Visual C# felhasználói szemmel


2017. őszén jelent meg a Visual C# programozását elejétől az emelt szintű informatika érettségiig feldolgozó könyvem.
A könyv első sorban a már valamelyik programozási nyelvet ismerőknek szól, akik szeretnének megismerkedni a C# nyelv alapjaival. Gyakorló informatika tanárként a kötet megírásakor célom volt egyrészt tanári segédkönyvet írni, amelynek segítségével témákra bontva fel lehet dolgozni ezt a nyelvet; másrészt önálló tanulásra is alkalmas kézikönyvet is szerettem volna létrehozni.
Az eddigi felhasználók/olvasók véleménye szerint a könyv kifejezetten jó mindkét célra.

Szeretném megköszönni kiadóm, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének gondoskodását és segítését.
A könyv megrendeléséhez kérem vegye fel a kapcsolatot a kiadóval a https://isze.hu/tanfolyam-tablazat/ honlapon vagy hívja a 06-1/462-0415-ös telefonszámot.

Köszönettel:
Tamás Ferenc

Visual C# címlap


A könyv tartalomjegyzéke (a kiadó engedélyével):

Előszó és köszönetnyilvánítás   
Bevezető    
- Installálás és indítás    
- Hello world    
- Használt szavak    
A C# változók alapvető típusai    
- További példák változók deklarációjára    
Feltételes elágazás    
Ciklusok    
- Számláló ciklus    
- Elöltesztelő ciklus    
- Hátultesztelő ciklus
Ugró utasítások    
- Gyakorlati feladatok ciklusokra
Tömbök    
Struktúrák    
Függvények    
- Convert függvények    
- Fontosabb operátorok és műveletek    
- Véletlen számok    
Adatok beolvasása és kiírása billentyűzettel
- Formázási lehetőségek    
- Kényszerített kiíratások
- Gyakorlati feladatok formázásra és kényszerített kiíratásra    
Adatok beolvasása és kiírása külső fájl segítségével
- Fájlkezelés    
Külső eljárások és függvények    
- Gyakorlati feladatok külső függvényekre
- Rekurzió    
- Vegyes gyakorlati feladatok    
Ne csak működjön, hanem nézzen is ki valahogy!
- Formázási lehetőségek a Console függvénycsoporttal
- Gyakorlati feladatok a Console függvényeivel
DateTime struktúra és lehetőségei
- Várakozás 1 másodpercig
- Összetett szimulációs gyakorlati feladat
- Összetett gyakorlati feladat kispályás labdarúgással
- További gyakorlati feladatok    
Hang lejátszása igen egyszerűen    
Emelt informatika érettségi programozás részének megoldása    
- 2014. októberi emelt érettségi programozás feladat    
- 2015. októberi emelt érettségi programozás feladat    
- 2016. májusi emelt érettségi programozás feladat    

Windows-os programok létrehozása    
- Alapismeretek    
- Hello, world! – Windows alatt
- Bezáró gomb    
- Gyakorló feladat feliratra és bezáró gombra    
Adatbeviteli mező    
- Gyakorló feladatok adatbeviteli mezőre    
- Másodfokú egyenlet megoldóképlete    
A fontosabb látható komponensek és azok legfontosabb tulajdonságai    
- Button Properties – nyomógomb tulajdonságok    
- Label Properties – felirat tulajdonságok    
- TextBox Properties – Szövegdoboz tulajdonságok
- ChechBox Properties – Kiválasztási mező (igen/nem) tulajdonságok    
- RadioButton Properties – Kiválasztási mező (listából egy tag) tulajdonságok
- ComboBox Properties – Legördülő ablak tulajdonságok    
- ListView Properties – Listanézet tulajdonságok    
- TreeView Properties – Fa-nézet tulajdonságok    
- DateTimePicker Properties – Dátum és idő tulajdonságok    
- MonthCalendar Properties – havi naptár tulajdonságok    
- ListBox Properties – Lista tulajdonságok    
- PictureBox Properties – Képdoboz tulajdonságok    
- ProgressBar Properties – Haladási csík tulajdonságok    
- RichTextBox Properties – RTF-es szövegdoboz tulajdonságok
- ToolTip Properties – Eszköztár felbukkanó ablak tulajdonságok    
- NotifyIcon Properties – Tálcán lévő ikon tulajdonságok    
Néhány jellemző gyűjtő-objektum, menük és azok jellemzői
- GroupBox Properties – Csoportba foglalás tulajdonságok    
- MenuStrip Properties – Menü-készítő tulajdonságok    
- TabControl Properties – Fülek létrehozása és használata - tulajdonságok    
- Panel Properties – Panel tulajdonságok    
- Timer Properties – Időzítő tulajdonságok
- ContextMenuStrip Properties – Helyi menü tulajdonságok

Objektum orientált programozás (OOP)    
- Alapvető fogalmak    
- Konstruktor    
- Destruktor    
- Láthatósági szintek    
- Példa az OOP használatára    
- Munka paraméteres eljárásokkal    
- OOP gyakorlati feladat
- Gyakorlati példa a különböző változók láthatóságára
- Mutatók használata
- Példa mutatók használatára
- Billentyűzet figyelése, speciális billentyűk    
- Egyéb billentyűk (a szit.hu alapján)    
- Geometriai gyakorló feladat

Egyszerű grafika a Windows-os felületen
- A System.Drawing osztály pár fontos eleme
- Gyakorlati példa: Egyszerű ház és elemei
- Gyakorlati példa: Egérpozíció lekérdezése
- Összetett gyakorlati feladat: céltábla    
- Gyakorlati példa: lineáris függvény ábrázolása
- Gyakorlati példa:  Másodfokú függvény ábrázolása    
- Gyakorlati feladat: hópihék    

Felhasznált szakirodalom    
Tartalomjegyzék