6. fejezet: Norton Commander

Befejezve: 2001.

Minimális verzió: 3.0


logo Ajánlott verzió: 5.0
Maximális verzió: Norton Commander for Windows.
Pénzhiány esetén javasolt: Volkov Commander. (Ingyenesen letölthető az Internetről, például a Jáky FTP-szerveréről!)
Windows-os ingyenes verzió: Total Commander. (Ingyenesen letölthető az Internetről, például a Jáky FTP-szerveréről!)
Peter Norton
Peter Norton, a cégalapító számítógépguru
Forrás: http://ghostsoft.com/corporate/norton.html
Sokan sok mindent mondtak a "Norton Kapitány" nevű programról. Ki jót, ki rosszat. Senkivel nem szeretnék vitába szállni, de az tény, hogy ez a program igen jó ötletei és meglehetős elterjedtsége miatt nagyon sok mindenre használható. Gyakorlatilag mindazt tudja, amit a DOS, csak sokkal emészthetőbb, emberközeli formában. Saját tapasztalataim alapján ez az egyik legegyszerűbben használható általános célú fájlkezelő segédprogram. Mivel a középiskolákban tanítani kell egy DOS-alapú (angol nyelvű) fájlkezelő programot, ezért esett választásom a talán legnépszerűbbre, a Norton Commanderre. A könyv eme fejezete először is egy részletes leírást tartalmaz a Norton Commanderről és menet közben ad fel jó pár feladatot. A további mellébeszélés helyett most jöjjön magának a program a leírása! 

6.1.) Indítás

Általában bárhonnan el lehet indítani, gyakorlatilag minden PC-n van valamilyen verziója. Indítási parancsa: NC. Ha erre nem indulna, akkor érdemes megkeresni a NORTON, vagy az NC nevű alkönyvtárt és onnan próbálkozni.

6.2.) Főképernyő

Bejelentkezés után egyből a program főképernyője fog megjelenni. A felső sorban egy úgynevezett menüsor jelenik meg, melyben a legfőbb lehívható parancs-csoportok láthatók. A képernyő legnagyobb részét a program két ablakja foglalja el, alapértelmezésben kék-fehér színekkel. Az alulról második sorban egy DOS-prompt parancssor jelenik meg, ahol az összes hagyományos DOS-parancs beírható és végre is hajtódik. A legalsó sorban a billentyűzeten legfelül található funkció-billentyűk benyomására végrehajtódó parancsok (rövidítései) vannak.

6.1. ábra: A Norton Commander főképernyője

6.3.) Ablakok felépítése


Alapértelmezésben a két ablakban tartalomjegyzékek, illetve valamilyen típusú információk találhatók. Ha a tartalomjegyzék jelenik meg, akkor az ablak tetején az ottani könyvtár útvonala (PATH) jelenik meg inverzen kiírva. Ha túl hosszú az útvonal, akkor rövidít a program, nevezetesen az útvonal elejét és végét írja csak ki, közöttük pár ponttal. A tartalomjegyzék vagy név.kiterjesztés formában jelenik meg, vagy az összes adattal együtt. Az ablak alján ebben az esetben azon fájl összes adata jelenik meg, amelyre utoljára mutatott a cursor. (név, kiterjesztés, hossz, dátum, idő)

Említésre került a cursor. Egy DOS-hoz hasonló cursor van itt is, a Norton Commanderben. A két ablak közül az egyik aktív. Közöttük a TAB billentyűvel lehet ugrálni oda-vissza. Mindig csak az aktív ablak tetején lévő útvonal van negatívban kiíratva, valamint az aktív fájl van kiemelve szintén fordított kiírással, úgynevezett "fénymutatóval". Ha több fájl van az adott könyvtárban, mint amennyi elfér a képernyőn, akkor a nyíl-billentyűk, valamint a Page Up és a Page Down segítségével lehet oldalra, illetve fel-le mozogni. Ismétlésként: csak az aktív fájl összes adata van az ablak aljában részletezve. (Alapesetben!)

6.4.) Felső menüsor / Left (bal oldal) menü


6.2. ábra: Left menü
A felső menüsorra az F9-es billentyűvel lehet felugrani. Alapesetben az F9-es billentyűvel a LEFT menü-parancsra lehet felugrani. Ekkor a LEFT inverzen jelenik meg, majd egy ENTER vagy egy lefelé nyíl leütésével gördül le a teljes menüsor. A menüsor alapvetően 3 részre oszlik, melyek egy-egy vízszintes vonallal különülnek el. A felső rész menüpontjai:
Brief:
Tömörített kiírás a bal oldali ablakban. (DOS-ban lásd: DIR /W)
Full:
Teljes könyvtárszerű kiírás a bal oldali ablakban. (DOS-ban lásd: DIR, illetve DIR /P)
Info:
Alapvető információ kiírása a bal oldali ablakban. Ezek: a Norton Commander verziószáma és ideje. A gép összes és szabad memóriája, az összes és a szabad tárkapacitás a jobb oldali ablakban lévő lemezen, a jobb oldali fájlok és a könyvtárak száma, valamint mérete. A jobb oldali lemez neve és szériaszáma, valamint az esetleges könyvtár-információs fájl.
Tree:
Fa-struktúra a jobb oldali ablakban lévő lemezen, az aktuális könyvtár fénymutatóval kiemelve. Ebben a pontban egy különlegességre szeretném felhívni a figyelmet. Ugyanis itt lehetőség van a Tree-panelben a fel-le billentyűkkel járkálva egy egyszerű könyvtárváltásra! (DOS-ban lásd: TREE)
Quick View:
A jobb oldali aktuális fájl gyors-nézete, ha ez lehetséges. Nem minden fájltípusra működik, gyakorlatilag csak a fontosabb szövegesekre jó. Másik megnézési módszer(ek) is van(nak).
Compressed File:
Ha a jobb oldalon egy tömörített fájl az aktuális, akkor ezt "szétszedve" mutatja be. Egy erős géppel gyakorlatilag azonnal szétszedi az fájlt, de gyengébb gép esetén várni kell. Működő kiterjesztések: ARJ, ZIP. Alapértelmezésben RAR-ra nem működik!
Find file panel:
Találd meg a fájlokat mutató panelt.
Directory Information:
A szemközti panelon mutatott könyvtár információi. Alapértelmezésben a szemközti oldal fénymutatóval megjelölt könyvtárát összegzi. Megmutatja az esetleges alkönyvtárak számát, összes méretét, valamint a teljes másoláshoz szükséges 1.2, illetve 1,44 MB-os floppy-k számát. A másoláskor egyszerű DOS-béli COPY parancsot kell érteni, nem pedig valamilyen tömörítővel összerakott állományt.
Link:

6.3. ábra: Link menü ablaka
Két számítógép közvetlen összekapcsolása egy megfelelő kábellel. A részletes beállításhoz több minden szükséges. Először is fizikailag kell egy RS-232-es kábel, valamint az, hogy mindkét gép hard disk-jén legyen ugyanolyan verziójú Norton Commander. Ekkor a két gépet kábellel összekapcsolva kell a beállításokat pontosan elvégezni. Mindkét gépen ki kell választani a kapcsolattartó ki-bemenetet, ami alapértelmezésben 8-féle lehet. 4 darab soros (Serial ports: COM1, COM2, COM3, COM4), illetve 4 darab párhuzamos (Parallel ports: LPT1, LPT2, LPT3, LPT4). Aki pontosan ismeri gépe hátuljának kiosztását, annak ez a beállítás nem okoz gondot. Aki nem, az sajnos próbálkozhat.
Általában az alacsonyabb, 1-2-es portoknál szokás a hátulsó kivezetést megoldani, így a próbálkozást érdemes onnan kezdeni. Még egy dolgot feltétlenül be kell állítani: az egyik gép mester üzemmódban (Master), míg a másik szolga üzemmódban (Slave) dolgozik. A Slave-gép billentyűzetét ilyenkor kiiktatja a kapcsolati program, csak a Master billentyűzete él. A kapcsolatot a "Link" felirat-billentyű lenyomásával hozhatjuk létre a két gépen kb. egyszerre és a Master gépen a Norton Commander "Link" menüpontjában szakíthatjuk meg. A Master gép Norton Commanderének paneljeiben ugyanúgy behívhatók lesznek a Slave gép drive-jai, mintha a saját gépen belül lenne az a meghajtó. Tény, hogy ez nem a létező leggyorsabb másolási módszer, főleg, ha a lassabb soros kábellel kötjük össze a két gépet. Viszont óriási előnye, hogy ha egy darab gép hard diskjén tökéletesen beállítottunk minden programot, minden jellemzővel, joggal, stb.; akkor nem kell ugyanezt megcsinálni az összes többi gépen is. A Link kapcsolatot én például a számítógéptermünk felújításaiban szoktam elég alaposan kihasználni.
On/Off:
A bal oldali panel ki-be-kapcsolása. Gyors billentyű kód: CTRL+F1.Elválasztó vonal!
Name:
Név szerinti rendezés a bal oldali ablakban. Gyors-kód: CTRL+F3. (DOS-ban lásd: DIR /ON)
Extension:
Kiterjesztés szerinti rendezés a bal oldali ablakban. Gyors-kód: CTRL+F4. (DOS-ban lásd: DIR /OE)
Time:
Keletkezési dátum szerinti rendezés a bal oldali ablakban. Gyors-kód: CTRL+F5. (DOS-ban lásd: DIR /OD)
Size:
Méret szerinti rendezés a bal oldali ablakban. Gyors-kód: CTRL+F6. (DOS-ban lásd: DIR /OS)
Unsorted:
Rendezetlenség a bal oldalon. (Avagy ahogy a gép magának tárolja.) Gyors-kód: CTRL+F7.Elválasztó vonal!
Re-read:
A bal oldali panel újra olvasása.
Filter:
Szűrő beállítása a bal oldali panelon.
Drive:
Meghajtó váltása a bal oldalon. Gyors-kód: ALT+F1. (DOS-ban lásd: A:, B:, C:, ... )
6.1. feladat: Tegyen be az A: ( és ha van, akkor a B:) egységbe (is) egy floppyt, majd a Norton Commander segítségével váltogassa a meghajtókat mindkét panelen, illetve nézze meg a könyvtárak tartalmait.
6.2. feladat: Bal oldalra hozza be az A: lemezt, jobb oldalra pedig minden lehetséges információs panelt írasson ki, majd csinálja meg ugyanezt, ha a bal oldalon a C: drive van.
6.3. feladat: A bal oldalra hozza be a C:\DOS könyvtár tartalmát és rendezze minden lehetőség szerint.
6.4. feladat: Írassa ki a jobb oldalra a C: egység fa-struktúráját, majd így váltson könyvtárat!

6.5.) Felső menüsor / File (fájl) menü


6.4. ábra: Fájls menü
Help:
(Angol nyelvű) mindenre kiterjedő, nagyon jól érthető segítség a Norton Commanderhez. Gyors-kód: F1.
User Menu:
A felhasználó által definiált menü. Gyors-kód: F2.
View:
Az aktuális fájl megnézése a Norton Commander fájl-nézőjével. Tapasztalatom szerint aránylag jó sebességgel mutatja meg a fájl-ok döntő többségét. A szövegfájl-okkal (TXT, BAT, PRG, PAS, C) semmi baja, de a bonyolultabb WinWord dokumentumok (DOC) már némi gondot okozhatnak a megjelenítőnek, lévén, hogy nem vagyunk Windows környezetben. Adatbázis fájl-ok többségét jól megérti (DBF, 123) , de a komolyabb adatstruktúrákkal már gondjai (XLS, XLA) vannak. 
Előfordulhat, hogy csak a mezők értékeinek első része jelenik meg, esetleg ki is maradhatnak egyes mezők. A grafikus fájl-ok egy részével szintén eredményesen megbirkózik (GIF, JPG) , de a túlságosan egzotikus grafikus állományokat (TFG, TGA, PSD,...) csak szövegesen hajlandó megmutatni. (DOS-ban lásd: TYPE)
Edit:
Aktuális fájl javítása, szerkesztése. Csak egyszerű szöveges állományok esetén működik. Mivel ezzel egy önálló fejezet foglalkozik, így most nem szeretném részletezni. Gyors-kód: F4.
Copy:
Aktuális fájl, vagy a kijelölt fájl-ok másolása (alapesetben) a másik ablakba, különben meg egy begépelhető helyre. Óriási előnye a DOS-béli COPY-val szemben, hogy Gyors-kód: F5. (DOS-ban lásd: COPY )
Rename or move:
Aktuális fájl átnevezése, vagy a kijelölt fájl-ok mozgatása. Gyors-kód: F6. (DOS-ban lásd: REN, illetve MOVE )
Make Directory:
Könyvtár létrehozása az aktuális ablakban mutatott meghajtó aktuális könyvtárában, ha még nincs ugyanilyen nevű alkönyvtár. Gyors-kód: F7. (DOS-ban lásd: MD )
Delete:
Aktuális fájl, vagy a kijelölt fájl-ok törlése. Törlés előtt egy biztonsági rákérdezés. Gyors-kód: F8. (DOS-ban lásd: DEL, illetve ERASE )
Split/Merge:
Kettő, vagy több fájl egymás után fűzése. Gyors-kód: CTRL+F10.
Elválasztó vonal!
Fájl attributes:
Fájl-ok különleges jelzőinek (attribútumainak) beállítása. Elválasztó vonal!
Select Group:
Fájl-ok csoportjának kiválasztása. Alapbeállítása: *.*, de ezen igen könnyű változtatni és érdemes is ezt a változtatást megcsinálni, ha például csak az EXE kiterjesztésűek kellenek. Gyors-kód: Szürke plusz.
Deselect Group:
Fájl-csoportok kiválasztásának törlése. Alapbeállítása: *.*, de ezen igen könnyű változtatni és érdemes is ezt a változtatást megcsinálni, ha például csak az EXE kiterjesztésűek kellenek. Gyors-kód: Szürke mínusz.
Invert Selection:
Fájl-ok inverz kiválasztása. Gyors-kód: szürke csillag.
Restore Selection:
Fájl-ok kiválasztásának törlése.
Elválasztó vonal!
Quit:
Kilépés a Norton Commanderből egy rákérdezéses jóváhagyás után. Gyors-kód: F10.
6.5. feladat: A C:\DOS alkönyvtárat hozza be a bal oldalra, majd ha még nincs, akkor csináljon egy C:\TEMP\EGYES alkönyvtárat a jobb oldalra. Másoljon át minden EXE kiterjesztésű fájl-t a DOS alkönyvtárból a jobb oldalra.
6.6. feladat: Csináljon egy C:\TEMP\KETTES nevű alkönyvtárat, majd másoljon át az EGYES alkönyvtárból egy tetszőleges fájl-t, utána pedig a C:\DOS könyvtárból egy tetszőleges (de nem EXE) kiterjesztésű fájl-t a KETTES nevű alkönyvtárba.
6.7. feladat: Csináljon 4 db alkönyvtárat a C:\TEMP\KETTES könyvtárhoz, majd valamelyik friss alkönyvtárba még egyet, végül törölje le az összes frissen elkészített alkönyvtárat (egy db DELETE paranccsal) !
6.8. feladat: Készítse el újra a személyi adatait tartalmazó PERSONAL.TXT fájl-t (ha már nincs meg) az EGYES alkönyvtárba, majd vigye át (NE másolja!) a KETTES-be.
6.9. feladat: Nevezze át a PERSONAL.TXT nevű fájl-t ADATAIM.TXT-re, majd egészítse ki további adatokkal az EDIT parancs (F4) segítségével.
6.10. feladat: Keresse meg a C: gyökérkönyvtárában az AUTOEXEC.BAT és a CONFIG.SYS fájl-okat, nézze meg őket, majd másolja át mindkettőt a KETTES nevű alkönyvtárba.

6.6.) Felső menüsor / Disk (lemez) menü


6.5. kép: Disk menü
Copy Diskette:
Floppy másolása. Nagyon hasznos floppy-k teljes tartalmának változtatás nélküli , igény szerinti példányszámban történő, átmásolása céljából. (Source: forrás; Target: cél)
Format Diskette:
Floppy formázása. (Drive: meghajtó; Size: méret; Options: opciók; Format Type: formázási típus)
Tapasztalataim szerint kb. azonos ideig formázza a hagyományos floppy-kat, mint a DOS-béli FORMAT. (DOS-ban Lásd: FORMAT)
Label Disk:
Meghajtó címének megváltoztatása. (DOS-ban lásd: LABEL ) Elválasztó vonal!
Network Utilities:
Hálózati parancsok, adatok. Itt nem kerül részletezésre! Gyors-kód: SHIFT+F2. Elválasztó vonal!
Disk Cleanup:
Lemez megtisztítása régi szemetektől, elavult fájl-októl.Gyors-kód: SHIFT+F1.
6.11. feladat: Formázzon magának egy rendszerlemezt, majd másolja rá a gépe hard disk-jéről az AUTOEXEC.BAT és a CONFIG.SYS állományokat. Végül változtassa meg a frissen formázott floppy címkéjét a "MY 1st BOOT" névre.
6.12. feladat: Az eddig elkészített összes saját állományát másolja rá egy floopyra, majd erről a lemezről készítsen egy teljes értékű másolatot.

6.7.) Felső menüsor / Commands (parancsok) menü

6.6. ábra: Commands menü

NCD Tree:
Norton Change Directory (DOS-szerű) fa-struktúrája. Előnye: gyors keresést, könyvtárváltást tesz lehetővé. Gyors-parancs: ALT+F10.
Find File:
Fájl, vagy fájl-ok keresése. Nagyon hasznos lehetőség! Gyors-parancs: ALT+F7.
History:
Régebbi parancsok,... újbóli felsorolása. Gyors-parancs: ALT+F8.
EGA lines:
Sűrített mód és a normál mód közötti oda-vissza kapcsolás. Tapasztalatom szerint a sűrített módot nem igen érdemes használni, mivel a felhasználó szeme itt nem jól igazodik ki, mivel a hagyományos karaktermérethez szokott. Gyors-parancs: ALT+F9.
System information:
Rendszer-információk. Rendkívül sokoldalú, igen részletes és alapos rendszerelemzés, bár ez a feldolgozás sem tévedhetetlen teljes egészében. Az alábbi táblázatban a saját otthoni gépemen futó Norton Commander által beazonosított rendszerelemek angol nevei, magyar fordításai, illetve az angol értékük található.
Angol kiírás Magyar fordítás Példa
1. kép: Computer Számítógép  
Computer Name Számítógép neve IBM AT or compatible
Built-in BIOS: Beépített BIOS AWARD, Monday, October 28, 1996
Main Processor Fő-processzor Cyrix 586, 78 MHz
Math Co-Processor Matematikai társ-processzor Non-Intel 80487
Video Adapter Videó-értelmező VGA, Secondary: None
Mouse Type Egér-típus None
1. kép: Disks Meghajtók  
Hard Disks Merevlemezek 416M
Floppy Disks Floppy meghajtók 1.2M, 1.44M
1. kép: Other Info Egyéb információk  
Bus Type Beépített busz-típus ISA (PC/AT)
Serial Ports Soros portok 3
Parallel Ports Párhuzamos portok 1
Keyboard Type Billentyűzet típusa 101-Key
Operating System Operációs rendszer DOS 6.22
1. kép Memory Memória  
DOS Memory DOS alapmemória 639 K
Extended Memory Kiterjesztett memória 7 168K
Expanded Memory Megnyújtott memória 1 024K
2. kép: Hard disks Merevlemezek  
Primary Elsődleges type 46
Secondary Másodlagos None
2. kép: CMOS Status CMOS állapot  
CMOS Battery CMOS elem Operational
CMOS Time CMOS idő Valid
Fixed Disks Controllor Fix lemezek ellenőrzése OK
Configured Memory Beállított memória Correct
Configured Equipment Beállított eszközök Correct
Checksum Ellenőrzés Correct
2. kép: Floppy Disks Floppy-k  
Primary Elsődleges 1.2 MByte, 5Č
Secondary Másodlagos 1.44 MByte, 3ź
2. kép: Installed Memory Beállított memória  
Base Alap 640 Kbytes
Extended Kiterjesztett 7 168 Kbytes
3. kép: 
Memory Summary
Memória összegzése Itt nem kerül részletezésre !
(Csak haladó fokon ajánlott...)
4. kép: Memory Blocks Memória blokkjai Itt nem kerül részletezésre !
(Csak haladó fokon...)
A tévedés egészen apró, de annál bosszantóbb. Ugyanis a gépemben nem Cyrix 586-os processzor van, hanem AMD K5 PR75-ös.
Elválasztó vonal!
Swap Panels:
Bal és jobb oldali ablakok felcserélése. Gyors-parancs: CTRL+U.
Panels On/Off:
A két ablak ki-be kapcsolása egyszerre! Gyors-parancs: CTRL+O.
Compare Directories:
A két ablakban lévő könyvtár összehasonlítása. Fontos, ha egy könyvtárból csak a megújult fájl-okat kell kimenteni.
Synchronize Directories:
A két ablakban lévő könyvtár összehasonlítása és szinkronizálása. Gyors-parancs: CTRL+F8.
Elválasztó vonal!
Terminal Emulation:
Egy nagy-gép termináljaként engedi használni a PC-t. Részletezésére itt nem kerül sor!
Elválasztó vonal!
Menu file edit:
A Norton Commander lehetőséget nyújt, hogy helyi felhasználói menüt szerkeszthessünk, amiből közvetlenül lehet indítani a(z általunk fontosnak vélt) programokat. A menü ebben a menüpontban szerkeszthető. Előhívása egyébként: F2.
Extension file edit:
Hasonló az előző ponthoz, csak itt a fájl-ok kiterjesztésére van a menü kihegyezve.
DOS-alapú szövegszerkesztők, melyeket a Norton Commander tud alkalmazni. Érdemes a beépítettet választani, hiszen azzal (elég) gyorsan és (viszonylag) egyszerűen lehet dolgozni.
Elválasztó vonal!
Configuration:
A Norton Commander beállításai. Külön menüpontban foglalkozom vele!
6.13. feladat: Keresse meg a Norton gyorskeresőjével a WIN.COM nevű állományt, majd pedig az NCMAIN.EXE nevűt is. Végül keresse meg az összes GIF kiterjesztésű állományt a merevlemezen!
6.14. feladat: Nézze végig menüpontonként az Ön gépén is a Rendszerinformációt és hasonlítsa össze a fenti példában szereplővel!

6.8.) Felső menüsor / Right (jobb oldal) menü


Használatát nem részletezem, mivel a bal oldali menüponttal (szinte teljesen) azonos. A különbségek értelemszerűek!

6.9.) Commands \ Configuration menü (menü-alpontok)


6.7. ábra: Configuration menü ablaka

- Screen:Képernyő(-beállítások).
- Panel Options: Ablakok (panelek) beállításai.
- Screen Savers:Képernyővédők. Érdemes őket kipróbálni!
- Printer / Mouse: Nyomtató- és egér-beállítások.
- Editor: Szövegszerkesztő-beállítások.
- Confirmation:Jóváhagyás. Milyen műveletekhez kér a program megerősítést, jóváhagyást.
- Compression: Tömörítési eljárások beállításai. Ne felejtsük el a megváltoztatott beállításokat elmenteni a menü-alpontok alatt lévő kis kocka bejelölésével! (Auto Save Setup)
6.15. feladat: Nézzen meg minden képernyő-pihentetőt és egy önnen tetszőt állítson be!
6.16. feladat: Állítsa át félképernyős üzemmódra a Norton Commander-t, tegye a menüpontokat láthatatlanná, valamint vegye le az órát! Ha mindez sikerült, akkor az egészet állítsa vissza. (Segítség: Commands / Configuration / Screen menüpontban érdemes szemezgetni.)
6.17. feladat: Nézze meg, hogy a program milyen típusú tömörítéswi eljárást alkalmaz és próbáljon meg a segítségével be-, majd kitömöríteni egy állományt.

6.10.) Alsó menüsor (gyors-parancsok is!)


F1: Help - Segítség.
F2: User Menu - Felhasználói menü előhívása.
F3: View - Az aktuális fájl megnézése - csak olvasható módon.
F4: Edit - Javítás az aktuális fájl-ban.
F5: Copy - Az aktuális (vagy ha van, akkor a kijelölt) fájl(-ok) másolása a másik ablakba.
F6: RenMov = Rename or Move - Átnevezés vagy mozgatás.
F7: MkDir = Make Directory - Könyvtár létrehozása.
F8: Delete - Törlés. Az aktuális (vagy ha van, akkor a kijelölt) fájl(-ok) törlése.
F9: PullDn - Ugrás a felső menüsorra.
F10: Quit - Kilépés a Norton Commanderből.

6.18. feladat: Próbálja ki végig az összes gyorsmenüpontot (F1-F10), majd készítsen az F35.TXT fájl-ba jegyzeteket arról, hogy eme gyorsmenük hol és hogyan hívhatók elő a hagyományos menüpontok segítségével.

6.11.) További gyors-parancsok


ALT+F1: Left - A bal oldali ablakban meghajtó-váltás.
ALT+F2: Right - A jobb oldali ablakban meghajtó-váltás.
ALT+F3: View... - Fájl-ok gyors-nézete. (Gyorsabb, mint az F3 !)
ALT+F4: Edit... - Fájl-ok javítása.
ALT+F5: Comp = Compression - Fájl, vagy fájl-ok tömörítése.
ALT+F6: DeComp = DeCompression - Tömörített fájl szétszedése.
ALT+F7: Find - Fájl vagy fájl-ok keresése.
ALT+F8: Histry = History - Régebbi parancsok,... újbóli felsorolása.
ALT+F9: EGA Ln = EGA Lines - Sűrített és normál üzemmódok váltogatása.
ALT+F10:Tree = NCD Tree - Fa-struktúra kiírása.
ALT+Kezdőbetű(k): Quick Seach - Az első ilyen kezdetű(nevű) állomány gyors-keresése.
CTRL+F1: Left - Bal oldali ablak ki-be kapcsolása.
CTRL+F2: Right - Jobb oldali ablak ki-be kapcsolása.
CTRL+F3: Name - Az aktuális ablak fájl-jainak név szerinti sorrendbe rakása.
CTRL+F4: Exten = Extension - Kiterjesztés szerinti sorrendbe rakás.
CTRL+F5: Time - Idő szerinti sorrendbe rakás.
CTRL+F6: Size - Méret szerinti sorrendbe rakás.
CTRL+F7: Unsor = Unsorted - Sorrend nélküli kiírás.
CTRL+F8: Sync = Synchronize - A két ablak könyvtárainak szinkronizálása.
CTRL+F9: Print - Az aktuális fájl kinyomtatása.
CTRL+F10:Split - Fájl-ok összefűzése.
CTRL+U : Swap Panels: Bal és jobb oldali ablakok felcserélése.
CTRL+O : Panels On/Off: A két ablak ki-be kapcsolása egyszerre!
CTRL+B: Buttons Out - Gombsor kikapcsolása a főképernyőről.
CTRL+E: Before - Eggyel megelőző DOS-parancs visszahozása a DOS-promtba.
CTRL+X: Next - Következő DOS-parancs visszahozása a DOS-promptba.
CTRL+L: Information - Információ az inaktív panelben.
CTRL+Q: Quick View - Gyorsböngésző bekapcsolása.
CTRL+ENTER: Write actual name+extension into DOS-promt: Aktuális állomány kiírása a DOS-promptba.
SHIFT+F1: Disk Cleanup - Lemez megtisztítása.
SHIFT+F2: Network Utilities - Hálózati parancsok, adatok.
INSERT: Index files - Állományok ki- és vissza-jelölése.

6.19. feladat: Próbáljon ki néhány gyorsmenüpontot, majd készítsen az F36.TXT fájl-ba jegyzeteket arról, hogy eme gyorsmenük hol és hogyan hívhatók elő a hagyományos menüpontok segítségével.

6.11.a.) Ismétlő - visszakérdező feladatok


Javaslat: Oldja meg eme feladatokat folytatólagosan, egymás után!
6.20. feladat: Kapcsolja be a Norton Commander-t, majd a bal panelbe hozza be a C: gyökerét és a jobb panelbe ez tetszőleges, de üres floppy gyökerét!
6.21. feladat: Csináljon egy NORTON nevű könyvtárat a floppy-, majd másolja bele a DOS könyvtárának összes TXT kiterjesztésű fájl-ját.
6.22. feladat: Nézze végig a WINDOWS nevű könyvtárban lévő fájl-okat és csináljon egy KEPEK.TXT szöveges fájl-t a floppy gyökerébe, melyben írja le, hogy melyek a grafikus állományok.

6.12.) Az NCEDIT leírása

Helye: Norton Utilities programcsomag


Egérrel kezelhető, de használata kifejezetten ellenjavasolt!
Az NCEDIT (Norton Commander's Editor) az egyik legegyszerűbben kezelhető szövegszerkesztő, melynek csak néhány tulajdonságát szeretném felsorolni!

Előnyök:


Gyorsan megtanulható, aránylag egyszerű kezelés.
A kisebb kapacitású gépeken is elfogadható sebességgel fut.
Nagyon jól szerkeszthetők vele DOS-formátumú szövegek.
Nem kell különböző beállításokkal vesződni.
Menürendszere igen egyszerű, könnyen megérthető.
...

Hátrányok:


Egyes parancsok nem nyilvánvalóak, nincs legördülő menüsor.
A program betöltése idegesítően lassú, főleg ha nehezen kezelhető állományt akarunk szerkeszteni.
Csak DOS-szövegek szerkesztésére alkalmas, komolyabb állományok / szövegek átírására alkalmatlan. Pl.: dBase, FoxBase, WinWord, Word for DOS,...
Csak egyféleképpen tűr beállítást, minden más formátumot, akaratot kizár.
Angol nyelvűek a menüi és a parancsai.
...
És így tovább, hiszen még számtalan előnyt, illetve hátrányt lehetne felsorolni.
A továbbiakban szeretném az olvasót pár egyszerű alaplépésen keresztül bevezetni az NCEDIT használatába.

6.12.a.) Az NCEDIT létezése


A NORTON, vagy az NC könyvtárban keressük meg az NCEDIT.EXE, valamint az NCEDIT.MSG nevű fájl-okat. Ha ezek léteznek, akkor nem lehet semmi komolyabb gond. Amúgy mindkét fájl megtalálható a Norton Utilities nevű programcsomag 7.0 verziójában. Abban az esetben, ha ezek nem lennének feltalálhatók, akkor érdemes megkeresni az eredeti lemezeket, amelyekről felrakták a NORTON programcsomagot. Ha valamilyen úton-módon eme lemezek nem lennének meg, (például azért mert lopott / másolt / kopírozott verzió volt) akkor sem kell kétségbe esni, hiszen a Norton Commander főképernyőjén a szerkesztendő filé-rá ráállva az F4-es billentyű megnyomásával kell beugrania a Norton Commander beépített szövegszerkesztőjének, ami éppenséggel az NCEDIT. Ha a fent leírt módon sem ugrana be a szóban forgó program, akkor próbálkozzon a sokban hasonlóan működő Norton Editorral. Rövidítése: NE.
Fájl szerkesztése: NE <fájlnév.kiterjesztés>

6.12.b.) Szerkeszthető fájl-ok az NCEDIT-tel


Általában bármilyen szövegfájl szerkeszthető a tárgyalt programmal, de ezen kívül érdemes megpróbálni bármilyen fájl-t. Példának okáért én saját gépem CONFIG.SYS és AUTOEXEC.BAT fájl-jait szoktam (át)írogatni. Ellenjavasolt viszont mindenféle adatbázis-fájl, táblázat, valamint minden szerkesztett/kész dokumentum. Attól függetlenül ellenjavasoltak, hogy a Norton Commander F3 billentyűjére általában jól megnézhetők az "NCView" segédprogram segítségével. Időnként megesik, hogy a szöveg vagy az adatbázis túl nagy méretére hivatkozva az NCEdit nem hajlandó foglalkozni a szöveggel. Ilyenkor a szerkesztés helyett felajánlja az egyszerű megnézést, magyarul az NCView-t.

6.12.c.) NCEDIT elindítása


Alapesetben a Norton Commander főképernyőjén ráállva a szerkesztendő fájl-ra elegendő az F4-es billentyűt megnyomni. Ha nem akarjuk gépünk memóriáját pazarolni a Norton Commanderre, hanem kizárólag az NCEDIT-et akarjuk futtatni, akkor elegendő az alábbi parancs: NCEDIT <fájlnév.kit>
, ahol a <fájlnév.kit> a szerkesztendő fájl nevét és kiterjesztését jelenti.

6.12.d.) NCEdit - A főképernyő


6.8. kép: Az NCEdit főképernyője

A képernyő alapjában véve egy nagy kék háttér előtt menő fehér szöveg. A legfelső sorban a program állapotsora van, míg az alsó sorban a funkcióbillentyűk sora található. Ebben a sorban természetesen a Norton Commanderhez hasonlóan a funkcióbillentyűk pillanatnyi állapota található. Magyarul alapállapotban a 10 felirat az F1-F10 benyomásakor előugró parancsok funkciót / parancsot írja ki, de a SHIFT, illetve az ALT benyomásakor a módosított parancsok találhatók az alsó sorban.

6.12.e.) A főképernyő felső sora


A bal oldalon az “Edit:” felirat jelenik meg, valamint a szerkesztés alatt álló fájl meghajtója, valamint teljes útvonala és neve. Ez után egy csillag (*) jelenik meg, ha éppen változott a szerkesztett fájl. Utána a cursor sora (Line xxx) és oszlopa (Col xxx) szerepel, ahol az “xxx” egy számot jelent. Utána egy pozitív egész szám van, amely alapesetben meglehetősen nagy (Az én gépemen: 64 700), de ez minden újabb bevitt byte-tal egyesével csökken. Mivel utána a "Free" szó szerepel (jelentése: szabad, üres), ezért eme kiírás jelentése a gép memóriájában szabadon lévő fájl-okat jelenti. A sor jobb felső sarkában időnként egy szám jelenik meg, időnként meg egy "EOL" vagy egy "EOF" felirat. A számok jelentése egyszerű: azon karakter ASCII kódját jelentik, ahol éppen a cursor áll. Ellenben a két felirat egy-egy rövidítés:
az EOL jelentése: a sor vége.
az EOF jelentése: a fájl vége.

6.12.f.) Fájl megírása / szerkesztése


Ha egy fájl-t (neve legyen például: PROBA.TXT) akarunk teljesen elölről elkezdeni, akkor a következőt kell beírnunk DOS-parancsként (akár NC futása közben is!): NCEDIT PROBA.TXT
Másik lehetőség, hogy gyorsparancsot használva SHIFT-tel együtt nyomjuk meg az F4-et, ilyenkor rákérdez a gép a létrehozandó fájl nevére és már szerkeszthetjük is!
Ha egy már meglévő fájl-t akarunk kijavítani, akkor az NC futása alatt elegendő rábökni az F4-es billentyűre. (Ha véletlenül egérrel használjuk az NC-t, akkor elég az egér-cursorral rámenni az alsó sor F4-es billentyűjére és megnyomni az egér bal szemét.) Fájl írása közben néhány apróságot érdemes betartani: Minden sor végén ENTER-t kell ütni, mivel a képernyő egy sorbába csak 80 karakter fér el.
Fel-le tudunk mozogni a nyíl-billentyűkkel, valamint a "Page Up" (Lap teteje) és a "Page Down" (Lap alja) billentyűkkel. Szintén érdemes megjegyezni, hogy az aktuális sor elejére a "Home" (Haza / Sor eleje), míg a sor végére az "End" (Sor vége) billentyűvel lehet ugrani. Úgyszintén megjegyzésre érdemes, hogy a CRTL+HOME billentyűk a fájl legelejére, míg a CTRL+END billentyűk a fájl legvégére röpítenek.
Hosszú munka során érdemes megfontolni, hogy kb. minden 5. percben mentsük ki munkánkat. Ha - mint az átlagfelhasználónak - nincs szünetmentes tápegysége, akkor érdemes foglalkozni azzal a gondolattal, hogy időnként van áramingadozás. Sajnos elegendő a számítógépek számára egy kicsi áramingadozás is, és máris elveszett minden, amit az utolsó mentés óta csináltunk. Főleg régebbi, gyengébb gépekkel fordul(t) elő, hogy "lefagynak", azaz semmit sem hajlandóak elfogadni. Ekkor a kikapcsoláson és az újraindításon kívül nincs más menedék.
Egy szó, mint száz: gyakran mentsünk! (F2 billentyű)

6.12.g.) Alsó sor - tíz funkcióbillentyű

F1 : Help = Angol nyelvű segítség. (Egész jó)
F2 : Save = A szerkesztett fájl elmentése.
F3 : Mark = Fájl egy részének kijelölése. (-tól, -ig; mindkétszer nyomni az F3-at)
F4 : Repl = Helyettesítés az aktuális helytől lefelé. (Replace = mit; with = mivel)
F5 : Copy = Egy kijelölt rész másolása.
F6 : Move = Egy kijelölt rész átvitele.
F7 : Srch = Keresés lefelé. (Search = Be kell írni a keresett szöveget.)
F8 : Delete = Egy kijelölt rész törlése.
F9 : Print = A szerkesztett fájl egészének kinyomtatása.
F10 : Quit = Kilépés az NCEDIT-ből.
Apró megjegyzés: itt nem kell mind a 10 gyorskódot megtanulni, mint a Norton Commanderben, mivel ezek nem bírnak oly’ fontossággal, mint az ottaniak. A programnak leginkább a használati elvét és módszerét kell megtanulni, mivel szerintem ennél egyszerűbb szövegszerkesztőre kár pazarolni az időt.

6.12.h.) Alsó sor - funkcióbillentyűk SHIFT-tel

SHIFT+F2 : Save As = (Save file as) Fájl kimentése más néven.
SHIFT+F3 : Unmark = Kijelölés visszavonása.
SHIFT+F4 : Repl = Helyettesítés az aktuális helytől felfelé. (Replace = mit; with = mivel)
SHIFT+F7 : Srch = Keresés felfelé. (Search = Be kell írni a keresett szöveget.)
SHIFT+F10 : Sv&EX = A szerkesztett fájl mentése az eddigi néven és kilépés.

6.12.i.) Alsó sor - funkcióbillentyűk ALT-tal

ALT+F1 : WIN = (Display in ANSI format) Képernyő-karakterek ANSI szabványúra alakítása - Windows alatt használatos.
ALT+F2 : DOS = (Display in ASCII format) Képernyő-karakterek ASCII szabványúra alakítása - DOS alatt használatos.
ALT+F3 : Date = Pontos dátum és idő beírása. (óó.pp éééé.hh.nn formátumban)
é=év; h=hónap; n=nap; ó=óra; p=perc
ALT+F4 : Repl A = (Repeat Search and Replace) Ismételd meg a keresést és a helyettesítést.
ALT+F5 : Insert = Fájl beszúrása. (Insert from... = Melyik fájl-ból...)
ALT+F6 : Count = (Word Line Court) Sorok és szavak megszámolása.
ALT+F7 : Srch A = (Repeat Search for a String) Ismételd meg az utolsó szó(kapcsolat) keresését.
ALT+F8 : Goto = Egy megadott sorszámú sorra ugrás. (Line number = Sor száma)
ALT+F9 : Backup = (Toggle Backup) Biztonsági mentés-fájl készítése 
.BAK kiterjesztéssel.
ALT+F10 : Append = Egy blokk hozzáfűzése a fájl-hoz.

6.12.j.) Speciális kombinációk a CTRL (=control) billentyűvel

- Mozgatás:


CTRL+S : Cursor egyet balra.
CTRL+D : Cursor egyet jobbra.
CTRL+A vagy CTRL+balra :Egy szóval balra lépj. (az ékezetes betűk szó végének számítanak)
CTRL+F vagy CTRL+jobbra : Egy szóval jobbra lépj. (az ékezetes betűk szó végének számítanak)
CTRL+E vagy fel : Egy sorral felfelé lépj.
CTRL+X vagy le : Egy sorral lefelé lépj.
CTRL+R vagy Page Up : Egy lappal feljebb lépj.
CTRL+C vagy Page Down : Egy lappal lefelé lépj.

- Törlés:


CTRL+H vagy Backspace: Egy karakter törlése balra.
CTRL+W vagy CTRL+Backspace: Egy szó törlése balra.
CTRL+D vagy Delete: Törlés a cursor alatt.
CTRL+T: Egy szó törlése jobbra.
CTRL+Y: Egy sor törlése.
CTRL+K: Törlés a cursor helyétől a sor végéig.

6.12.k.) Tematikus ismétlés

- Fájl-parancsok

F1 : Help = Angol nyelvű segítség. (Egész jó)
F2 : Save = A szerkesztett fájl elmentése.
SHIFT+F2 : Save As = (Save file as) Fájl kimentése más néven.
SHIFT+F10 : Sv&EX = A szerkesztett fájl mentése az eddigi néven és kilépés.
F9 : Print = A szerkesztett fájl egészének kinyomtatása.
ALT+F9 : Backup = (Toggle Backup) Biztonsági mentés-fájl készítése
.BAK kiterjesztéssel.
ALT+F5 : Insert = Fájl beszúrása. (Insert from... = Melyik fájl-ból...)

- Blokk-parancsok

F3 : Mark = Fájl egy részének kijelölése. (-tól, -ig; mindkétszer meg kell nyomni az F3-at)
SHIFT+F3 : Unmark = Kijelölés visszavonása.
F5 : Copy = Egy kijelölt rész másolása.
F6 : Move = Egy kijelölt rész átvitele.
F8 : Delete = Egy kijelölt rész törlése.
ALT+F10 :Append = Egy blokk hozzáfűzése a fájl-hoz.

- Keresési és helyettesítési parancsok

F4 : Repl = Helyettesítés az aktuális helytől lefelé.
(Replace = mit; with = mivel)
SHIFT+F4 : Repl = Helyettesítés az aktuális helytől felfelé.
(Replace = mit; with = mivel)
ALT+F4 : Repl A = (Repeat Search and Replace) Ismételd meg a keresést és a helyettesítést.
F7 : Srch = Keresés lefelé. (Search = Be kell írni a keresett szöveget.)
SHIFT+F7 : Srch = Keresés felfelé. (Search = Be kell írni a keresett szöveget.)
ALT+F7 : Srch A = (Repeat Search for a String) Ismételd meg az utolsó szó(kapcsolat) keresését.

- Egyéb parancsok

ALT+F1 : WIN = (Display in ANSI format) Képernyő-karakterek ANSI szabványúra alakítása - Windows alatt használatos.
ALT+F2 : DOS = (Display in ASCII format) Képernyő-karakterek ASCII szabványúra alakítása - DOS alatt használatos.
ALT+F3 : Date = Pontos dátum és idő beírása. (óó.pp éééé.hh.nn formátumban) é=év; h=hónap; n=nap; ó=óra; p=perc
ALT+F6 : Count = (Word Line Court) Sorok és szavak megszámolása.
ALT+F8 : Goto = Egy megadott sorszámú sorra ugrás. (Line number= Sor száma)

6.12.l.) Feladatok az NCEDIT-ből


6.23. feladat: Nyissunk meg egy ADATAIM.DAT fájl-t, amelybe kerüljenek bele a következők:
Név:
Születési hely:
Születési idő:
Édesanyja (leánykori) neve:
Anya lakcíme, telefonszáma:
Anya munkahelye:
Anya munkaköre, beosztása, telefonszáma:
Édesapja neve:
Apa lakcíme, telefonszáma:
Apa munkahelye:
Apa munkaköre, beosztása:
Apa munkahelyi telefonszáma:
Olvasó állandó lakcíme:
Olvasó otthoni telefonszáma (körzetszám is!):
Olvasó elektronikus címe (ha van):
Olvasó hobbija:

6.24. feladat: Nyissuk meg az UTAZAS.TXT fájl-t, melybe mindenki írja le 5-10 sorban, hogy miként jut el otthonról a munkahelyére hétköznap reggeleken. (A válasz minimális hossza legyen 400 byte!)
6.25. feladat: Vegyük elő a lemezmellékleten szereplő NC.TXT állományt és minden előforduló NC helyett írjuk bele a Norton Commander szavakat a helyettesítés (Replace) felhasználásával.
6.26. feladat: Oldjuk meg a következő fizika feladatot és a megoldást pontosan gépeljük is be az NCEdit szövegszerkesztőbe:
Egy tárgy 5 másodpercig szabadon esik. Milyen magasról indult, mennyi volt a kezdősebessége, valamint mennyi lesz a becsapódási sebessége? (g=10 m/s2)
6.27. feladat: Írjuk be a tervezett félévi (vagy év végi) bizonyítványunkat az NCEdit szövegszerkesztőbe. Alkalmazzuk a keretező karaktereket is, melyek kódjai:
218 : bal felső sarok
191 : jobb felső sarok
192 : bal alsó sarok
217 : jobb alsó sarok
194 : középső karakter lefelé ággal
195 : középső karakter jobbra ággal
180 : középső karakter balra ággal
193 : középső karakter felfelé ággal
197 : középső karakter 4 ággal
196 : vízszintes karakter
179 : függőleges karakter

6.13.) Norton-klónok


Gyanítom, hogy meglehetősen sok helyen nincs meg 100% tisztasággal a Norton Commander fentebb tárgyalt verziója. Nos, ilyen esetekben lehet bővészkedni. Tudom, hogy igen sok helyen jogosítás (azaz licenszálás) nélkül fut leghíresebb fájl-kezelő segédprogram. De ez törvényellenes!
Mit lehet ilyenkor csinálni a törvényes keretek között? Kell keresni egy megfelelő, de hasonló programot. Szerencsére a program hatalmas sikere miatt rengeteg hasonmás jelent meg. Ezek között mindenkinek van kedvence. Nekem a DOS-os programok között a Volkov Commander a kedvencem. A teljes Norton kb. 6 MByte-nyi anyag. Ellenben egy működőképes Volkov pár száz KByte! Hihetetlen kicsi, ugye?! Ráadásul ingyenesen letölthető az Internetről, illetve ilyen-olyan számítógépes magazinok CD-mellékletein előszeretettel hozzák. Másik forrás a Jáky FTP-szervere: ftp://ftp.jaky.hu/
Természetesen ezért a hihetetlen pici méretért sok mindent fel kell áldoznunk, például csak a főmenülk működnek és azok sem tökéletesen. Ha valakinek megtetszik a program, akkor regisztráltathatja is, de az már 20-50 amerikai dollárba szokott kerülni. Mindenesetre kifejezetten ajánlom a programot. Nekem például az otthoni vésztartalék boot-lemezeimen általában megtalálható egy csipetnyi (még működő) Volkov. Magyarul félreérthető nevének a rövidítése (VC), de oda se neki!

Másik, igen ismert klón a Total (régebbi nevén: Windows) Commander. Ez a program is folyamatosan újul és egyre okosodik. Természetesen tud magyarul is! Szerencsére a számítógépes CD-mellékletek ezt is előszeretettel lehozzák - ingyenesen. Természetesen ez is letölthető ingyenesen az Internetről. Másik forrás a Jáky FTP-szervere: ftp://ftp.jaky.hu/ Ez sokkal többet tud, mint a fenti Volkov, de óriási hátránya, hogy csak Windows alatt hajlandó működni!

Kattintson ide a Total Commander 6.01 leírásáért!

Felhasznált irodalom: