19. fejezet: Szakszavak szótára - "L" betű

logo
- Label: Angol szó. Magyarul: címke.
- LAN: Helyi hálózat angol rövidítése. Angol mozaikszó. Eredetije: Local Area Network.
- Lapscanner: Lásd: Scanner!
- Laptop: A horodzható számítógépekek egyik fajtája. Mérete többnyire A4-es lap körül mozog.
- Laser: A CD-ROM-ok belsejében működő fénysugár, lézer. Angol mozaikszó. Eredetije: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
- LBM: File-kiterjesztés. Az egyik grafikus formátum.
- LCD: Folyadékkristályos megjelenítő (monitor) Angol mozaikszó. Eredetije: Liquid Crystal Display.
- LDAP: Egyszerűsített címtár-hozzáférési protokoll az E-mail címek könnyebb kideríthetőségéért. Angol mozaikszó. Eredetije: Lightweight Directory Access Protocol.
- LED: Fénykibocsátó dióda. Angol mozaikszó. Eredetije: Light Emitting Diode.
- Leased line: Állandó, 24 órás összeköttetést lehetővé tevő vonal. Angol szavak. Jelentésük: bérelt vonal.
- Leibniz, Gottfried Wilhelm: Leibniz Lipcsei születésű német matematikus és filozófus a XVII. században, aki komoly tudású mechanikus számológépet épített.
Született: 1646. július 1-én Lipcsében (Németország). Meghalt: 1716. november 14-én Hannoverben (Németország). Apja: Friedrich Leibniz, a morális filozófia professzora. Anyja: Catharina Schmuck, egy ügyvéd leánya és férjének harmadik felesége. Apja már fia 6 éves korában meghalt, így anyja nevelte fel. Valószínűleg tőle kapta Leibniz erkölcsi és vallásos értékeit.
Hét éves korában kezdte el a Nokolai iskolát Lipcsében. Már 12 éves korára jól beszélte a latin és a görög nyelveket. Sokat tanulmányozta Arisztotelész munkáit is és mivel nem értett vele teljesen egyet, ezért elkezdte saját filozófiáját megalapozni. Leibniz iskolásévei alatt főleg apja könyveiből tanult, valamint metafizikai könyveket és teológiai munkákat katolikus és protestáns íróktól egyaránt.
Forrás: http://www.tcf.ua.edu/az/ITHistoryOutline.htm 1661-ben, már 14 éves korában beiratkozott a Lipcsei Egyetemre. Ez manapság nagyon furcsán hangzik, ám akkoriban nem volt annyira korai. Ott folozófiát tanult és némi matematikát, amely azonban elég gyenge színvolnalú volt Lipcsében. A többi tudomány között azonban elfért még némi retorika, latin, görög és héber nyelv is. Első diplomáját 1663-ban kapta, amikor Jénába költözött, hogy folytassa tanulmányait, ahol Erhart Weigel volt a matematika-professzora. 1663 októberében ment vissza Lipcsébe, hogy jogi doktori fokozatot szerezzen. Forrás: http://www.tcf.ua.edu/az/ITHistoryOutline.htm Sikeres védése után pár napra meghalt az édesanyja. 1666-ban publikálta "Dissertatio de arte combinatoria" című művét (Disszertáció a kombináció művészetéről), melyben a kombinációt alapelemekre bontotta, mint pl.: számok, betűk, hangok és színek.
Időben ugorva ( anagy képen is látható) gépezetét 1673-ban építette meg, amely közvetlenül végezte el az osztást és a szorzást, valamint kiegészítő művelet nélkül a kivonást. Az általa megépített összeadó-szorzó gép a szorzást az összeadásra vezette vissza. A készüléket legnagyobb érdeklődéssel fogadták a különböző akadémiák. 1679-ben már a számolást segítő gépezet kettes számrendszerben való megépítéséről gondolkozott, de ezt az ötletét 1701-ig nem publikálta. 1676 decemberétől haláláig Hannoverben élt, mint Hannover bírógági elnöke és könyvtárosa. Adatok és kép: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/BirthplaceMaps/Places/Leipzig.html
Reckoner masina képe: http://www.tcf.ua.edu/az/ITHistoryOutline.htm
- Left: Angol szó. Megfelelője: bal, balra.
- Lemezjátszó:Az LP-ket lejátszó audió-technikai eszköz. Lelke a tű, amit spirál alakú barázda vezet. A hanglemez barázdafalán lévő, a hanggal arányos kiemelkedések a tűt rezgésbe hozzák, így jön létre elektronikus erősítés után a hangszóró segítségével a kész hang. Továbbfejlesztése: CD-játszó.
- Lenin: Az egyik számítógépes vírus. A .COM és az .EXE kiterjesztésű file-okat fertőzi. A képernyőt összezagyválja.
- LEO: LEO, 1951 Első generációs számítógép. Anglia első üzleti számítógépe, a Lyons Electronic Office (=LEO), elsősorban szállítási problémákat oldott meg. Elkészülte: 1951. A Lyons Tea Co. elnöke modellül az EDSAC-ot vette, hogy a Lyons teaboltok napi tea- és aprósütemény-forgalma alapján előállítsa az ideális kiszállítási útvonalat. Az első LEO sikere után a Lyons belefogott nagy számítási igényű üzleti számítógépek fejlesztésbe. Adatok és kép: http://www.computerhistory.org/
- Leporelló: Hosszú, egybefűzött lapok sokasága. Előnye, hogy több száz van egymás után és gyakorlatilag nem kell rá vigyázni. Főleg mátrix- és mátrix-tűs nyomtatók használják.
- Lézeres jeltovábbítás: Az egyik lehetséges rádiós adatátviteli módszer. Hátránya: az adónak, illetve a vevőnek látnia kell egymást.
- Lézernyomtató: A jelenlegi egyik legjobb minőségű nyomtatást produkálni képes adatkiviteli eszköz. Előnyei: igen jó nyomtatási minősége, nagy gyorsasága, óriási nyomtatási kapacitása. Hátrányai: rendkívüli drágasága, festékkazetta ára.
- LF: A nyomtatókon található "soremelés" jele. Angol mozaikszó. Eredetije: line feed.
- LILO: A Linux népszerű rendszerbetöltő- (boot-)programja. Angol mozaikszó. Eredetije: LInux LOader.
- Line: Angol szó. Magyar megfelelője: sor.
- Link: Angol szó. Magyarul: kapcsolat.
- LINUX: Linus Thorwalds Linux-pingvin Önálló operációs rendszer. Legnagyobb előnye ingyenessége. Multifunkcionális, komplex, 32-bites, többfeladatos, többfelhasználós operációs rendszer. Legnagyobb hátránya talán a széttagoltsága, mivel a Linux-ot fejlesztő cégek (disztribúciók) kiadják a maguk Linux-változatát, melyek csak többé-kevésbé kompatibilisek egymással. Óriási előnye, hogy nyílt forráskódú, tehát minden programjának mellékelik a teljes körű forrását is!
Kitalálója: Linus Torvalds. (finn, még egyetemista korában) Jelvénye: pingvin. (indoklás: ez sosem fagy meg, akár a pingvin - ellentétben a Windows-zal.
- LiquidAudio: az AOL tulajdonát képező másolásvédett zenekódolási eljárás, az MP3-vetélytársa. Gyakorlatilag sikertelen lett! Weblapja: www.liquidaudio.com
- LISP: LISP, 1960 A harmadik generációs gépek egyik jellegzetes programnyelve 1960-ból. Tervező: John McCarthy. A LISP az első olyan programnyelv, amelyet a mesterséges intelligencia programjának megírásához terveztek, így korának nyelvei közül nagyfokú rugalmasságával és alakíthatóságával tűnt ki.
Adatok és kép: http://www.computerhistory.org/
- LISTDIR: A könyvtárszerkezet képernyőre íratása a Novell rendszerekben. Teljes paraméterezése: LISTDIR [Drive:] [Directory] [/Switches]
A paraméterek megfelelője: "Drive:" meghajtó neve, "Directory" alkönyvtár neve, "/Switches" kapcsolók állítása.
a "Drive:" nevű meghajtón, a "Directory" nevű alkönyvtárban a "/Switches" kapcsolók szerint.
- ListServer: Levelezőcsoportok címlistáit kezelő speciális szolgáltatás.
- LISZT.com: A levelezőlisták szervere, melyen a legtöbb internetes levelezőlista megtalálható. Weblapja: www.liszt.com
- Live: Angol szó. Jelentése: él, élő, valós idejű.
- Local Area Network: Lásd: LAN.
- Logarléc: Logarléc Az elektronikus számológépek előtti korszak számolást jelentősen meggyorsító eszköze. Feltalálója: William Oughtred angol lelkész az 1600-as évek legelején. Adatok és kép: http://www.tcf.ua.edu/az/ITHistoryOutline.htm
- Log-file: Angol szavak. Jelentésük: napló-fájl.
- Logikai műveletek: Három alapvető fajtájuk: ÉS, VAGY, NEM
Igazságtáblázatuk
A B A ÉS B A B A VAGY B A NEM A
1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0

- Logikai érték: Alapvető számítástechnikai fogalom. Kétfajta értéke lehet: igen=1, vagy nem=0.
- LOGIN (1):Egy Novell szerverre való bejelentkezést konkrétan elvégző program neve. Paraméterezése: LOGIN [Szervernév / Felhasználói név]
Angol szó. (Kiejtése: login) Magyar megfelelője: belépés, bejelentkezés.
- LOGIN (2):Egy Novell szerveren automatikusan meglévő egyik könyvtár neve. Angol szó. Magyar megfelelője: belépés, bejelentkezés.
- LOGO: Seymour Papert (Eredetileg) harmadik generációs programozási nyelv. Seymour Papert 1967-ben tervezte meg ezt a nyelvet gyerekek számára. Eredetileg ez egy rajzoló-program, melyben a képernyőn lévő "teknőcöt" lehet mozgatni és rajzoltatni. Az elektronikus teknőc a saját maga által rajzolt képet adja ki a monitorra. Adatok és kép: http://www.computerhistory.org/
- LOGOUT:Egy Novell szerverről való kijelentkezést konkrétan elvégző program neve. Paraméterezése: LOGOUT [Szervernév]
Angol mozaikszó. Eredetije: LOGging OUT. Magyar megfelelője: kilépés, kijelentkezés.
- Lotus (1):Egy kedvelt adatbázis-kezelő program.
- Lotus (2):Sikeres programfejlesztő cég. Terméke pl.: Lotus-Office, SmartSuite. Tulajdonosa: IBM.
- LQ: A régebbi nyomtatóknál használt kifejezés, értelme: levél minőségű nyomtatás. Angol mozaikszó. Eredetije: Letter Quality.
- LP: Lásd: hanglemez!
- LPT1:Az elsődleges párhuzamos kimenet a számítógépeken.
- LPT2: A másodlagos párhuzamos kimenet a számítógépeken.
- LPT3: A harmadlagos párhuzamos kimenet a számítógépeken. Nem feltétlenül létezik.
- LPT4: A negyedleges párhuzamos kimenet a számítógépeken. Nem feltétlenül létezik.
- LR:Olyan monitorok jellemzője, melyek csak nagyon kevés emberi szemre káros sugárzást adnak. Ellentéte: Non-LR. (Nem alacsony sugárzású.)
Angol rövidítés. Eredetije: Low Radiation. Magyar megfelelője: alacsony sugárzású.
- LST: File-kiterjesztés. Általában a hosszú felsorolást tarrtalmazó file-okat jelöli. Angol rövidítés. Eredetije: List. Magyarul: lista, felsorolás.
- Lynx: Eredetileg a Kansasi Egyetemen UNIX alá kidolgozott szöveges böngésző. Weblapja: www.slcc.edu/lynx
- Lyukkártya: Lyukkártya, 1890 Régebben használatos számítógépes adat ki-beviteli eszköz. Először az 1890-es amerikai népszámláláson alkalmazták! Egy lyukakkal adott helyen megszakított erős papírlap. Mérete: 6 5/8-szor 3 1/4 hüvelyk (körülbelül 17x8 cm). Lyukak száma: 288 darab. Utóda: lyukszalag. Kép: http://www.tcf.ua.edu/az/ITHistoryOutline.htm
- Lyukszalag: Régebben használatos számítógépes adat ki-beviteli eszköz. Elődje: lyukkártya.
- LW: Lásd: Rádió!