19. fejezet: Szakszavak szótára - "S" betű

logo
- Sárga gépek (Yellow Machines): Egyes Ázsiában (nem Japán!) készített számítógépek, melyek nem kifejezetten jó minőségükről, valamint az igen olcsó munkaerőnek köszönhetően alacsony árfekvésükről híresek.
- Save: Angol szó. Magyarul: mentés, menteni.
- Scan (1):Angol szó. Megfelelője: keres, kutat.
- Scan (2): A McAfee Scan vírusirtó rövid neve. Angol szó.
- Scanner: Képbeolvasó. Adatbeviteli eszköz, melyek képek, rajzok, ábrák,... beolvasására alkalmas. A/4-es változata: lapscanner. Olcsóbb változatai bevásárlóközpontokban funkcionálnak, mint a pénztárok kódleolvasói.
- Schedule:A Microsoft napirendkészítő programja az MS-Office régebbi verzióiban.
- Schickard, Wilhelm: Forrás: http://www.gris.uni-tuebingen.de/projects/schickard/index.html Német professzor, aki a XVII. században épített fogaskerekű számológépet.
Született: 1592. április 22-én,Herrenberg-ben, (Tübingen közelében, Németország). Meghalt: 1635. október 24-én Tübingen-ben (ma: Németország).
Wilhelm Schickard a Tübingeni Egyetemen tanult. 1609-ben és 1611-ben kapta sorra fokozatait, majd 1613-ig folytatta teológiai és nyelvi tanulmányait Tübingenben. 1613-ban ő lett a luteránus minisztere a Tübingen körüli városoknak. Ezt az egyházi jellegű munkát 1619-ig folytatta, amikor is ő lett a Tübingeni Egyetem héber nyelv-professzora. Schickard egyetemes tudós volt, mivel igen sok mindennel foglalkozott sikeresen. 1631-ben beosztását megváltoztatva ő lett az asztronómia professzora. Kutatásait tovább folytatta az asztronómia, matematika és földmérés témakörökben. Ő több gépet is tervezett: egyet az asztronómiai számítások megkönnyítéséért és egyet a héber nyelvtannak. Sok tudóssal állt levelezésben, többek között: Boulliau, Gassendi és Kepler. Érdekesség, de a Tübingeni Egyetem honlapján megcsinálták a masina 3D-s működő modelljét - lásd a bal oldali képet! Honlapja:
http://www.gris.uni-tuebingen.de/projects/schickard/index.html
Jobb oldali kép és adatok:
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Schickard.html
- Science: Angol szó. Magyarul: tudomány.
- Sci-fi: Egy regényműfaj. Magyarul: tudományos-fantasztikus. Angol mozaikszó. Angol eredetije: science-fiction. Magyar fordítása: tudományos-fantasztikus.
- SCP: File-kiterjesztés. Egyik grafikus formátum.
- SCR: File-kiterjesztés. A képernyővédők kiterjesztése. Eredetije: SCReen. Magyarul: képernyő.
- Scrambling: Az adatbitek felismerhetetlen sorrendváltoztatása titkosítás vagy szerzői jog védelme miatt. Fordított eljárás: Descrambling.
- Screen:Angol szó. Magyarul: képernyő, kijelző.
- Screen Saver: Angol szó. Jelentésük: képernyővédő.
- Script: Valamilyen programnyelven (pl.: Perl, Java, VBasic, stb.) megírt programocska, mely a weboldalak jobb interaktivítását szolgálja.
- Scroll bar: A grafikus megjelenítők oldalsó, illetve alsó továbbgördítését lehetővé tevő gördítősáv.
- Scroll Lock:Ma már nagyon ritkán használt visszajelző és nyomógomb a billentyűzeten. Angol szó. Magyar megfelelője: elgördülés-gátló/rögzítő.
- SCSI: SCSI-II csatolója Az alaplapokon egy modern adat-továbbítási szabvány. Főleg HDD-k és CD-ék vezérlésére használják. Angol mozaikszó. Eredetiben: Small Computer Systems Interface. Fejlesztései: SCSI-II, Fast SCSI-II, Wide SCSI-II, Ultra SCSI-II.
- SDRAM: Szinkron-dinamikus RAM angol rövidítése. Eredetije: Synchronous Dynamic RAM.
- se (1): Svédország országkódja az Interneten. Eredetije: Sweden.
- SE (2): Lásd Windows98!
- SEAC: SEAC, 1950 Első generációs számítógép. A Nemzeti Szabványügyi Hivatal (The National Bureau of Standards) építette a SEAC-ot (Standards Eastern Automatic Computer) Washingtonban, hogy a számítógépek alkatrészeit tesztelhesse. Elkészülte: 1950. A SEAC volt az első számítógép, amely teljesen bináris áramköri láncra épült, mely technológia sokkal megbízhatóbb volt a vákuumcsöveknél. Ráadásul ez volt az első tárolt-programú gép az USÁ-ban. A mágnesszalagos külső tároló egységekben (lásd a képet!) tárolták a programinformációkat, a kódolt eljárásokat, az adatokat és a kivitelt. Adatok és kép: http://www.computerhistory.org/
- Seagate: Az egyik legnagyobb HDD-márka. Internetes címe: http://www.seagate.com/
- Search: Angol szó. Magyar megfelelője: keres, kutat.
- Search Engine: Keresőmotor, program, mely automatikusan pásztázza végig az internetet a jobbnál jobb találatokért.
- Search Right: Keresési jog a Novell rendszerekben. Angol szavak. Magyar megfelelője: keresési jog.
- SECAM: Egyik, főleg Európában népszerű színestévé-kódolási rendszer. Francia rövidítés. Eredetije: SéquentiEl Couleur A Mémoire.
- Secondary: Angol szó. Magyarul: másodlagos.
- Select: Angol szó. Magyarul: választ, választás, kiválaszt, szelektál.
- SEND: Pár szavas üzenet küldése egy felhasználónak, vagy egy felhasználói csoportnak a Novell rendszerekben.
Paraméterezése: SEND "üzenet" [TO] {username}
Angol szó. Magyar megfelelője: küld.
- Sensor: Angol szó. Jelentése: érzékelő.
- Serial:Angol szó. Megfelelője: soros.
- Server: egy adott hálózat központi (kiszolgáló) gépe. Angol szó. Magyarul: kiszolgáló.
- Service Provider: Szolgáltató internet-kapcsolatokhoz.
- SETI: Földönkívüli intelligencia kutatása-program. Angol mozaikszó. Eredetije: Search for Extra-Terrestrial Intelligence.
- Set-top Box: A televízókészüléket egyszerű internetezésre megtanító készülék, melynek ára kb. a PC. 1/4-e. Tartalma egy egyszerűsített PC modemmel.
- Setup: Angol szó. Magyarul: Beállítás.
- SFI: File-kiterjesztés. Az egyik grafikus formátum.
- SGML: Általánosított modell-leíró nyelv, mely a HTML-lel ellentétben a jelölő címkék meghatározásának módját általánosítja és így az XML nyelv elődje. Angol mozaikszó. Eredetije: Standard Generalized Markup Language.
- Sharable Right: Többszörös hozzáférhetőségi jog a Novell rendszerekben. Angol szavak. Magyar megfelelője: többszörözött hozzáférhetőség joga.
- Shareware: Ingyen, szabadon, korlátozás nélkül terjeszthető program. Többnyire bizonyos határidő (14, 30, 90 nap, stb.) után már nem használható vagy némi készpénzért jogosítottan is használható.
- Shell: A Unix/Linux operációs rendszerek legkülső, felhasználóval közvetlen kapcsolatot tartó része. Angol szó. Jelentése: burok, (kagyló)héj.
- Shift: Nagybetű-emelő billentyű. Alaphelyzetben csak kisbetűkkel írhatunk a gépen. a Shift-billentyűk bármelyikét benyomva csalogathatók elő a nagybetűk, illetve a felül írt jelek, például: Shift+5 (a betűk fölötti 5-ös) = %. Angol szó.
Shockwave Player: A Macromedia cég által Apple és Windows platformra egyaránt kifejlesztett lejátszója.
- SHTML: Olyan weboldal, melyhez a szerver menet közben kapcsol némi kiegészítést. Angol mozaikszó. Eredetije: Server-side include HTML.
- Sign Up: Angol szavak. Jelentésük: feliratkozás.
- Signature: Angol szó. Jelentése: aláírás.
- Silicon Valley: Szilikonvölgy. Az amerikai számítástechnikai ipar hazája. Szinte az összes jelentős vállalatnak itt van a főhadiszállása.
- SimAnt: Egy sikeres program, melyben hangyatelepet kell építenünk és megküzdenünk minden ellenféllel. A Maxis cég terméke. Viszonylag jól sikerült SimCity-utánzat.
- SimCity:A jelenleg legtöbb példányszámban eladott játékprogram, melyben egy várost kell felépítenünk és üzemben tartanunk. Különöző verziói: SimCity, SimCity II, SimCity 2000, SimCity 3000. A Maxis cég terméke. A legelső verziója 1989-ben jelent meg és egyből világsikert aratott.
- SimCopter: Sikeres szimulációs program, melyben egy városban kell helikopteres feladatokat végrehajtanunk. A Maxis cég terméke.
- SimEarth: Egy nem túl sikeres program, melyben egy bolygót kell felépítenünk és kifejlesztenünk a civilizációt. A Maxis cég terméke. Gyenge SimCity-utánzat.
- SimFarm:Egy sikeres szimulációs program, melyben mezőgazdasági farmot kell életben tartani és terjeszkedni. A Maxis cég terméke. Sikeres SimCity-utánzat.
- Sinclair: Sinclair-logo Angol számítógépgyár az 1980-as évekből. Termékei: ZX80, ZX81, ZX Spectrum,...

- Size: Angol szó. Magyarul: méret.
- Slave: Az IDE-eszközök egyik jellemzője. Angol szó. Magyarul: kiszolgáló, szolga, rabszolga.
- SLD: File-kiterjesztés. Az egyik animációs formátum.
- SLIST:Egy Novell rendszeren a rácsatlakozás után már kiadható parancs, amely hatására a gép kiadja az elérhető szerverek listáját.
- Slot: Computerek kártyaszerű elemekkel történő bővítéséhez használt szabad hely, rés az alaplapon.
- Small: Angol szó. Magyar megfelelője: kicsi, pici.
- SmartPhone: Mobiltelefon és kézi számítógép (PDA) ötvözése.
- SmartSuite: Beszédfelismerő program. Kifejlesztője: Lotus.
- Smiley: E-mailekben használt apró jelek, főleg emberi hangulatok helyettesítésére. A helyes ábra oldalról nézve jön létre. Pl. :-) = mosoly, :-( = csalódás, ;-) = kacsintás jele. Bevezetője: 1979. április 12-én Kevin MacKenzie.
- S-MIME: A biztonságos levelezést lehetővé tevő szabvány. Angol mozaikszó. Eredetije: Secure MIME.
- SMS: Rövid, szöveges üzenet, melyet a mobiltelefonos kommunikáció terjesztett el. Eredeti maximális hossza: 160 karakter. Angol mozaikszó. Eredetije: Short Message Service.
- SMTP: Egyszerűsített e-mail küldő protokoll. Angol nyelvterületen meghonosodott, eredetileg 7-bites kódolási eljárás. Angol mozaikszó. Eredetije: Simple Mail Transfer Protocol.
- Socialist International: Lásd: Szocialista Internacionálé!
- Sodrott, árnyékolt érpár: Az adatátvitelhez használt egyik kábel. Átviteli sebessége a legkisebb, de ára is a legalacsonyabb.
- Software:A számítógépek adattárolóiban meglévő program(ok), illetve adatbázis(ok) összefoglaló neve. Angol szó.
- Solar system: Lásd: solsys!
- Solomon's Anti Virus Toolkit: Lásd: Toolkit!
- Solsys: A Naprendszer angol nevének rövidítése. Bolygói a naptól kifelé haladva (zárójelben az angol elnevezések):
Bolygó magyar neve Bolygó angol neve Fontosabb holdja(i)
Merkúr Mercury -
Vénusz Venus -
Föld Earth Hold (Earth's Moon)
Mars Mars Phobos, Deimos
Jupiter Jupiter Io, Európa, Ganümédesz, Callisto
Szaturnusz Saturn Tethys, Dione, Rhea, Titan, Iapetus
Uránusz Uranus Ariel, Umbriel, Titania, Oberon
Neptunusz Neptune Triton, Nereida
Plútó Pluto Charon

- Sony: Az egyik legsikeresebb japán mikroelektronikai vállalat. Web-címe: http://www.sony.com/
Fontosabb fejlesztései időrendi sorrendben
1950"G-Type", Japán első szalagos magnetofonja
1955"TR-55", Japán első tranzisztoros rádiója
1960A világ első tranzisztoros televíziója
1968"Trinitron" színes TV
1975"Betamax" videómagnó otthoni használatra
1979"Walkman", a hordozható sztereó füllhallgató
1982CD-játszó
19858 mm-es szalaghoz hordozható videófelvevő
1989CCD-TR55 nagyfelbontású, kiváló minőségű 8 mm-es videókamera
1990"HD Trinitron", 36"-es, színes nagyfelbontású TV otthoni használatra  
1992MiniDisc (MD) rendszer
1997DVD Videólejátszó  
1998"Memory Stick" memóriakártyák  
1999"AIBO" szórakoztató robotkutya
Adatok és képek: http://www.sony-europe.com/

- SORT: Adatok ABC-sorrendbe rendezésére használt MS-DOS parancs. Angol szó. Magyarul: rendez.
- SoundBlaster: Egyik legfontosabb típusú hangkártya.
- Sound Card: Angol szavak. Jelentésük: hangkártya.
- SoundPro: Egyik fontos típusú hangkártya.
- Source: Angol szó. Magyarul: forrás, eredet.
- SQL: Adatbázisok strukturált lekérdezőnyelve. Angol mozaikszó. Eredetije: Structured Query Language.
- Space:Üres hely-billentyű. Alul, középen helyezkedik el. Angol szó. Jelentése: üres hely, űr.
- Spam: Kéretlen reklámposta, szórólap. Maga a szó egy amerikai gyártású húskonzerv neve.
- Split:Angol szó. Magyarul: hozzáfűzni.
- Spyware: A felhasználó szokásait kifigyelő és jelentő kémprogram.
- SSL: RSA eljárással titkosított biztonságos adatátviteli protokoll Webserver és klienseik közötti információcserére. Angol mozaikszó. Eredetije: Secure Socket Layer. Jelentése: biztonságot megtartó réteg.
- Star: A csillag-kapcsolt hálózat angol elnevezése. A hálózati struktúrák egyik lehetséges felépítése. Angol szó.
- Start: A fejlettebb Windows-ok (95 és utódai) legjellegzetesebb gombja, illetve billentyűje. Ez a billentyű a régi (3.x verziójú) Windows-ok “Programkezelő” ablakának az utódja. Eme gombról indul ki az összes alkalmazás, illetve program indító menüje.
- Status: Angol szó. Jelentése: állapot.
- Stevin, Simon: XVII. századi angol matematikus, aki fontos kamatos kamat számítási táblázatokat készített.
- Streamer: Adatrögzítésre használatos, óriási kapacitású kazetta. Mérete kb. azonos a hagyományos MC-vel (Musical Casette), de felbontóképességére jellemző, hogy egy 4 GB-os hard disk teljes anyaga könnyedén ráfér. Olyan helyen érdemes alkalmazni, ahol igen fontos az adatok abszolút mértékű, teljes biztonsága.
- Style sheet: Stíluslap, melyek alkalmazását a HTML-nyelv tette lehetővé. Lásd: CSS!
- Subdirectory: Angol szó. Jelentése: alkönyvtár.
- Subject: Angol szó. Magyar megfelelője: cím.
- Subscribe: Angol szó. Jelentése: feliratkozás. Ellentéte: unsubscribe. Jelentése: leiratkozás.
- Suffix: Angol szó. Jelentése: szóvégződés. Értelme: kiterjesztés.
- Sun Computers:Az egyik legsikeresebb számítógép- és alkatrészgyártó. Jó minőségű, prímán összeépített PC-iről (is) híres. Web-címe: http://www.sun.com/
- SunNet:Az egyik, Magyarországon kevésbé ismert hálózati protokoll a komoly teljesítményű Sun PC-kre alapozva.
-Sun Servers: Az egyik sikeres szerver-család. Gyártója: Sun Computer.
- Supervisor: A Novell-rendszerek legtöbb joggal rendelkező felhasználója. A Supervisor, (más néven Admin, esetleg Administrator) felhasználó minden joggal rendelkezik. Angol szó. Magyar megfelelője: ellenőr, felügyelő. Magyarban használt neve: rendszergazda.
- Supervisory Right: Jog-továbbadási jog a Novell rendszerekben. Angol szavak. Magyar megfelelője: felügyeleti jog.
- S-VGA monitor: Super Video Graphics Array. Az egyik igen fejlett, modern monitor. Kiváló grafikai teljesítményét, nagyszerű felbontóképességét csak alkalmazott színeinek száma (1 millió) múlja felül. Elődje: VGA.
- SW: Lásd: Rádió!
- SWAC: SWAC, 1950 Első generációs számítógép. A Nemzeti Szabványügyi Hivatal (The National Bureau of Standards) építette a SWAC-ot (Standards Western Automatic Computer) Los Angelesben a Numerikus Analízis Intézete számára. Elkészülte: 1950. Társával, a SEAC-cal nagyjából azonos technológiával készült. Adatok és kép: http://www.computerhistory.org/
- Swap: Angol szó. Magyarul: csere.
- Switches: Angol szó. Magyarul: kapcsolók.
- SX: A processzorok egyik kiegészítése az Intel x86-os szériás processzorainak.
- Symbol: A Windows alatt használt egyik közkedvelt, főleg matematikai és egyéb szimbólumokból álló betűtípus.
- Synchronize: Angol szó. Magyarul: összehasonlítás, szinkronizálás.
- SYS: Minden egyes Novell hálózati szerveren kötelezően megtalálható volume.
- System (1):A "rendszer" szó angol megfelelője. Magyar megfelelője: (számítógépes) rendszer.
- SYSTEM (2): Egy Novell szerveren automatikusan meglévő egyik könyvtár neve. Angol szó. Magyar megfelelője: rendszer.
- System (3): Rendszer-file, illetve könyvtár kiterjesztés, esetleg jog a Novell rendszerekben. Angol szó. Magyar megfelelője: rendszer.
- Számológép: A Windows egyik jellegzetes programja. Angolul: Calculator.
- Szerver: Lásd: server!
- Szimulátor: Egy sikeres program-fajta, melynek lényege, hogy a lehetséges helyzetet (csatát, harcot, repülőt, kilátást,...) minél pontosabban tudja megmutatni.
- Színek száma:A monitorok egyik legfőbb jellemzője. Például: 2, 4, 16, 256, HiColor (64ezer), TrueColor(16,1 millió).
- Szinkroncsatorna: A Token Ring hálózati felépítés egyik alkotóeleme, amely csak a jelek összehangolására szolgál.
- Színséma: Összeállított színkollekció egy adott programban.
- Szocialista Internacionálé: A világ számos szocialista pártjának szervezete, amelyet 1864-ben Londonban alapítottak meg. Eredeti angol neve: Socialist International. (Kiejtése: szocialist internésönel) Magyar fordítása: Szocialista Internacionálé.
Postacíme: Maritime House, Old Town, Clapham
London SW4 0JW, United Kingdom
Web-címe: http://www.gn.apc.org/socint/
- Szoftver ABC: Az egyik legkedveltebb magyar software-forgalmazó cég. Web-címe: http://www.SzoftverABC.com/
- SZTAKI: Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, magyar!
- Szünetmentes tápegység: Egy olyan speciális eszköz, amelynek segítségével áramszünet, vagy áramingadozás esetén az aktuális munkákat el lehet menteni és ki lehet lépni a programokból, így nem veszik el egy pillanat alatt minden munka. Nagyobb teljesítményű szünetmentes egység esetén a munkát akár 10-20 percig is lehet folytatni.