19. fejezet: Szakszavak szótára - "U" betű

logo
- UI: A felhasználói interfész angol rövidítése. Eredetije: User Interface.
- UID: A felhasználói azonosító angol rövidítése. Eredetije: User IDentifier.
- UIN: Az ICQ hálózathoz használt egyetemes azonosító szám. Angol mozaikszó. Eredetije: Universal Internet Number.
- Új Alaplap: Az egyik sikeres magyar számítástechnikai magazin. Web-címe: http://www.alaplap.hu/
- uk: Nagy-Britannia Internetes országrövödítése. Eredetije: United Kingdom. Magyar fordítása: Egyesült Királyság.
- Umatic: Az egyik profi videórendszer. Kifejlesztője: Sony, Japán.
- UMTS: Egységes, mobil, nagysebességű adatátviteli szabvány a 3. generációs mobiltelefonokhoz. Az első üzleti UMTS-adást 2002-ben helyezték üzembe Angliában. Angol mozaikszó. Eredetije: Universal Mobile Telephone Service.
- UN: Lásd: ENSZ !
- Undelete: Nem régen törölt MS-DOS file-ok visszahozására használható parancs. Angol szó. Magyar megfelelője: törlés visszaállítása.
- Underline: Angol szóösszetétel. Jelentése: aláhúzott.
- Unicode: 16 bites nemzetközi katakter-szabvány, mely a 7 (8)-bites ASCII karakterkódolást volt hivatott leváltani. Elméletileg a a 16-bites kód a világ összes írásjelkészletét képes lesz a számítógép-használatra kódolni.
- United Nations: Lásd: ENSZ!
- UNIVAC I: Univac, 1951 Első generációs számítógép 1951-ből. Az USA Népszámlálási Hivatala (U.S. Census Bureau) volt az első üzleti számítógép felhasználója. Habár a Remington Rand-on készült, a gépet leginkább (tévesen) "IBM UNIVAC" néven említik. A gépből 46 példány készült a területi népszámlálási hivataloknak több, mint 1 millió dollárért, melyből 750 000 $ volt a gép, plusz 185 000 $ a nagy sebességű nyomtató. Sebesség: 1905 művelet másodpercenként. I/O: mágnesszalag, univerzális író, nyomtató. Memória mérete: 1000 darab 12-jegyű szám várakozási sorokban. Memória típusa: várakozási sorok, mágneses szalag. Technológia: sorbakötött vákuumcsövek, mágnesszalag. Helyigény: 943 köbláb. Project vezetői: J. Presper Eckert and John Mauchly. Adatok és kép: http://www.computerhistory.org/
- Univac 1108, 1110: Harmadik generációs számítógép-sorozat.
- University College of London: Az Arpanetre, az Internet elődjére elsőként rácsatlakozó egyik nem amerikai szervezet. A csatlakozás időpontja: 1973. Angol szavak. Magyar megfelelője: Londoni egyetemi kollégium.
- UNIX: Unix Önálló operációs rendszer - (eredetileg) harmadik generációs. Főleg a nagygépeken, illetve az erős hardware-rel rendelkező PC-ken népszerű. Angol szó. Kitalálója: AT&T Bell Laboratories, név szerint: Kenneth Thompson és Dennis Ritchie - 1969. Az első UNIX-ot egy DEC minicomputeren írták. A Unix kezdetektől fogva képes időmegosztásos (time-sharing) működésre és komplex fájl-menedzselésre, melyben erősen emlékeztet a korábbi Multics rendszerre. (A Multics az 1960-as évek közepén fejlesztett rendszer volt, mely először támogatta a többfelhasználós - multi-user - felületet és a több-feladatos - multi-tasking - operációs rendszert. A UNIX operációs rendszer gyorsan népszerű lett a mérnökök és a tudósok között. Adatok és kép: http://www.computerhistory.org/
- Unsorted: Angol szó. Magyarul: rendezetlen.
- Update: Számítógépes adatok, programok frissítése, felújítása. Angol szavak. Jelentésük: frissítés.
- Upgrade: Készülék vagy program alapos felújítása, kibővítése. Angol szavak. Jelentésük: kibővítés.
- Uploading: Angol szóösszetétel. Jelentése: feltöltés.
- UPS: A szünetmentes tápegység angol rövidítése. Eredetije: Uninterruptable Power Supply.
- URH: Ultrarövidhullámú rádiótartomány. Frekvenciája: 4.107... 108Hz.
- URL: Az Internetes címzési eljárások egyik legfontosabbja. Angol mozaikszó. Eredetije: Universal Resource Locator. Angol szavak. Magyar megfelelője: Egyetemes elhelyezési készlet.
- US$ : Az USA hivatalos pénzneme. Értéke 2003 májusi árfolyamon: kb. 230 Ft. Másik rövidítése: USD.
- USB: Universal Serial Bus. USB logo Az egyik modern és gyors perifériális csatlakozási lehetőség. Régebbi szabványa az 1.1-es (12 Mbps); míg újabb, sokkal nagyobb sebességű szabványa a 2.0-ás (360-480 Mbps).
- US Robotics: Amerikai csúcstechnológiai fejlesztésekkel foglalkozó cég, mely többek között a modemek kifejlesztésében jeleskedett.
- Usenet: 1979-ben alapított eredetileg tudományos vitafórumnak szánt komputeres hálózat az Internet égisze alatt. A rendszert eredetileg a Duke és az Ellington egyetemek diákjai hozták létre, hogy azonos irányban tanuló hallgatói megvitathassák egymással a problémaikat. Angol mozaikszó. Eredetije: User's Network News Service.
- User: Felhasználó, operátor. A számítástechnikában egyik leggyakrabban használt szó. Magyar megfelelője: felhasználó.
- User name: Angol szavak. Jelentésük: felhasználói név.
- USERLIST:A rendszerben bejelentkezett és jelenleg is elérhető felhasználók listájának kiírása a Novell rendszerekben.
- User's Guide:Programokhoz, hardware-eszközökhöz adott kis könyvecske, főleg angol nyelven. Magyar megfelelője: használati útmutató.
- USW: Lásd: Rádió!
- Utility: Angol szó. Körülbelüli megfelelője: apróságok, beállítások.
- Útvonal: Lásd: path!
- UUCP: UNIX gépekkel összeköttetésben álló gépek kommunikációs protokollja. Eljárt felette az idő. Angol mozaikszó. Eredetije: Unix to Unix Communication Protocol.
- UUENCODE/UUDECODE: Egy Unix/Linux segédprorgam, mely a 8 bites MIME-levelezőprotokollt 7 bites ASCII-re fordítja és vissza.
- UV: Ultraibolya. Angol mozaikszó. Eredetije: Ultra Violet.