19. fejezet: Szakszavak szótára - "B" betű

logo
- B2A: Üzleti szektor és az adminisztráció közötti elektronikus kommunikáció. Angol mozaikszó. Eredetije: Business to Administration.
- B2B: Üzletfelek közötti elektronikus kommunikáció. Angol mozaikszó. Eredetije: business to business.
- B2C: Üzleti szektor és a (privát) vásárlók közötti elektronikus kommunikáció. Angol mozaikszó. Eredetije: Business to Consumer.
- B: Az IBM PC-ken többnyire a másodlagos floppy disk drive jele, ha van ilyen
- B osztályú gépek: Az Internet IP-címzési eljárásainak második fontosságú gépei. Címük pl.: 129.x.x.x, ahol az első bájt 1. bitje 1, a 2. pedig 0., azaz az első bájt 128 és 191 közötti. Ilyen nagynak minősülő kategóriát még viszonylag könnyű volt szerezni, de az ezredforduló környékén már igen drága volt!
- Babbage, Charles: Charles Babbage A modern számítógépgyártást megalapozó, ellentmondásos személyiségű, angol, zseniális tudós. Főbb gépei: Differential Engine és Analytical Engine. (1792-1871)
Az IBM az 1960/70-es években újraépítette a gépeket. Ezt lehet itt látni. Forrás: http://www.crowl.org/~crowl/Lawrence/history/
Babbage: Difference Engine
- Backbone: Az internetes és általában bármely távközlési hálózat nagysebességű adatátvitelét lehetővé tevő gerincvezeték. Angol szavak. Értelmük: hátgerinc.
- Back Buffer: A 3dfx-kártyák egyik tulajdonsága. Lényege: Az egyéb technikáknál használt tárterület.
- Backspace: Visszafelé 1-et törlő billentyű. A szöveges billentyűzet jobb felső részén található szürke színnel kiemelve. Angol szó. Magyar megfelelője: 1-et törölj balra!
- Backup: Angol szó. Magyar számítástechnikai megfelelője: biztonsági mentés-file.
- Backus, John: Az első magas szintű programzozási nyelvet, a Fortran-t kifejlesztő IBM-csapat vezetője. (1957)
- Bandwidth: Angol szó. Jelentése: sávszélesség. Mértékegysége: bit/sec. Például a telefoné: 56 KBit/s.
- Banner: Az egyes weboldalakon megjelenő reklámcsík. Az ingyenes tartalomszolgáltatás kellemetlen velejárója. Tartalma egyre inkább kifinomul és a felhasználó szokásaihoz igazodik! Angol szó. Jelentése: szalag.
- Banyan Network: Az egyik, Magyarországon kevéssé ismert hálózati protokoll.
- Barners-Lee, Tim: Tim Barners-Lee Amerikai programozó, aki a világon elsőként 1991-ben mutatta be a WWW-t a genfi CERN-ben.
- Base: Angol szó. Magyarul: alap.
- Base64: A MIME-rendszernél használatos kódolás 8-bites eredeti források 7-bitesre történő átfejtésére.
- Basic: Eredetileg 3. generációs programnyelv. Basic kézikönyv Egy egyszerű, könnyen tanulható kezdő szintű programnyelv, melynek számtalan apró-cseprő verziója létezik. Pl.: GWBasic, QBasic, Viisual Basic,...
Megalkotói: Thomas Kurtz és John Kemeny, 1964. Céljuk: a saját hallgatóiknak állítottak össze egy igen könnyen megtanulható programozási nyelvet a Dartmouth College-ben.
Angol mozaikszó. Eredetije: Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code.
- BAT: MS-DOS operációs rendszer alatti speciális kötegelt file-ok, amelyekben több parancsot is egybe tudunk írni és ezeket végrehajtatni. Angol rövidítés. Eredetije: Batch. Magyarul: kötegelt, csomagolt.
- Batch: Kötegelt, közvetlen végrehajtású file. Angol szó. Magyarul: kötegelt, csomagolt.
- Battery: Angol szó. Magyarul: elem.
- Baud: Az adatátviteli sebesség mértékegysége, főleg hálózatok sebességénél használatos. (1 Baud = 1 bit/sec)
- BBS: Eredetileg adatbázis-szerverként működtetett hirdetőtábla. Jellemzően csak a bejelentkezett tagok használhatták, többnyire emelt díjas telefonhívások vagy komoly tagdíj ellenében. Jelentőségük az internt tömegessé válásával lecsökkent. Angol mozaikszó. Eredetije: Bulletin Board System. Jelentése: hirdetőtábla-rendszer
- BC: Lásd: Business Card!
- bcc: A többi címzett számára nem látható e-mail másolat. Angol mozaikszó. Eredetije: blind carbon copy.
- be: Belgium országkódja az Interneten. Eredetije: Belgium. Belgium
- Beer: Az egyik számítógépes vírus. A .COM és az .EXE kiterjesztésű file-okat fertőzi. Viszonylag ártatlan.
- Before: Angol szó. Magyar megfelelője: előtt, előtte.
- Bérelt vonal: A biztonságos telefonösszeköttetést lehetővé tevő állandóan lefoglalt telefonvonal, melynek két vége állandó összeköttetést teremt.
- Béta: Egyes programok még nem kész, csak tesztelésre szánt verziója, mely több-kevesebb hibát tartalmaz.
- Béte-verzió: Lásd: Béta!
- Betamax: Az egyik legsikeserebb profi videórendszer.
- Betűtípus: Windows alatt használt fogalom, mely jelzi a használt karakterkészlet nevét. Például: Arial, Courier, Times New Roman, ...
- Bináris: Matematikai műszó. Jelentése: kettes számrendszerű!
- BIOS: Alaplapra beépített operációs rendszer. Angol mozaikszó. Teljes nevén: Basic Input/Output System.
- Bilinear Filtering: A 3dfx-kártyáknál használt technika. Lényege: olyan eljárás, melynek folyamán a texel színe a saját és a szomszédos 4 texel színébol átlagolódik.
- Billentyűzet: A számítógép egyik perifériája. Angol megfelelője: keyboard. Egyéb (Magyarországon használtatos) elnevezése: tasztatúra. Kézi adatbeviteli eszköz. A mai gépeknél a házon kívül van, ahhoz külön aljzattal csatlakoztatható. Egyes régebbi gépeknél megfigyelhető, hogy a billentyűzet és a ház egybe van építve, például: Primo, HT-1080-Z, Commodore-64,...
Leggyakoribb típusaik:
Név: Billentyűk száma: Billentyűzet
XT 84-86
AT 101-102
Win '95 105-106
Win '98 110-112
Multimédiás 120-130

- Bináris: Matematikai műszó. Jelentése: kettes számrendszerű.
- Binary file: Kódolt elektronikus állomány, mely az angol nyelvterületen szokásos 7-bites kódolástól eltérő karaktereket is tartalmazhat. Angol szavak. Jelenésük: bináris állomány/adat.
- BIOS: Az IBM-PC-k esetén az alaplapon található (E)PROM-ba vagy EEPROM-ba égetett, a gép beindítására és legfontosabb alkatrészei azonosítására szolgáló eljárásgyűjtemény/program. Angol mozaikszó. Eredetije: Basic Input-Output System. Jelentése: Alapvető ki-bemeneti rendszer.
- Bit: 1 db, tovább nem osztható elemi cella. Az információ alapegysége. Értékei lehetnek: 1 (=igen), vagy 0 (=nem). Claude Shannon 1948-ban Claude Shannon "A kommunikáció matematikai elmélete" (The Mathematical Theory of Communication) című művében bebizonyította, hogy a mérnökök precízen tudják adataikat kódolni a számítógép felé. Ezen kommunikáció alapegysége lett a Shannon tételében a bit. (BInary digiT = bináris egység) Jobb oldali képen: Claude Shannon 1948-ból. Kép eredetije: http://www.computerhistory.org/
- Bitmap: A 3dfx-technikánál (is) használt fogalom. Lényege: valamilyen anyag mintázat.
- Bitnet: Eredetileg a New York-i Egyetemen alakult elektronikus posta- és fájltovábbító rendszer. Magyar megfelelője: bit-háló. Alapítása: 1981. Angol szóösszetétel. Eredetije: Because It's Time NETwork.
- Bit/sec: Adatátviteli sebesség mértékegysége. Rövidítése: bps.
- Bitrate: Az adatátvitel sebessége. Mértékegysége: bps = bit-per-sec. Angol szavak összetétele. Értelmük: bitsebesség.
- Blank: Angol szó. Magyar megfelelője: üres.
- Block: Angol szó. Magyarul: blokk, tömb.
- Bloody: Az egyik számítógépes vírus. A .COM és az .EXE kiterjesztésű file-okat fertőzi. Boot-vírus. Angol szó. Magyarul: véres.
- BlueTooth: Vezeték nélküli adatátviteli technológia. Célja: a számítógépek háluljában található kábeldzsungel drasztikus lecsökkentése. A technológiát eredetileg az Ericsson fejlesztette ki és az eredeti 2,45 GHz-es adatátviteli frekvenciát elfogadó cégeknek ingyen bocsájtotta rendelkezésre. (Pl.: IBM, Toshiba, Intel, Nokia, Microsoft, stb.)
Angol szavak összetétele. Eredetije: Blue Tooth. Értelmük: Kék fogak - egyik viking király neve...
- BMP: File-kiterjesztés. Az egyik közkedvelt tömörítés néküli grafikus formátum. A Windows és az OS/2 rendszerekhez kifejlesztett formátum. A képek lehetnek fekete-fehérek, 16, illetve 256 színűek, esetleg 24 bitesek. A képeket jellemzően tömörítés nélkül, esetleg RLE-tömörítéssel tárolja. (RLE = Run Leight Encoding) Felhasználása jellemző a Windows-os EXE- és DLL-fáljokban is. További érdekesség, hogy BMP-képekből lehet a legegyszerűbben ikonokra használt ICO, illetve mobiltelefonokra használt BMP-fájlokat készíteni. Angol mozaikszó. Eredetije: BitMaP. Magyarul: bittérkép.
- BNC: Soros összeköttetésű ethernet-hálózatoknál használt konnektor-szabvány. Eredeti nevén: 10Base-2.Az eredeti 10 MHz-es sávban kb. 250 méterig erősítő nélkül használható. Lezárótagja kötelezően: 50 Ohm!
Angol mozaikszó. Eredetije: Bayonet Neil Concelman (connector).
- Bold: Angol szó. Magyar megfelelője: (fél)kövér.
- Boole, George: George Boole (1815-1864) Angol matematikus. A modern matematikai logika megalapozója, kinek munkásságát kora egyáltalán nem ismerte el.
Született: 1815. november 2-án, Lincoln városában (Anglia). Meghalt: 1864. december 8-án, Ballintemple városában (Írország). Bár Boolean életében soha nem kapott akadémiai fokozatot, de már 16 éves korában iskolai tanársegéd volt. Nagy érdeklődést mutatott a különböző nyelvek iránt és ezért belépett az egyházba. Azonban 1835-től érdeklődése megváltozott: megnyitotta saját iskoláját és különös matematikáját kezdte oktatni. Később ismerte fel, hogy öt évig próbálta tanítani magát, ahelyett, hogy képzett tanárt fogadott volna.
Boolean megalapozta a logika tisztán matematikai alapjait, mivel rámutatott arra, hogy két logikai állítást össze lehet kapcsolni algebrai szimbólumokkal.
Kép és adatok: http://www-etsi2.ugr.es/alumnos/mlii/Boole.htm, valamint http://www.unc.edu/depts/jomc/academics/dri/loc/boole1.html
- Bookmark: Angol szó. Magyar megfelelője: könyvjelző.
- Boot-lemez: A hard disk "megbetegedése" esetén alkalmazott speciálisan formattált lemez.
DOS alatti készítése: FORMAT A: /S
Angol szó. Magyar megfelelője: indulási (lemez).
- Bootstrap loading: önműködő programbetöltés, mellyel a számítógép bekapcsoláskor megkeresi, majd betölti az operációs rendszert a memóriájába.
- BOOT-vírus: A vírusok egyik speciális fajtája, amely a már a gép bekapcsolásakor befészkeli magát a memóriába.
- Böngésző: Internetes kereső és Weblap-mutató program. Például: Internet Explorer, Netscape Navigator/Communicator, Mozilla, Opera, Lynx, ...
- Bps: Az adatátviteli sebesség mértékegysége. Angol mozaikszó. Eredetije: bits per second.
- Bridge: Két, esetlegesen teljesen különböző protokollú hálózat, vagy gép között oldja meg az oda-vissza fordítást.
- Brief: Angol szó. Magyarul: tömörítés, tömörítve.
- Browser: Számítástechnikai angol szó. Magyar megfelelője: böngésző.
- BSA: Business Software Alliance. A szoftverek jogszerűtlen felhasználása ellen szövetkezett néhány fontosabb gyártó által létrehozott szervezet. Mostanra a komolyabb számítógépes kultúrával rendelkező országokban mindenhol rendkívül komoly kapcsolatokat épített ki a rendőrséggel, létrehozták a szoftverrendőrséget. Ez a szoftverrendőrség a BSA-vel karöltve eleinte csak figyelemfelhívó plakátokkal, akciókkal, majd komoly rendőrségi akciókkal igyekszik rászorítani a szoftverek megvételére a felhasználókat. Magyarországon már voltak akciók és megszületett az első bírósági ítélet is az illegális szoftverfelhasználás miatt.
- bug: Szoftver-hiba. Angol szó. Jelentése: lepke. Eredeti feltalálója és elnevezője: Grace Hopper, 1945. szeptember 9-én.
- Bug fix: Hibajavító program. Általában kisméretű, csak egyetlen hiba kijavítására alkalmas, többnyire ingyen letölthető alkalmazás.
- Bus: Többnyire: databus. Rendszersín, mely az adatok átvitelére szolgál. Lásd még: buszok!
- Business: Angol szó. Magyarul: üzlet.
- Business Card: Angol szavak. Rövidítve: BC. Magyar megfelelőjük: névjegykártya.
- Buszok. Adatátviteli egységek, melyek egy kommunikációs csatornát alkotnak, mivel ezek szállítják a különböző eszközök által kiadott információt és jeleket. Ilyen buszok pl.: adatbusz, címbusz,... Fajtáik: ISA, EISA, SCSI,...
- Button: Angol szó. Magyar megfelelője: gomb.
- Bürgi, Jost: Svájci-liechtensteini órásmester, aki a XVII. század elején megalkotta az első logaritmus-táblázatot.
Született: 1552, Lichtensteig és meghalt 1632-ben. Munkásságának nagy részét a német uralkodóknak szánt csillagászati órák készítése, valamint a saját maga részére készített matematikai táblázatok tették ki. Ezt csak 1620-ban publikálta "Tafeln arithmetischer und geometrischer Zahlenfolgen mit einer gründlichen Erläuterungen, wie sie zu verstehen sind und gebraucht werden können" címmel, bár maga az ötlet sokkal korábban, 1588-ban született. Egy sajátkezű levele szerint a csillagászati eljárást "Reimarus Ursus Dithmarus"-nak nevezte, amit röviden logaritmusnak hívott.
Adatok és kép: http://www.micheloud.com/FXM/LOG/
- Byron, Ada: Ada Byron (1815-52). Asszonyneve: Lady Lovelace. Angol hölgy, akit a világ első programozójának tekinthetünk, mivel Babbage (nem létező) gépére írt programokat. Róla nevezték el az Ada programnyelvet. Kép és adatok: http://www.tcf.ua.edu/az/ITHistoryOutline.htm
- Byte (1): Angol szó (kiejtése: bájt). 8 bit egymásutánja. Többszörösei:
1 kilobyte = 1 KB = 1024 byte
1 MegaByte = 1 MB = 1024 KB
= 1 048 576 byte
1 GigaByte = 1 GB = 1024 MB
= 1 073 741 824 byte
1 TerraByte = 1 TB = 1024 GB
= 1 099 511 627 776 byte
- Byte (2): Egy sikeres magyar számítástechnikai szaklap. Web-címe: http://www.byte.hu/