OSI-ISO modell


Több világcég megalkotta a saját elképzelései alapján a saját hálózati architektúráját, de az eltérések miatt egységesíteni kellett, amit csak nemzetközi szinten lehetett megoldani. Ez a szerep az ISO-ra (International Standards Organization -Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) hárult. Ez a szervezet nem csak a számítástechnikában, hanem az élet más területein is igyekszik szabványokat teremteni, mint pl. a csavargyártásban. A hálózatokra vonatkozó rétegmodellt 1980-ban fogalmazta meg az OSI (Open System Interconnection) néven. Ez viszont nem szabvány, hanem csak egy ajánlás. Mindössze csak azt mondja meg, hogy milyen rétegekre kell osztani egy hálózatot és ezen rétegeknek mi legyen a feladatuk. Nem kötelező betartani. A megvalósított rendszerekben egyes rétegei szinte teljesen üresek, másokat tovább kellett osztani zsúfoltságuk miatt. Sok hiányossága ellenére a mai napig alapnak tekintik a gyártók.
Az OSI referencia modell szerint egy hálózatot 7 rétegre osztunk.

Az OSI rétegek feladatai:

Az adatátvitellel foglalkozó rétegek:
•    A fizikai réteg (physical layer)
A bitek kommunikációs csatornára való kibocsátásáért felelős. Biztosítania kell, hogy az adó által küldött jeleket a vevő is azonosként értelmezze. A gyakorlatban feladata az, hogy az 1-es jel mindenhol 1 legyen, míg a 0 mindenhol 0 maradjon. Lényeges, hogy a feszültség mennyi ideig tart egy bit továbbításához, az átvitel megvalósítható-e mindkét irányba, illetve az összeköttetés miként bomlik le, ha már nincsen szükség rá.
•    Az adatkapcsolati réteg (data link layer)
Alapvető feladata a hibamentes átvitel biztosítása a szomszéd gépek között, vagyis a hibás, zavart, tetszőlegesen kezdetleges átviteli vonalat hibamentessé transzformálja az összeköttetés fennállása alatt. Az adatokat adatkeretekké (data frame) szabdalja, továbbítja, a nyugtázó keretet fogadja (acknowledgement frame), hibajavítást és forgalomszabályozást végez.
•    A hálózati réteg (network layer)
A kommunikációs alhálózatok működését irányítja. Legfontosabb feladata az útvonalválasztás forrás és célállomás között. Az útvonalak meghatározása történhet statikus és dinamikus eljárással. Feladata továbbá, hogy a lehetővé tegye az egymástól eltérő hálózatok összekapcsolását. A nyújtott szolgáltatásminőség (késleltetés, átviteli idő, sebességingadozás, stb.) is ezen réteg feladatai közé tartozik. Az utolsó olyan réteg, amely ismeri a hálózat topológiáját.
•    A szállítási réteg (transport layer)
Feladata a végpontok közötti hibamentes adatátvitel biztosítása. Már nem ismeri a topológiát, csak a két végpontban van rá szükség. Feladata az összeköttetések felépítése, bontása, csomagok sorrendbe állítása. Ennek gyakorlati megvalósítása során adatokat fogad a viszonyrétegtől és szükség esetén feldarabolja azokat kisebb egységekre, majd továbbítja az egyes darabokat a hálózati rétegnek és biztosítja azt is, hogy a célállomásra minden kis egység hibátlanul megérkezzen.
A logikai összeköttetéssel foglalkozó rétegek:
•    A viszonyréteg (session layer)
Lehetővé teszi, hogy két számítógép felhasználói kapcsolatot, viszonyt (session) hozzon létre egymással. Jellegzetes feladata a logikai kapcsolat felépítése és bontása, párbeszéd szervezése. Szolgáltatásai többek között a párbeszéd-irányítás (dialog control), a vezérjel kezelés (token management) és a szinkronizáció (synchronizaion) ellenőrzési pontok beépítésével.
•    A megjelenítési réteg (presentation layer)
Szemben az alacsonyabb szintű rétegekkel a megjelenítési réteg nem a bitek mozgatásával foglalkozik, hanem az átvitt információ szintaktikájával és szemantikájával. Az egyetlen olyan réteg, amely megváltoztathatja az üzenet tartalmát. Tömörít, rejtjelez (adatvédelem és adatbiztonság miatt), kódcserét (pl.: ASCII - EBCDIC) végez el.
•    Az alkalmazási réteg (application layer)
Széles körben igényelt szolgáltatásokat tartalmaz. Olyan protokollok változatos sokaságát tartalmazza, amelyekre a felhasználóknak igen sokszor szükségük van. Ilyen például az internet jelenlegi alapvető protokollja a HTTP, de ilyen például a fájlok másolása gépek között is.

A különböző rétegek sorban meg lehet jegyezni, de mindkét nyelven van egy mondat, amivel ezt könnyebbé tehetjük az első betűk segítségével. Magyarul fentről lefelé olvasva: Alkalmas megjelenés valószínűleg szükséges hiszen azért fizetjük. Angolul pedig lentről felfelé: Please do not throw sausage pizza away. Ezt az alábbi táblázat mutatja be.

Réteg száma

Réteg neve

„Gúnynév”

Angol név

Angol „gúnynév”

7.

Alkalmazási r.

Alkalmas

Application

Away

6.

Megjelenítési r.

Megjelenés

Presentation

Pizza

5.

Viszonyréteg

Valószínűleg

Session

Sausage

4.

Szállítási r.

Szükséges

Transport

Throw

3.

Hálózati r.

Hiszen

Network

Not

2.

Adatkapcsolati r.

Azért

Data-Link

Do

1.

Fizikai r.

Fizetjük

Physical

Please


Felhasznált irodalom:
- http://www.miau.gau.hu/szgep/szgep3_05.html
- http://www.gtbbp.hu/~szabol/tetelek/programming/C/isoosi.html
- http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/ISO%2FOSI+Reference+Model
- http://www.ektf.hu/~csabakom/halo/isoosi_hivatkozsi_modell.html