tapasztalat, hogy a színekkel mértékkel kell bánni!
 • Az egyes cellákat nem kell összezsúfolnunk, mivel a cellákat ki lehet bélelni. <TABLE CELLPADDING=2>. Ez a cellahatár és az adat távolságát mutatja meg. Alapeset a 0. </TABLE>.
 • Persze az egyes cellákat sem kell mindig összezsúfolni, így a CELLSPACING használatával nagyobb lehet a cellahatárok közti távolság. Alapeset: 0.
 • Az egyik legfontosabb lehetõség maradt a legvégére: a táblázatnak nem kell kitöltenie az ablak egészét, hanem a <TABLE WIDTH="50%"> paraméter segítségével megadható, hogy hány százalékot töltsön ki. </TABLE> Ha csak simán egy szám szerepel a WIDTH után, akkor százalék helyett képpont lesz az értelmezés.

A fenti paraméterek persze kombinálhatóak! A következõ táblázat például jobbra igazítva, 2-es keretvastagsággal, 2 oszloppal szürke háttérszínnel és piros keretekkel készült a böngészõablak 60%-ára. A cellák bélése 2, akárcsak a cellák közti távolság is. (minta20.html)

Paraméter angolul Magyarul Lehetséges értékek
ALIGN igazítás left/right/center
BORDER keretvastagság 0, 1, 2, 3, ...
COLS oszlopok száma 1, 2, 3, 4, ...
BACKGROUND háttérszín szín neve vagy kódja, esetleg kép URL-je
BORDERCOLOR keretszín szín neve vagy kódja
WIDTH táblázat szélessége pixelszám vagy %

 

<html>
<table ALIGN=RIGHT BORDER=2 CELLSPACING=2 CELLPADDING=2

COLS=3 WIDTH="60%" BGCOLOR="#FFFF00" BORDERCOLOR="red">

<tr>

<td><b>Param&eacute;ter angolul</b></td>

<td><b>Magyarul</b></td>

<td><b>Lehets&eacute;ges &eacute;rt&eacute;kek</b></td>

</tr>

<tr>

<td>ALIGN</td>

<td>igaz&iacute;t&aacute;s</td>

<td>left/right/center</td>

</tr>

<tr>

<td>BORDER</td>

<td>keretvastags&aacute;g</td>

<td>0, 1, 2, 3, ...</td>

</tr>

<tr>

<td>COLS</td>

<td>oszlopok sz&aacute;ma</td>

<td>1, 2, 3, 4, ...</td>

</tr>

<tr>

<td>BACKGROUND</td>

<td>h&aacute;tt&eacute;rsz&iacute;n</td>

<td>sz&iacute;n neve vagy k&oacute;dja, esetleg k&eacute;p URL-je</td>

</tr>

<tr>

<td>BORDERCOLOR</td>

<td>keretsz&iacute;n</td>

<td>sz&iacute;n neve vagy k&oacute;dja</td>

</tr>

<tr>

<td>WIDTH</td>

<td>t&aacute;bl&aacute;zat sz&eacute;less&eacute;ge</td>

<td>pixelsz&aacute;m vagy %</td>

</tr>

</table>

</html>

6. feladat: Készítsen néhány nyomtatott magyar napilapról egy táblázatot, mely tartalmazza a lap címét és a webcímét! A táblázatnek legyen kerete! (fel6.html)

További lehetõségek

 • Egy táblázatnak címet is adhatunk. Ezt a <TABLE> szimbólum után kell írni a következõ minta szerint: (minta21.html) Szabályozható, hogy hová kerüljön a cím <CAPTION ALIGN="TOP"> felülre kerül - alapértelmezés. </CAPTION>.
 • További lehetőségek: bottom = alulra és középre, center = középre, left = balra, right = jobbra.
 • Függőleges helyzetet szabályozhatjuk a VALIGN paraméterrel. Minta: <CAPTION VALIGN="TOP"> - Alapértelmezés = A táblázat címe a táblázat fölé kerül. Másik lehetséges érték: BOTTOM = a cím alulra kerül.
 • A két paraméter persze együtt is használható!
<HTML>
<table border="2">

<caption> Ez a cím </caption>

<tr><td> Ez a táblázat eleme</td></tr>

</table>

</HTML>
 • Szükség esetén két vagy több cellát is összevonhatunk, mint ez a következõ példában látható! (minta22.html) A cellafeszítés (colspan) tipikus használata látható itt:
<HTML>
<table border="2" cols=4>

<tr>

<td> 1. sor 1. elem </td>

<td> 1. sor 2. elem </td>

<td> 1. sor 3. elem </td>

<td> 1. sor 4. elem </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2"> 2. sor 1.-2. elem </td>

<td> 2. sor 3. elem </td>

<td> 2. sor 4. elem </td>

</tr>

</table>

</HTML>

Függõlegesen ugyanez: ROWSPAN.
 • Minden egyes cella tartalmát darabonként is igazíthatjuk <TD ALIGN="LEFT"> Balra rendez - alapértemezés </TD> Lehet középre (center) vagy jobbra (right) is rendezni.
 • Természetesen egyenként is lehetõségünk van a cellák szélességének állítására is az egész táblázat szélességére alkalmazott WIDTH paraméterrel.
 • Minden egyes cellához lehet rendelni egy címet is, mely akkor jelenik meg, ha az illetõ cella fölé kerül az egér. <TD TITLE="cim"> elem tartalma </TD>.
 • Hosszú szövegeknél elõfordulhat, hogy egy sornál több is lehet 1-1 cella tartalma. Ilyenkor jól jöhet a <TD VALIGN="CENTER"> paraméter </TD>, ahol valign = vertical align = függõleges rendezés. Lehetséges értékek: center = közép; top = fent; bottom = alul; baseline = a betûk szintjének aljához igazítja az objektumot.
 • Ennek némileg ellentmond, hogy ha semmiképpen sem akarjuk, hogy egy cellában a szöveget megtörje, akkor használhatjuk a NOWRAP=TRUE paramétert a TD tag-ben. Ekkor a cellatartalom nem kerül törésre. Alapértelmezés: NOWRAP=FALSE.
  (azaz a cellatartalom törhető.)
 • Cellánként is lehetőség nyílik háttérszín (BGCOLOR), illetve háttérgrafika (BACKGROUND) definiálására, azért csak óvatosan a díszekkel...
 • Külön lehetõségünk van <TH> táblázat fejlécének - table heat </TH> és <TFOOT> táblázat láblécének - table foot </TFOOT> definiálására is, bár ezt a nem-Microsoft böngészők nem tudják igazán megjeleníteni.
 • Értelemszerűen létezik a táblázatnak a törzse is. Ez a <TBODY> és a </TBODY> közé kerülhet.
 • Ha egy táblázatot 3-dimenzós módban (többfajta keretszínnel) szeretnénk látni, akkor erre is ad lehetõséget a HTML nyelv újabb definációja, de csak a <TABLE> tagben. Ilyen lehetõség a BORDERCOLORLIGHT és a BORDERCOLORDARK, amint ez a következõ példában is látható:(minta23.html)
<HTML>
<table border="4" cols="4" bordercolor="red" bordercolorlight="gray" bordercolordark="green">

... A többi lényegében ugyanaz, mint az elõzõ file-ban.

Ezek után már bátran neki lehet állni táblázatok formázásának és kitöltésének!


8. fejezet: Képek és videók

Valamirevaló weblap semmit sem ér képek és látványosabbnál látványosabb animációk, esetleg videók nélkül. A kép beszúrása is ugyanolyan egyszerû, mint az eddigi legtöbb parancs: <IMG SRC="képnév.kit">, ahol IMG = image = kép/látvány; SRC = source = forrás. Záróelem nincs, akár a <BR> tagnél. Ha a forrásfile azonos könyvtárban van a weblappal, akkor simán be lehet írni a file nevét. Ha az adott weblap környezetébõl kell vennünk egy forrásfile-t, akkor a jól ismert DOS-struktúra szerint utalhatunk rá; ellenben ha teljes hivatkozás kell URL-lel, akkor a hiperhivatkozásoknál megismert módszert kell alkalmaznunk.

 • Támogatott formátumok - a W3.org szabványügyi szervezet hivatalos forrása szerint:
  .avi — Audio-Visual Interleaved (AVI) 
  .bmp — Windows Bitmap (BMP)
  .emf — Windows Enhanced Metafile (EMF)
  .gif — Graphics Interchange Format (GIF)
  .jpg, .jpeg — Joint Photographic Experts Group (JPEG)
  .mov — Apple QuickTime Movie (MOV)
  .mpg, .mpeg — Motion Picture Experts Group (MPEG)
  .png — Portable Network Graphics (PNG)
  .wmf — Windows Metafile (WMF)
  .xbm — X Bitmap (XBM)
 • A képet követõ szöveg helyzetét az ALIGN paraméter rendezi. Értékei: Absbottom (=abszolút alja), Absmiddle (=abszolút közép), Baseline (=alapvonal), Bottom (=alja), Left (=balra), Middle (=középre), Right (=jobbra), Texttop (=szöveg közepére), valamint Top (=tetejére).
 • Hasznos lehet, ha a kép(ek) miatt egy ténylegesen üres sort behúzunk. Ilyen esetekben érdemes használni a jól ismert <BR CLEAR=ALL> tag-et, mely után a szöveg csak a kép alatt folytatódik.
 • Ha túl nagy a kép, akkor érdemes a letöltés elõtt egy sima helyettesítõ szöveget kiiratni az ALT="text" paraméterrel, ahol értelemszerûen a text helyett kell beírni a szöveget.
 • Természetesen meg lehet adni a kép keretének vastagságát is a szokásos BORDER paraméterrel - pixelben megadott egész szám.
 • Érdemes megadni a kép szélességét (WIDTH), valamint magasságát (HEIGHT) - persze szintén képpontban, hogy a kép letöltésétõl függetlenül a böngészõ már tudja rendezni az oldalt, de ezt a párost lehet használni a kép átméretezéséhez is!
 • Néha jól jöhet egy kis helyet hagyni a grafikus elem alatt és felett (VSPACE), illetve balra és jobbra. (HSPACE).
 • Gyakori megoldás, hogy a kiváló minõségû (és ezért lassan letöltõdõ) kép helyett elõször egy gyenge felbontású, de még éppen, hogy látszató "piszkozatot" löknek ki a weblapra. A LOWSRC paraméter már csak azért is hasznos, mert így a nem kívánt kép teljes letöltését nem kell megvárni. Természetesen itt is meg kell adni a teljes forrást.

Egy teljes kép letöltését lehet látni a következõ file-ban: (minta24.html)

<HTML>
<img src="/minta23.gif" width="444" height="270" alt="helyette" align="absmiddle" border="2">

</HTML>

Betölthetõ file-ok az Explorerbe és a Firefox-ba egyaránt: GIF, JPG, JPEG és PNG. Ha sima animációs GIF-eket szeretnénk betölteni, akkor ez semmi gondot sem jelent. Például a bal oldalt látható "kukac" is így forog. Ellenben a videók már több gondot okozhatnak. Ilyenkor a kezdéskor a forrásfile megadásánál SRC helyett DYNSRC-t kell használni. (DYNSCR = Dynamic Source). Használható file-kiterjesztések az MPG, MPEG és az AVI, bár ez utóbbival a a régebbi Firefox-oknak gondjai lehetnek.

 • Egy videórészletet persze többször is le lehet játszani a LOOP paraméter segítségével. Alapértelmezés LOOP=1. Végtelen lejátszást érhetünk el a LOOP="-1" (esetleg a LOOP="infinite") adat segítségével.
 • Csak az Explorerben használható paraméter a LOOPDELAY, mely ezredmásodpercben szabályozza, hogy két lejátszás között mennyi idõ teljen el.

  
Ulti Clocks content

Partnerünk hírcsatornája

HWSW Informatikai Hírmagazin
HWSW Informatikai Hírmagazin
 • A WhatsApp is monetizációba akar kezdeni
  Eddig a 19 milliárdért felvásárolt cég nem termelt bevételt anyavállalatának, a Facebooknak, de Mark Zuckerberg ezen most már szeretne változtatni. Három újonnan meghirdetett állásból már látni lehet a stratégiai irányokat.

 • Rekord eladások a VGA-k piacán
  A Gigabyte és az MSI értékesítései is történelmi magasságokban, de a következő pár hónap visszaesést hozhat.

 • Újabb heteket késik az Essential Phone rajtja
  "Néhány héten belülre" ígéri az Essential Phone bő másfél hónapja csúszó rajtját Andy Rubin, a késlekedés alatt azonban a Samsung Galaxy Note8 csábíthatja el a hezitálókat.

Számláló

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa1584
mod_vvisit_counterTegnap1490
mod_vvisit_counterEzen a héten1584
mod_vvisit_counterMúlt héten12106
mod_vvisit_counterEbben a hónapban46858
mod_vvisit_counterMúlt hónapban74536
mod_vvisit_counterÖsszesen6252536

We have: 21 guests, 2 bots online
IP címe:: 54.198.244.0
 , 
Ma: 2017.07.24.

Hirdetés