A 2017/2018-as tanév jogszabályi háttere:

(Összeállította: Tamás Ferenc tanár, informatikus, közoktatási szakértő)

Ez az összeállítás tartalmazza a jelenleg hatályos oktatási jogszabályokat, valamint a pedagógus ellenőrzéshez-minősítéshez szükséges fontosabb dokumentumokat.
Első megfogalmazásban elsősorban (szak)gimnáziumi pedagógusoknak szólt, de igyekeztem bővíteni, így mindenki számára használhatóvá vált a gyűjtemény.

Tisztelt Olvasó!

Ha Ön szerint valamelyik jogszabály még ide illene, akkor kérem küldje el e-mailen a hivatalos(kukac)tferi(pont)hu címre!
Ugyanez a kérésem, ha hibát vagy elírást észlel.

FONTOS!

A hatályos jogszabályok minden esetben a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) honlapjára mutató linket tartalmaznak.
Jelen linkgyűjtemény nem lenne teljes a www.oktatas.hu honlap rendkívül összetett tartalma nélkül. Pontos URL: https://www.oktatas.hu/hivatal/jogszabalyok
Köszönet érte!

 

Jogszabály teljes neve

Jogszabály hatálya
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (NKT) 2018.01.01 - 2018.03.31
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 2018.01.01 - 2018.03.31
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2018.01.01 - 2018.06.30
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2018.01.01 - 2018.12.30
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2018.01.01 - 2018.08.31
14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018-as tanév rendjéről 2017.10.04. - 2019.06.01.
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről 2017.07.13. -
121/2013. (IV.26.) Korm, rendelet az Oktatási Hivatalról 2018.01.01 -
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 2017.10.15 - 2018.08.30
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (KJT) 2018.01.01 -
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2018.01.01 -
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2017.10.04 -
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 2017.01.01 -
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 2017.10.04 -
59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2017.01.01 -
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  (100-as) 2018.01.01 -
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 2017.10.15 -
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT) 2017.09.01 -
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 2018.01.01 -
314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról 2017.01.01 -
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 2017.01.01 -
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 2018.01.01 -
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről (OKJ) 2017.06.20 - 2019.12.31
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2017.04.11 -
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2018.01.01 -
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2018.01.01 -
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 2017.01.02 -
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 2017.01.01 -
363/2012. XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 2014.09.02 -
31/2004. (XI.13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről (Névjegyzék) 2014.04.30 -
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 2017.01.01 -
10/2006. (IX.26.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 2014.06.01 - 2018.01.01
4/2013. (I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 2013.09.01 - 2020.08.31
46/1999. (XII.13.) OM rendelet a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről 2004.12.01 -
105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 2017.01.01 -
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról 2016.01.01 -
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről 2014.03.27 -
423/212. (XII.29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 2017.12.23 - 2019.12.31
1/2012. (I.20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 2018.01.01 -
2018.01.31

 


Pedagógus ellenőrzés/minősítés jogszabályai és dokumentumai

Minden letöltés innen származik: https://www.oktatas.hu/kiadvanyok

Fontos! Miniszteri határozat a 2019. évi minősítés keretszámairól.
URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2945-2018_kozlemeny.pdf

Miniszteri határozat a 2018. évi minősítés keretszámairól.
URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2017_2018_evi_minositesi_keretszamok_kozlemeny.pdf

Miniszteri határozat a 2017. évi minősítés keretszámairól.
URL: http://www.kormany.hu/download/5/92/a0000/K%C3%B6zlem%C3%A9ny-2017%20%C3%A9vi%20keretsz%C3%A1m.pdf

A 2017. és a 2018. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (2017.jún.28-től érvényes verzió)

A 2017. és 2018. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő dokumentum az e-portfólióba feltöltendő dokumentumok mennyiségéről (2017.jún.28-tól érvényes verzió)

Az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum negyedik változatához kapcsolódóan az alábbi szakmai területek Kiegészítő útmutatók kerültek miniszter által jóváhagyásra:

- A 2017. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 4. verzió ( 2016.okt.12-től érvényes)

- A 2017. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő dokumentum az e-portfólióba feltöltendő dokumentumok mennyiségéről (2016.okt.12-től érvényes)

- A 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (2016.febr.1-től érvényes verzió)

- A 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (2016. febr. 1-től érvényes KIVONAT

- Területileg illetékes POK elérhetőségek: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg

Tanfelügyeleti kézikönyvek

A megújult, és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott változtatásokat a tanfelügyeleti kézikönyvek negyedik kiadásai tartalmazzák, melyek alapján a 2017. évi tanfelügyeleti ellenőrzések megvalósulnak.

Önértékelési kézikönyvek

Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott, módosított önértékelési kézikönyvek (harmadik kiadás) alapján valósulnak meg a 2017. évi önértékelések. A módosított önértékelési kézikönyvek az alábbi linkeken érhetők el:


2016. és 2017. évi minősítési eljárásokhoz:

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf)

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf)

2018. évi minősítési eljárásokhoz:

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf)

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf)

Mentorok tevékenységének támogatása

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 1. füzet

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára – 2. füzet


- A 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató (ebben találhatóak a 156. oldaltól a terület- és szakspecifikus anyagok)

- A 2016. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez

- A 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató kivonata

- A 2013. december 12-én közzétett, majd 2014. március 19-én az egyes szaktárgyakra és szakterületekre vonatkozó tartalmakkal kiegészített Útmutató

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (Második, javított változat)

- Tanfelügyeleti kézikönyvek (Szakközépiskola és szakiskola)

- Tanfelügyeleti kézikönyvek (Gimnázium)

- Tanfelügyeleti kézikönyvek (Kollégium)

- Tanfelügyeleti kézikönyvek (Óvoda)

- Tanfelügyeleti kézikönyvek (Alapfokú művészetoktatási intézmény)

- Tanfelügyeleti kézikönyvek (Gyógypedagógiai intézmény - általános iskola)

- Tanfelügyeleti kézikönyvek (Pedagógiai szakszolgálatok)

- Tanfelügyeleti kézikönyvek (Pedagógiai szakmai szolgáltatók)

- Önértékelési kézikönyvek (Szakközépiskola és szakiskola)

- Önértékelési kézikönyvek (Gimnázium)

- Önértékelési kézikönyvek (Általános iskola)

- Önértékelési kézikönyvek (Óvoda)

- Önértékelési kézikönyvek (Kollégium)

- Önértékelési kézikönyvek (Alapfokú művészeti iskola)

- Önértékelési kézikönyvek (Gyógypedagógiai intézmény - általános iskola)

- Önértékelési kézikönyvek (Pedagógiai szakszolgálat)

- Önértékelési kézikönyvek (Pedagógiai szakmai szolgáltatók)