19. fejezet: Szakszavak szótára - "D" betű

logo
- D: Az IBM PC-ken többnyire a másodlagos hard disk drive jele, ha van ilyen.
- D osztályú gépek: Az Internet IP-címzési eljárásainak legkisebb - negyedik - fontosságú gépei. Címük, pl.: 226.x.x.x , tehát az első bájt első 4 bitje 1110 tartalmú, magyarul 224 és 239 közötti. Ezt már elég kicsi cégek is meg tudták venni, viszont az internet tömegesség válásával gyakorlatilag elfogytak ezek a címek, így kénytelen-kelletlen tovább osztották a "D" osztály D2, D4, D8, D16, stb részekre - az első bájt további meghatározásával.
- DAC: Digitális/analóg átalakító. Angol mozaikszó. Eredetije: Digital/Analogue Converter.
- Daewoo: Az egyik fontos dél-koreai elektronikai (és egyéb-) gyár.
- DAT (1): File-kiterjesztés. Többnyire adatállományokat jelöl. Angol rövidítés. Eredetije: Data. Magyarul: adat.
- DAT (2):Digitális hang-kazetta. Az egyszerű zenei kazetta továbbfejlesztett változata. Felvételkor a kazetta saját zaját nem digitalizáljuk, így a felvétel jó körülmények esetén teljesen zajmentes lehet. Lejátszáskor az eredetivel majdnem teljesen megegyező minőség érhető el. Angol rövidítés. Eredetije: Digital Audio Tape.
- Data: Angol szó. Jelentése: adat.
- Database: Angol szó. Jelentése: adatbázis.
- Data Communication: Kétirányú adatcsere/kommunikáció.
- Datanet Kft.: Datanet logo Az egyik sikeres magyar Internet-szolgáltató cég. Web-címe: http://www.datanet.hu/
- Datatrans Kft.: Az egyik magyar Internetes szolgáltató cég. Székhelye: Székesfehérvár. Ez a cég üzemelteti a székesfehérvári "DigitalRegia" hálózatot. Web-címe: http://www.datatrans.hu/
- Datarate: Adatátviteli sebesség. Mértékegysége: bps. (=bit/sec).
- Data store: Adattároló. Például: FDD, HDD, CD, DVD, ...
- Date: Angol szó. Magyarul: dátum.
- dB: Decibel, a hangerő mértékegysége.
- dBase:Egy igen elterjedt és előszeretettel használt angol nyelvű adatbázis-kezelő program a DOS alatt. Kedvenc file-kiterjesztése: .DBF.
- DBF (1): MS-DOS file-kiterjesztés, többnyire adatbázis állományokat jelöl. Angol rövidítés. Eredetije: Database file. Magyarul: adatbázis file.
- DBF (2): Az egyik számítógépes vírus. A .COM kiterjesztésű file-okat fertőzi. Memória-rezidens.
- DBLSPACE:Egy gyakran használt HDD-tömörítő program.
- DBMS: Adatbázis-kezelő rendszer angol rövidítése. Eredetije: DataBase Management System.
- DCX: File-kiterjesztés. Az egyik grafikus file-formátum.
- DDR-SDRAM: Gyors elérésű SDRAM, melynek frekvenciája 300 MHz is lehet. Angol mozaikszó. Eredetije: Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory.
- de: Németország Internetes kódja. Német eredetiben: Deutschland.
- DEC: Lásd: Digital Equipment Corporation!
- DEC PDP-1: Harmadik generációs számítógép. DEC PDP-1, 1960 Ez minigépek elődjének számító gép 120 000 $-ba került. Az 50 elkészült darab egyike látható a képen. A PDP-1 gép egy katódsugárcsöves grafikus megjelenítőt tartalmazott, nem kellett hozzá légkondícionáló és csak egyetlen operátorra volt szükség a működtetéséhez.
Adatok és kép: http://www.computerhistory.org/
- Decimális: Matematikai műszó. Jelentése: tízes számrendszerű!
- DeCompression: Angol szó. Magyar megfelelője: kibontás. (Kiejtése: dekompre’ssön)
- Dedikált szerver: A szerverek azon fajtája, amelyek nem szolgálnak hagyományos PC-ként. Csak és kizárólag a hálózat kiszolgálásával törődnek.
- Default: Angol szó. Jelentése: alapértelmezés/alapbeállítás.
- DejaNews: Ingyenes keresőprogram, amely a UseNet hírcsoportok kommunikációjában hatékonyan keres.
- DEL: Törlésre használt MS-DOS parancsszó. Angol rövidítés. Eredetije: DELETE. Magyarul: törlés. Formátuma: DEL [meghajtó:][útvonal+könyvtár]file.kit
- Delete: Angol szó. Magyarul: törlés.
- Delete Right: Törlési jog a Novell rendszerekben. Angol szavak. Magyar megfelelője: törlési jog.
- Delete Inhibit Right: Törlés-védelmi jog a Novell rendszerekben. Angol szavak. Magyar megfelelője: törlés-védelmi jog.
- Demo: Angol rövidítés. Eredetije: Demonstration. Értelme: bemutató.
- Démon: A háttérben láthatatlanul futó program, általában Unix/Linux alatt alkalmazzák. Angol mozaikszó. Eredetije: Disk and Execution MONitor.
- Depth Cueing: A 3dfx-kártyáknál használt technika. Lényege: a valóság minél jobb megközelítése érdekében a távolban lévő tárgyak színének élénkségét tompítja.
- Desktop (1): A számítógépek munkafelülete a monitorokon. Angol szó. Jelentése: asztallap.
- Desktop (2): Az asztali számítógépek egyik lehetséges elnevezése. (Teljesebb alakban: Desktop Computer.) Angol szó. Jelentése: asztallap.
- Deselect: Angol szó. Magyarul: Nem-kiválasztani, kiválasztást visszacsinálni.
- Detect: Angol szó. Magyar megfelelője: észlel.
- DHTML: Az egyik interneten elterjedt programozási nyelv, melynek segítségével dimanikus weblapok hozhatók létre. Angol mozaikszó. Eredetije: Dynamic HTML.
- Dial-up: Számítógép általi (telefonos) hívás, tárcsázás. Angol szavak. Jelentésük: hívd fel!
- Diary: Angol szó. Magyar megfelelője: napló.
- Digest: A levelezőlisták egyik lehetséges, közkedvelt formátuma, mely lehetővé teszi, hogy ne minden levél egyesével jöjjön a postaládánkban, hanem csak kivonatos szemlét kapjunk a levelekből, pl. csak a címüket.
- Digital Audio Tape: Lásd: DAT (2).
- Digital Equipment Corporation: DEC, 1957 Az egyik legnagyobb elektronikai cég. Rövidítése: DEC. Igen jelentős szerepük volt a számítógépek olcsóbbá tételében. A MIT Lincoln Laboratóriumát elhagyó Ken Olsen vezette mérnökcsoport alapította a céget 1957-ben, hogy hasznosíthassák az új tranzisztor-technológiát. 1957 augusztusában vették fel a "Digital Equipment Corp." nevet - ekkorra már egy régi gyapjúmalom hatalmas termébe költöztek Maynard-be (Massachusets, USA). Itt egy hatalmas teremben gyártották az összes alkatrészt és itt volt valamennyi iroda is.
Angol szavak. Magyarul: digitális részegységek vállalata.
Adatok és kép: http://www.computerhistory.org/
- Digitális: A Windows Óra programjának egyik lehetséges beállítása.
- DigitalRegia: Székesfehérvár város Intranetje. Web-címe: http://www.digitalregia.hu/
- Digitizing: Analóg jelek számítógép által emészthető, digitális jelekké átalakítása/digitalizálás.
- DIMM: Kétsoros memóriamodul. Angol mozaikszó. Eredetije: Dual-in-line Memory Modul.
- DIP: Kétsoros elrendezésű tokozás. Angol mozaikszó. Eredetije: Dual-in-line Package.
- Dir: Az MS-DOS egyik alapvető parancsa, melynek hatása, hogy egy könyvtár tartalmát kilistázza. Angol rövidítés. Eredetije: directory. Főbb formátumai:
DIR /P : Tartalomjegyzék oldalanként megállítva. ( P = Pauses, szünetek)
DIR /W: Tartalomjegyzék tömörítve. ( W = Wide , sűrített)
DIR *.EXE: Csak az EXE kiterjesztésű file-ok tartalomjegyzéke.
DIR /? : Angol nyelvű segítség a DIR parancshoz.
- Director:Angol szó. Magyarul: igazgat, vezet, igazgató, vezető.
- Directory: Könyvtár. Angol szó. Lásd: fa-struktúra!
- Discussion Group: Levelezőlistákon egy bizonyos témakörben érdekelt tagok csoportja/fóruma. Másik értelmezés: beszélgetőlista.
- Disk: Angol szó. Magyarul: lemez, diszk, korong.
- DiskCopy: MS-DOS parancs, amely lemezeket másol. Angol szavak összetétele. Eredetijük: Disk Copy. Magyar megfelelőjük: lemezmásolás.
- Disk Eater: Az egyik számítógépes vírus. Az .EXE kiterjesztésű file-okat fertőzi. Tönkreteszi a hard disk-et. Angol szavak. Magyarul: lemez-evő.
- Diskette: Angol számítástechnikai műszó. Magyar megfelelője: floppy lemez.
- Disk Killer: Az egyik számítógépes vírus. Memória-rezidens boot-vírus. Pillanatok alatt tönkreteszi a hard disk-et. Angol szavak. Magyarul: lemez-gyilkos.
- Display:Angol szó. Magyarul: képernyő, megjelenítő.
- DivX: Forrás: Divx.com Az egyik közkedvelt kódolási-dekódolási eljárás a videók jobb minőségű megjelenítéséért.
- DL: File-kiterjsztés. Az egyik animációs formátum.
- DLC: Adatkapcsolat-vezérlés. Angol rövidítés. Eredetije: Data Link Control.
- DLL: Dinamikus kapcsolt könyvtárak. JEllegzetesen a Windows-alatti programok alkalmazzák.
Angol rövidítés. Eredetije: Dynamic Link Libraries.
- DMA: Számítógépek sebességét növelni képes egyik eljárás. Lényege: Direkt memória-hozzáférés a CPU kikerülésével! Angol mozaikszó. Eredeti: Direct Memory Access.
- DNS: Az internet egy-egy szerverét és/vagy weblapját azonosító rendszer. Angol mozaikszó. Eredetije: Domain Name System.
- Do: Angol szó. Magyarul: tenni, csinálni.
- DOC: File-kiterjesztés. Többnyire szöveges dokumentumokat jelöl. Angol rövidítés. Eredetije: Document. Magyarul: dokumentum. A Microsoft Word kedvelt kiterjesztése.
- Dolby: Dolby Jó minőségú hangzási szabvány-rendszer. Lásd: hangkártyák.
- DOM: Szabvány a weblapok dinamikus elemeinek megjelenítésére. Angol moziakszó. Eredetije: Ducoment Object Model.
- Domain-elv: Az Internet címzési eljárásainak egyike, melynek lényege a fordított fontossági sorrendben való leírás.
- Donkin, Bryan: Bryan Donkin Donkin papírgépe Született: 1768, Northumberland (Anglia). Meghalt: 1855. február 27.
A 2. számú differenciálmotor építője 1858-ból. Tervrajz: Edward Scheutz. Felhasználó: Brit Általános Nyilvántartó Hivatal. Cél: az angol népességi táblázatokkal kapcsolatos számításokhoz.
"Gyermekként hőmérőket és különféle gépekhez kapcsolódó találékony eszközöket készített." - jegyezte le az egyik életrajzírója. Ipari tanuló évei után Donkin fejébe vette, hogy olyan gépet tervez, amely igen nagy papírtekercset képes készíteni. Addig ugyanis a paírt laponként gyártották - lassú és költséges eljárás volt. Az 1800-as évek első évtizedét Donkin papírkészítő gépek tökéletesítésével töltötte és szerencsésen építette, valamint eladta azokat. Donkin szintén belekeveredett a technológia sok más területébe is: például épített egy tökéletesített nyomdagépet is. De az étel-kozerválás úttörője is volt, mivel az általa alapított konzervgyár kezdett először használni (mai szóhasználattal) konzervdobozokat. Kétszínű bélyegeket gyártó nyomdagépeket is készített - megelőzendő a hamisítást. Donkin egy nagyon művelt civil mérnök volt. Szintén szerette a csillagászatot is - egy csillagvizsgálót épített az udvarában - és az angol Királyi Csillagászati Társaság elnöke lett.
Fia, John Donkin, szintén több kisebb talámányt készített, míg unokája (szintén Bryan Donkin) kiváló mérnök és tudós volt.
Adatok és kép: http://www.tecsoc.org/pubs/history/2002/feb27.htm
- DOS: Operációs rendszer. Legelterjedtebb változata: MS-DOS Egyéb, gyakran használt fajták: PC-DOS, DR-DOS. Angol rövidítés. Eredetileg: Disk Operating System. Magyarul: lemez műveleti rendszer.
- Double Buffering: A 3dfx-kártyáknál használt technológia. Lényege: a látható mozgás folyamatosságát biztosítja.
- Download: Angol szó. Jelentése: letöltés.
- DP: Adatfeldolgozás. Angol mozaikszó. Eredetije: Data Processing.
- dpi: "Dot-Per-Inch" = Képpont inchenként. A felbontóképesség mértékegysége, pl. szkennereknél, monitoroknál,...
- DR-DOS: Operációs rendszer, az MS-DOS egyik ellenfele. Lásd: DOS !
- Drag and Drop: Főleg grafikus programoknál alkalmazott adatmozgató művelet, mely lehetővé teszi, hogy egy állományt a képernyőn kijelöljünk, és egy másik helyre ejtsünk az egér segítségével. Angol szavak. Értelmük: fodg és vidd.
- DragonSystem: Programfejlesztő cég. Terméke pl. a beszédfelismerő NaturallySpeaking.
- Dr. Solomon's Anti Virus Toolkit: Lásd: Toolkit!
- Dr. Watson: Egy speciális hibajavító program a Windows alatt, mely főleg a fejlettebb verzióknál igen aktív.
- Drive:Lemez-meghajtó angol megfelelője. Hivatkozásuk: lemezmeghajtó neve + egy db kettőspont. Például: C:
Angol szó. Magyar megfelelője: meghajtó.
- DrotPosta: Egy magyar nyelvű E-mail kereső- és levelezőszerver. Web-címe: http://www.drotposta.hu/
- DRVSPACE:Egy gyakran használt még MS-DOS alatt bevezetett HDD-tömörítő program.
- DSL: Nagy adatátviteli sebességre alkalmas digitális telefonvonal. Egyik lehetséges megvalósulása: ADSL!
- DTP: Asztali kiadványszerkesztő program. Angol mozaikszó. Eredetije: DeskTop Publishing.
- DV: A digitális videókamerák egyik lehetséges rögzítési szabványa. Angol mozaikszó. Eredetije: Digital Video.
- DVB: Digitális videó-adatszórás, mely a hagyományos analóg műsorsugárzásnál nagyságrendileg jobb átvitelt tesz lehetővé. Angol mozaikszó. Eredetije: Digital Video Broadcasting.
- DVD: = Digital Video (Versatile) Disk. Ez a technika képes a normál méretű CD-ken összezsúfolni egy mozifilmet eredeti moziminőségben. Lejátszásakor alkalmas a teljes képernyőn Dolby Stereo minőségű hanggal, többféle nyelven választható szinkronnal True Color színekkel vetíteni a teljes mozit. Kitalálói: Matsushita (Panasonic) és Philips.
- DVD-RAM: A harmadik lehetséges újraírható DVD-szabvány.
- DVD-ROM: Min. 4.7 GByte adatot rögzítő lemez, a CD-ROM utóda.
- DVD+RW: Az egyik lehetséges újraírható DVD-szabvány.
- DVD-RW: A másik lehetséges újraírható DVD-szabvány.