Tamás Ferenc: HTML-tanfolyam

22.6.) Ékezetek

TFeri.hu logo Az ékezetek nem mindig és könnyedén használhatóak a HTML-nyelvben. Eleve a dolog azért problémás, mert rengeteg nemzeti nyelv van a világon, viszont az internet alapvető nyelve a meglehetősen kicsi karakterkészlettel rendelkező angol. Az egyik lehetséges megoldás az, hogy mindenki csak a saját nemzeti nyelvén készült honlapokat láthatja. Nyilvánvaló, hogy ez mereven ellentmond a web nemzetköziségének. Ráadásul eleve lehetetlenné teszi a nyelvtanulást.
Másik verzió, hogy eleve minden nemzeti nyelv összes karakterét beépítjük a böngészők összes verziójába, de ezzel a képírásos keleti nyelvek (kínai, japán, koreai, stb.) hatalmas mennyiségű jelkészlete miatt a méret drasztikus növekedését érjük el. Lehetséges középút, hogy minden alapvető (angol) karakternek van egy egyszerű (1 byte-os) kódja (aki ismeri: ez az ASCII kód). Gyakorlatilag ez a sima, egyszerű "ekezet ne'lku:li i'ra'smo'd". Ezt persze érdemes repülő ékezetekkel kombinálni, mint az előző példában. Ha ennél többre vágyunk, akkor trükközni kell. Az ékezetes betűk viszonylag egyszerűek, mivel az alapvető (angol) karakter köré az &xacute; kombináció kell írni, ahol az "x" az adott karaktert jelöli. De itt van egy táblázat is - a jobb érthetőség kedvéért!
Á = Á
É = É
Í = Í
Ó = Ó
Ú = Ú
á = á
é = é
í = í
ó = ó
ú = ú
Mint a fentiekből is látható itt kivételesen FONTOS a kisbetű-nagybetű különbsége!
Ha rövid dupla ékezet kell, akkor a &xuml; kombinációt kell alkalmazni, míg az ő karakterhez a õ kombináció kell vagy az ű-höz az û
Ö = Ö
Ü = Ü
Ő = Õ
Ű = Û
ö = ö
ü = ü
ő = õ
ű = û
A legjobb jóindulat ellenére is előfordulhat, hogy nem minden karakter jelenik meg pontosan, mivel egyes Windows betűkészletekben nem feltétlenül találhatók meg (az USÁ-ból nézve) igencsak egzotikus magyar ékezetes karakterek. Természetesen vannak még speciális karakterek, például a "<" és a ">" jeleket helyettesítő kódok is.
< = &lt; (less than) > = &gt; (greater than)   = &nbsp; (space) ˘ = &cent; (cent-jel) Ł = &pound; (font-jel)
Ą = &yen; (yen-jel) & = &amp; (angol és-jel) © = &copy; (copyright) ® = &reg; (registered) ä = &auml; (umlautos a)
Ha valakinek eddig gondjai támadtak az ékezetes karakterekkel, akkor remélem, hogy ez a pár mondat megoldja! 5. feladat: Írja le a következő ékes magyar kifejezéseket - HTML kóddal: hosszúszárú cipőfűző, illetve árvíztűrő tükörfúrógép.
Még egy apró megjegyzés, ami később nyer fontosságot. Az előző módszerrel gyakorlatilag bármelyik nyelv karakterét le tudjuk írni, ha az bele van építve a HTML-szabványba. Ha nincsen, akkor a <HTML> tag után közvetlenül be kell gépelnünk a következő részletet - PONTOSAN!.(minta18.html)
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</head>
Eme segítséggel már nyugodtan gépelhetünk, mint az a 18. mintából is látható! A pontos jelentésről majd (sokkal) később, mivel most fontosabb az alapok folytatása.

Megjegyzés: eme könyv írásakor én is zavarban voltam, hogy milyen ékezeteket használjak, mivel egyes Netscape-ek nem jelenítik meg helyesen az Explorerre optimalizált ékezeteket, míg az Explorer "kiutálja maga alól" a Netscape magyar hosszú ékezeteit. Végül, mint látható, egy szükséges kompromisszum kellett...

5. feladat: Gépelje be a fenti két szöveget! (fel5.html)

22.7.) Táblázatok

Nos, elértük a HTML nyelv egyik legjobban megjeleníthető objektumát: a táblázatokat. Maga a táblázat tagje igen egyszerű: <TABLE> és </TABLE>. Ezen belül viszont sok minden lehet. Minden egyes sort <TR> és </TR> közé kell zárni, míg minden egyes cella tartalmát <TD> és </TD> közé. Ha semmi különös bonyolítást nem szeretnénk, akkor már el is készíthetjük az első táblázatot! (minta19.html)
<HTML>
<table>
 <tr>
  <td>1. sor 1. cella</td>
  <td>1. sor 2. cella</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2. sor 1. cella</td>
  <td>2. sor 2. cella</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>3. sor 1. cella</td>
  <td>3. sor 2. cella</td>
 </tr>
</table>
</HTML>
Íme az eredmény:
Ahhoz, hogy kicsit szebbé tegyük a táblázatot, érdemes <TABLE> tagbe különböző paramétereket beleírni. A fenti paraméterek persze kombinálhatóak! A következő táblázat például jobbra igazítva, 2-es keretvastagsággal, 2 oszloppal szürke háttérszínnel és piros keretekkel készült a böngészőablak 60%-ára. A cellák bélése 2, akárcsak a cellák közti távolság is. (minta20.html)
Paraméter angolul Magyarul Lehetséges értékek
ALIGN igazítás left/right/center
BORDER keretvastagság 0, 1, 2, 3, ...
COLS oszlopok száma 1, 2, 3, 4, ...
BACKGROUND háttérszín szín neve vagy kódja, esetleg kép URL-je
BORDERCOLOR keretszín szín neve vagy kódja
WIDTH táblázat szélessége pixelszám vagy %

<html>
<table ALIGN=RIGHT BORDER=2 CELLSPACING=2 CELLPADDING=2
COLS=3 WIDTH="60%" BGCOLOR="#FFFF00" BORDERCOLOR="red">
<tr>
<td><b>Param&eacute;ter angolul</b></td>
<td><b>Magyarul</b></td>
<td><b>Lehets&eacute;ges &eacute;rt&eacute;kek</b></td>
</tr>
<tr>
<td>ALIGN</td>
<td>igaz&iacute;t&aacute;s</td>
<td>left/right/center</td>
</tr>
<tr>
<td>BORDER</td>
<td>keretvastags&aacute;g</td>
<td>0, 1, 2, 3, ...</td>
</tr>
<tr>
<td>COLS</td>
<td>oszlopok sz&aacute;ma</td>
<td>1, 2, 3, 4, ...</td>
</tr>
<tr>
<td>BACKGROUND</td>
<td>h&aacute;tt&eacute;rsz&iacute;n</td>
<td>sz&iacute;n neve vagy k&oacute;dja, esetleg k&eacute;p URL-je</td>
</tr>
<tr>
<td>BORDERCOLOR</td>
<td>keretsz&iacute;n</td>
<td>sz&iacute;n neve vagy k&oacute;dja</td>
</tr>
<tr>
<td>WIDTH</td>
<td>t&aacute;bl&aacute;zat sz&eacute;less&eacute;ge</td>
<td>pixelsz&aacute;m vagy %</td>
</tr>
</table>
</html>
6. feladat: Készítsen néhány nyomtatott magyar napilapról egy táblázatot, mely tartalmazza a lap címét és a webcímét! A táblázatnek legyen kerete! (fel6.html)

22.7.a.) További lehetőségek

<HTML>
<table border="2">
 <caption> Ez a cím </caption>
 <tr><td> Ez a táblázat eleme</td></tr>
</table>
</HTML>
<HTML>
<table border="2" cols=4>
 <tr>
  <td> 1. sor 1. elem </td>
  <td> 1. sor 2. elem </td>
  <td> 1. sor 3. elem </td>
  <td> 1. sor 4. elem </td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"> 2. sor 1.-2. elem </td>
  <td> 2. sor 3. elem </td>
  <td> 2. sor 4. elem </td>
 </tr>
</table>
</HTML>

Függőlegesen ugyanez: ROWSPAN.
<HTML>
<table border="4" cols="4" bordercolor="red" bordercolorlight="gray" bordercolordark="green">
... A többi lényegében ugyanaz, mint az előző file-ban.
Ezek után már bátran neki lehet állni táblázatok formázásának és kitöltésének!

22.8.) Képek és videók

Valamirevaló weblap semmit sem ér képek és látványosabbnál látványosabb animációk, esetleg videók nélkül. A kép beszúrása is ugyanolyan egyszerű, mint az eddigi legtöbb parancs: <IMG SRC="képnév.kit">, ahol IMG = image = kép/látvány; SRC = source = forrás. Záróelem nincs, akár a <BR> tagnél. Ha a forrásfile azonos könyvtárban van a weblappal, akkor simán be lehet írni a file nevét. Ha az adott weblap környezetéből kell vennünk egy forrásfile-t, akkor a jól ismert DOS-struktúra szerint utalhatunk rá; ellenben ha teljes hivatkozás kell URL-lel, akkor a hiperhivatkozásoknál megismert módszert kell alkalmaznunk. Egy teljes kép letöltését lehet látni a következő file-ban: (minta24.html)
<HTML>
<img src="minta23.gif" width="444" height="270" alt="helyette" align="absmiddle" border="2">
</HTML>
Betölthető file-ok az Explorerbe és a Netscape-be egyaránt: GIF, JPG, JPEG és PNG. Ha sima animációs GIF-eket szeretnénk betölteni, akkor ez semmi gondot sem jelent. Például a bal oldalt látható "kukac" is így forog. Ellenben a videók már több gondot okozhatnak. Ilyenkor a kezdéskor a forrásfile megadásánál SRC helyett DYNSRC-t kell használni. (DYNSCR = Dynamic Source). Használható file-kiterjesztések az MPG, MPEG, VRML és az AVI, bár ez utóbbival a Netscape-nek gondjai lehetnek.

Folytatás itt!