Tamás Ferenc: Az internet története

Pentagon

1957: A Szovjetunió elindítja a Szputnyikot, a legelső mesterséges holdat a Föld körül. Erre válaszol Dwight Eisenhower amerikai elnök a következő évben megindítja az ARPA (Advanced Research Projects Agency) projectet az amerikai Védelmi minisztérium kutatásaiban, hogy az USA visszaszerezze vezető szerepét a hadügyi és technológiai versenyben. (Kép forrás: www.travelorders.com)

1961: Leonard Kleinrock (M.I.T., USA): „Információáramlás a nagy kommunikációs hálózatokban” c. munkájában publikálja a csomag-kapcsolt adattovábbítás ötletét.

 

1962: J.C.R. Lickider és W. Clark (M.I.T., USA): „On-line ember-számítógép kommunikáció” c. munkájukban írnak a galaktikus hálózatokról, melyek magukban foglalják az elosztott társadalmi interakciókat.

J.C.R.Lickider

(Képen: J.C.R.Lickider (1915-1990), Forrás: www.flickr.com)

1964: Paul Barand (RAND, USA): „Az elosztott távközlési hálózatok” c. munkájában ír a csomagkapcsolt hálózatok előnyeiről, többek között azt állítva, hogy nincsen kimaradt adás-részlet.

1965: Az ARPA szponzorálja az „Időmegosztásos számítógépek együttműködő hálózata” c. tanulmányt. Az M.I.T. Lincoln Labor TX-2-es gépe és a System Development Corporation (Santa Monica, Kalifornia, USA) AN/FSQ-32-es gépe telefonkábelen összekapcsolódnak egy 1200 bps-es (bit-per-second = bit / másodperc) vonalon keresztül. Ezt az ARPA DEC számítógépével kapcsolatban később „A kísérleti hálózat”-nak nevezik el.

1966: Lawrence („Larry”) G. Roberts (M.I.T., USA): „Tovább az időmegosztással működő számítógéphálózatok útján” c. munkájában leírja a legelső ARPANET tervét.

Larry Roberts

(Képen: Lawrence G. Roberts (1937-); Forrás: www.livinginternet.com)

1967: Az ARPANET első tervezete Larry Roberts „Összetett számítógépes hálózatok és számítógépek közötti kommunikáció” címmel. A három, egymástól függetlenül fejlődő számítógépes hálózati csoport (RAND, NPL, ARPA) közötti első találkozás és megbeszélés. Az NPL (National Physical Laboratory, Middlesex, Anglia) kifejleszti az NPL hálózatot Donald Watts Davies irányítása alatt, akitől a csomag (pocket) kifejezés származik. Az NPL hálózat kísérleti csomagkapcsolt módon működött 768 kbps-os vonalakon.

1968: Az Egyesült Államok hadügyminisztériuma, a Pentagon úgy alakítja ki a saját belső hálózatát, az ARPANETet, hogy egy esetleges atomháború után is tudjon működni. Így a fizikailag messze lévő számítógépek között több lehetséges közvetlen, vagy közvetett összeköttetés is létesült. Magának az ARPANET-nek első (polgári) kibővítései a BBN cég megvalósításával egy-egy IMP Honeywell minicomputerrel, melyekben már 12 Kbyte memória volt. Maga a (polgári) hálózat csak a következő évben épült ki 4 csomóponttal: University of California (Los Angeles, 1969. aug. 30.), Stanford University (Palo Alto, Kalifornia, 1969. okt. 1.), University of California (Santa Barbara, Kalifornia, 1969. nov.1.) és University of Utah (Salt Lake City, Utah, 1969. dec. 10.) között. A hálózati vonalak sebessége: 50 kbps. A hálózat „összetettségére” jellemző egy ekkoriban keletkezett rajz.
(Forrás: http://www.computerhistory.org/internet_history/full_size_images/1969_4-node_map.gif)

Internet 1968

1969: A frissen létrehozott hálózat igen bizonytalan, mivel egyenlőre kevés az általánosan elfogadott protokoll és alig van rajta némi tudományos anyag. Viszont a forgalom megindulása miatt mégis ezt az évet tekintjük az Internet megszületésének!

 


 

1970: Az első publikáció az eredeti ARPANET-es host-host protokollról: C.S. Carr, S. Crocker, V.G. Cerf írása: "HOST-HOST kommunikációs protokoll az ARPA hálózatban”. Az ALOHAnet, az első csomagkapcsolt rádióállomás elkezd üzemelni (kifejlesztő: Norman Abramson, University of Hawaii, USA). Rákapcsolódás az ARPANET-re: 1972. Az ARPANET nagy gépei elkezdik használni a legelső, direkt host-host protokollt, az NCP-t. (Network Control Protocol). Az első államok közötti vonalat telepíti az AT&T az UCLA (Los Angeles, Kalifornia, USA) és a BBN (Cambridge, Massachusetts, USA) között – mindössze 56 kbps-os sebességgel. A második vonal a MIT (Cambridge, Massachusetts, USA) és a University of Utah Salt Lake City, Utah, USA) között létesült.

1971: Az Arpanet már 23 gépegységre bővült. Ray Tomlinson kifejlesztette az első E-mail programot, amellyel üzeneteket lehetett küldeni a számítógépes hálózaton Ray Tomlinsonrészt vevő gépek számára. Csak érdekesség, hogy az első E-mail üzenet tartalma a következő volt: QWERTYUIOP. A miértre egyszerű a válasz: ez az angol-amerikai PC-b billentyűzetének felső sora. (Kép forrása: www.rpi.edu)
Michael Hart elindítja a Gutenberg Project-et, mely céljául tűzte ki, hogy minél nagyobb tudás és minél több könyvet tegyenek ki szabadon kutathatóvá a hálóra. Az első szöveg az USA Függetlenségi Nyilatkozata volt. (Webes címe: www.gutenberg.org)

at sign, kukac1972: Októberben megalakult az International Network Working Group (INWG) az adattovábbító protokollok szabványának egységesítésére. Az Internet több, önálló számítógépes hálózat csúcsszervévé válik. 1972. márciusában Ray Tomlinson az ARPANET hálózatának gyorsabbá tétele végett a saját 33-as modellű írógépéről kiválasztja az egyik legkevésbé használt billentyűt, hogy az elektronikus leveleket könnyebben irányíthatóvá tegye. Eredeti elnevezése: at; modern elnevezése: at sign; magyar neve: kukac. (Kép forrása: www.corbis.com) Larry Roberts megírja az első e-mail kezelő programot, amely képes felsorolni, olvasni, továbbítani és válaszolni az üzenetekre. Hostok száma: 23.

1973: Külföldi összeköttetések az Arpanettel. Elsőként a University College of London (címe: http://www.ucl.ac.uk) és egy norvégiai radarállomás (Royal Radar Establishment = NORSAR) válik a hálózat nem amerikai részesévé. Bob Metcalfe a Harvard Egyetemen doktori dolgozatában taglalja és vázolja fel a lokális számítógép-hálózatok ethernet-technológiáját, amely az addigi koaxiális kábeleken mindaddig elérhetetlennek tűnő adatátviteli sebességet tesz lehetővé. A koncepciót a Xerox-cég PARC Alto számítógépein tesztelték és az első Enternet-hálózatot májusban állították össze az Alto Aloha System-nél. Az ARPANET-használók száma 2000 fölé emelkedik 1973 márciusában. Bob Kahn felveti az egyre növekvő forgalom okozta torlódások problémáját az ARPA Internetting programjának keretében. Vinton Cerf felvázolja az átjáró (gateway) építkezési módszer lényegét egy San Francisco-i hotel halljában egy boríték hátuljára. Cerf és Kahn bejelenti az alapvető internetes ötleteiket az INWG szeptemberi konferenciáján a University of Sussex-ben (Brighton, Anglia). Hálózati hangátviteli protokoll (NVP = Network Voice Protocol) kifejlesztése, amely lehetővé teszi hanghívások és konferenciabeszélgetések lebonyolítását az ARPANET-en. Az ARPA tanulmánya szerint a hálózati forgalom 75%-a e-mail.

Vinton Cerf, Bob Kahn és Bill Clinton elnök

(Képen: Vinton Cerf, Bob Kahn és az őket kitüntető Bill Clinton elnök; forrás: www.livinginternet.com )

1974: Vinton Cerf és Bob Kahn közzéteszi a „Csomagkapcsolt hálózati összeköttetések” c. munkájukat, amelyben részletesen megtervezték a TCP-t (Transmission Control Protocol), az egyik legfontosabb hálózati átviteli eljárást. A BBN megnyitja a Telenet-et, a legelső nyilvános adatátviteli szolgáltatást, amely az ARPANET kereskedelmi verziójának tekinthető.

1975: Steve Walker létrehozza az első levelező csoportot, amelynek Einart Stefferus lesz hamarosan a moderátora, mivel a lista nem volt automatikus az elején. Amúgy a lista a sci-fi hívők levelezési listája lett. Műholdas kapcsolattal kötnek össze két óceánnyi távolságot (Hawaii és Anglia között).

1976: március 26-án II. Erzsébet brit királynő elküldi első elektronikus úton továbbított üzenetét, azaz E-mail-jét a "Royal Signals and Radar Establishment"-ből (RSRE) Malvern városából (Worcestershire, Anglia). Az UUCP átvitelt (Unix-to-Unix CoPy) kifejlesztette az AT&T Bell Labs, majd a UNIX-szal együtt kiadta egy év múlva. Hosztok száma: kb. 111.

1977: A Wisconsin-i Egyetem 100 számítógépes tudósának megépíti a THEORYNET hálózatot Larry Landweber vezetésével. Kiadják az RFC 733-as levelezési protokollt.

1978: (márciusában) A TCP protokollt kettéválasztják TCP-re IP-re. Valószínűleg a legelső üzleti kéretlen levelét (SPAM) küldte el május 1-jén a DEC vállalat egy üzleti marketingese a közelgő Decsystem-20 számítógép bemutatójáról. Maga a SPAM egy speciális löncshús-konzerv, amit a lenti kép is mutat.

SPAM original

(Kép eredetije: http://index.hu/nagykep/2012/07/05/hetvenot_eve_tomjuk_a_loncshust/ )
1979: A Wisconsin-i Egyetem, a DARPA, a National Science Foundation (NSF) és számos más egyetem tudósai és kutatói közötti találkozón létrehozzák a Számítástudományi Tanszékek kutatási számítógépes hálózatát, melynek vezetője Larry Landweber lesz. Megalapítják a tudományos vitafórumnak szánt Usenet komputeres világhálózatot az Internet égisze alatt, ahol az azonos érdeklődési körűek csoportokba szerveződhetnek. Alapítók: Tom Truscott és Jim Ellis, a Duke Egyetem két végzőse és Steve Bellovin az Észak-Karolina Egyetemről. Április 12-én Kevin MacKenzie az akkori legnépszerűbb levelezőcsoportban bevezetésre javasolja az e-mail-es rövidítéseket, a smiley-kat. Az eredeti javaslata a -) volt az öröm jelzésére. Ez még nem lett eléggé elfogadott, de az igazán átütő sikert 1982. szept. 19-e után Scott Fahlman javasolta :-) örömjel és a :-( szomorúságjel érte el. Hosztok száma: 150 körül.

 


1980: október 27-én a teljes ARPANET hálózat leállt egy üzeneteket kiíró vírustámadás miatt!

1981: Megalakul a Bitnet a New York-i Egyetemen elektronikus posta- és fájltovábbítás céljából. (BITNET = Because It's Time NETwork). Az első kapcsolatot a Yale Egyetemmel (New Haven,. Connecticut, USA) létesítik. Számos egyetem megalapítja a CSNET-et (Computer Science Network) 56 kbps-os vonalakon, hogy azon kutatók is kapcsolatot létesíthessenek egymással, akiknek nincs hozzáférésük az ARPANET-hez. Franciaországban megkezdi működését a Minitel/Teletel-szolgálat a France Telekom jóvoltából. Az Internet időközben 213 hosztra bővült.

1982: A DCA és az ARPA kidolgozza és bevezeti a TCP-t és az IP-t, egyesített nevén a TCP/IP-t, az adatátvitel "csomagolástechnikáját", miáltal nagy tömegben küldhetők fájlcsomagok. A TCP/IP mind a mai napig élő és működő Internet-szabvánnyá érett. Az EUUG főleg az e-mail és a USENET szolgáltatások jobb használata végett kifejleszti az Eunet-et (European Unix Network), melyhez a legelső csatlakozók: Hollandia, Dánia, Svédország és Nagy-Britannia. A hálózat már 235 hosztból áll.

1983: Január elsején az egész internet átvált az addig használt NCP-ről a friss TCP/IP-re. A Wisconsin Egyetem névszervert (Name Server) kezd működtetni, hogy az egyre kaotikusabb hálózat könnyebben átlátható nevekkel legyen címezhető! Stuttgart és Dél-Korea is csatlakozik a hálózathoz. CSNET/ARPANET átjáró üzembe helyezése. Az eredeti ARPANET-et szétválasztják (polgári) ARPANET-re és (katonai) MILNET-re, mely utóbbi később integrálva lett az 1982-ben létrehozott USA Védelmi Adathálózatához (Defense Data Network). A meglévő 113 csomópontból 68 a MILNET-hez került. A hálózat iránti igény egyre inkább növekszik, mivel így több kis asztali munkaállomás sokkal hatékonyabban és főleg olcsóbban dolgozik, mint az addig használt pár óriásgép. Hosztok száma: 562.

1984: A DNS-rendszer bevezetése. (= Domain Name Server/System = domain nevek szervere/rendszere). A hosztok száma 1000 fölé emelkedik. William Gibson megírja a Neurománc című sci-fi regényét, amelyben először szerepel a "Cyberspace" kifejezés. A szovjet irányítás a KremlVax rendszer segítségével rácsatlakozik a USENET hálózatra. Egy éves kísérletezés után Kanada egyetemei rácsatlakoznak a Bitnet hálózatra (NetNorth alhálózattal).

1985: Az Information Sciences Institute elkezdi a DNS-ek regisztrációját, a DNS-root szolgáltatást. Március 15-én jegyzik be az első domain-t a Symbolics.com-ot. A továbbiak április 24-én: cmu.edu, purdue.edu, rice.edu, berkeley.edu, ucla.edu, rutgers.edu, bbn.com; május 23-án: mit.edu; május 24-én: think.com; júniusban: css.gov; júliusban: .uk és mitre.org. Hosztok száma: 1961.

1986: Az USA kormányszerve, a National Science Foundation (NSF) megalakítja a saját NSFNET-jét öt szuperkomputerből, továbbá 56 ezer bit/sec átviteli sebességű hálózatból. Ezzel megkezdődött az Internet lényegét adó tevékenység: a különféle lokális hálózatok közötti kapcsolatépítés. A TCP/IP jobb kihasználtsága végett a Usenet alatt kidolgozzák az NNTP (Network News Transfer Protocol) szabványt a hírek és információk jobb terjedése miatt. A Mail Exchanger (MX) rekordot kidolgozó Craig Partridge fejlesztése lehetősé teszi, hogy a nem-IP alapú hálózatok is kaphassanak domain nevet. Októberben egy komolyabb torlódás miatt a hálózat nagy része összeomlik. December 12-én a finn unix felhasználók csoportja bejegyezteti a .fi domaint. Hosztok száma: 2 308.

1987: E-mail kapcsolat CSNET segítségével Németország és Kína között - az első levelet szeptember 20-án Kína küldte. Novemberben Gordon Bell és munkatársai javasolják az USA Tudomány- és Technológiai Hivatalának és Al Gore szenátornak, hogy az államoknak szüksége lenne nagy nemzeti kutatási és oktatási hálózatra. Javaslatuk szerint ezt négy év alatt kellene kiépíteni. Hosztok száma: 28 174.

1988: Az internet egyes részei időnként nem hozzáférhetőek a gyakori vírustámadások miatt. Az NFSNET gerinchálózata eléri a T1-es sebességet (1,544 Mbps). Jarkko Oikarinen kifejleszti és publikálja az IRC-t (Internet Relay Chat). Több ország is csatlakozik: Kanada (ca), Dánia (dk), Franciaország (fr), Izland (is), Norvégia (no) és Svédország (se). Hosztok száma: 56 ezer.

1989: június 23-án az első kapcsolat Ausztrália és az NFSNET között Hawaii-on keresztül. A hosztok száma meghaladja a 100ezret. A kapcsolattartás műszaki ügyeleteinek felügyeletére megalakul az Internet Engeneering Taskforce (ETF). NSFNET-hez csatlakozók: Ausztrália (au), Németország (de), Izrael (il), Olaszország (it), Japán (jp), Mexikó (mx), Hollandia (nl), Új-Zéland (nz), Puerto Rico (pr) és Nagy-Britannia (uk).

 


 

1990: Beszünteti működését az ARPANET. Amerikai hálózati idealisták Mitch Kapor vezetésével megalakítják az Electronic Frontier Foundationt (EFF) a világméretű adatkommunikáció szabadságának a védelmére. Létrejön az első telefonvonalas kereskedelmi internet-szolgáltató (http://world.std.com/) NSFNET-hez újonnan csatlakozók: Argentína (ar), Ausztria (at), Belgium (be), Brazília (br), Chile (cl), Görögország (gr), India (in), Írország (ie), Korea (kr), Spanyolország (es) és Svájc (ch). Csehszlovákia is csatlakozott, de a .cs végződést az ország megszűnte miatt 1993-ban törölték. Hosztok száma: 313 ezer.

Tim Barners-Lee1991: Tim Barners-Lee bemutatja a WWW-t , a World Wide Webet a genfi európai atommagkutató tanácsban (CERN), amely az Interneten belül létesült új hálózat. Általa először sikerül grafikus felhasználói felületekkel is operálni. (A kép eredetije: http://www.computerhistory.org/) Az első webszerver még nxoc01.cern.ch névre hallgatott, de később átnevezték info.cern.ch-ra. Philip Zimmerman megalkotja a biztonságos azonosításra szolgáló PGP (Pretty Good Privacy) szabványt. Paul Lindner és Mark P. McCahill (Minnesota Egyetem) elkészítik a gopher szolgáltatást. Az NSFNET teljes sebessége eléri a T3-at. (44.736 Mbps) Új országok: Horvátország (hr), Hong Kong (hk), Magyarország (hu), Lengyelország (pl), Portugália (pt), Szingapúr (sg), Dél-Afrika (za), Taivan (tw) és Tunézia (tn). Hosztok száma: 617 ezer.

1992: Első ízben továbbítanak hang- és képfájlokat a WWW-en (március, illetve november). A Nevada Egyetemen elkészítik a Veronica keresőt, amely a gopher-en tud keresni. A Világbank (WorldBank) is megjelenik on-line. Az "Internetes szörfözés" kifejezést Jean Armour Polly megalkotja. Június 6-án használja ezt a kifejezést először Brendan Kehoe egy Usenet üzenetben. Új országok az NSFNET-en: Antarktisz (aq), Kamerun (cm), Ciprus (cy), Equador (ec), Észtország (ee), Kuvait (kw), Litvánia (lv), Luxemburg (lu), Malajzia (my), Szlovénia (si), Thaiföld (th) és Venezuela (ve). Hosztok száma: 1 136 ezer.

1993: Az NSF megalapítja az Internic-et az Internet címek megállapítására és további kiosztására. Részfeladatok (felelős cég): könyvtárak és adatbázisok (AT&T), regisztrációs szolgáltatások (Network Solutions Ltd.), információs szolgáltatások (General Atomics/CERFnet). A Fehér Ház és az ENSZ online formában megjelenik az Interneten. Elkezdi szolgáltatását az első online rádió Internet Talk Radio néven. Egyre több vállalat és a média is elkezdi használni az internetet. Csehszlovákia megszűnése miatt megszűnik a .cs domain, helyette bevezetik a .sk-t (Szlovákia) és a .cz-t (Csehország). Az első grafikus internet-böngésző, a Mosaic megszületik április 22-én. Kifejlesztők: Marc Andreessen és az NCSA (Illinois Egyetem). Később ebből fejlődött ki a Netscape! A www éves forgalma 341 634%-kal nőtt, míg a gopher-é 997%-kal. Új országok: Bulgária (bg), Costa Rica (cr), Egyiptom (eg), Fidzsi-szigetek (fj), Ghána (gh), Guam (gu), Indonézia (id), Kazahsztán (kz), Kenya (ke), Liechtenstein (li), Peru (pe), Románia (RO), Oroszország (ru), Törökország (tr), Ukrajna (ua), Egyesült Arab Emirátusok (ae) és Amerikai Virgin szigetek (vi). Hosztok száma: 2 056 ezer.

1994: Az ARPANET/Internet fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. Az amerikai Szenátus és a Képviselőház is információs szervert indít. Bevásárlóközpontok, áruházak és on-line ajánlatok jelennek meg a neten. Megkezdi működését az első hálózati rádióadó, az RT-FM (Las Vegas, USA) és megnyílik az első Cyber-Bank (First Virtual Bank) is az Interneten; valamint a Pizza Hut megkezdi az on-line rendelt pizzák kiszállítását. Arizona állam Canter és Siegel előterjesztésére törvényt alkot a kéretlen levelek ("SPAM") ellen, ugyanis az amerikai vízum-igénylést lehetővé tevő „zöld kártyát” is ilyen kéretlen levelekben kínálták. A www a telnet-et megelőzve a második legnépszerűbb szolgáltatássá válik az interneten a vezető FTP mögött. Októberben a legelső reklámcsíkok megjelennek a www.hotwired.com oldalon. Új országok: Algéria (dz), Örményország (am), Bermuda (bm), Burkina Faso (bf), Kína (cn), Kolumbia (co), Jamaica (jm), Jordánia (jo), Libanon (lb), Litvánia (lt), Makaó (mo), Marokkó (ma), Új-Kaledónia (nc), Nicaragua (ni), Niger (ne), Panama (pa), Fülöp-szigetek (ph), Szenegál (sn), Sri Lanka (lk), Szváziföld (sz), Uruguay (uy), Üzbegisztán (uz). Hosztok száma: 3 864 ezer.

1995: Az NSFNET visszavonul az USA fő hálózati gerincvezetékének fenntartásából, mivel ezt a feladatot ezen túl a kereskedelmi hálózati szolgáltatók viszik tovább. Május 23-án a Sun megalkotja a Java programozási nyelvet. Megjelenik a RealAudio szabvány az on-line rádiózás könnyebbé tételéért. Megkezdi működését a Radio HK az első 24-órás üzleti, kizárólag csak az interneten szolgáltató adó. Márciusban a WWW lekörözi az FTP-t, ezzel a legnagyobb adatforgalom immár a World Wide Web-en zajlik. Szeptember 14. után a domain nevek ingyenes regisztrációja megszűnik. Az új éves ár: 50$ az üzleti domainek alá! Az NSF továbbra is fizeti az éves díjat a .edu és a .gov domainek igénybe vevőinek. Megjelenik a Weben Vatikán-állam, valamint az első kezdetleges webes keresők. A VRML-szabvány pedig lehetővé teszi 3-dimenziós modellek megjelentetését. Magyar kormányzati szervek is megjelennek on-line formában. Új országok: Etiópia (et), Elefántcsontpart (ci), Cook-szigetek (ck), Kajmán-szigetek (ky), Anguilla (ai), Gibraltár (gi), Vatikán (va), Kiribati (ki), Kirgizisztán (kg), Madagaszkár (mg), Mauritius (mu), Mikronézia (fm), Monaco (mc), Mongólia (mn), Nepál (np), Nigéria (ng), Nyugat-Szamoa (ws), San Marino (sm), Tanzánia (tz), Tonga (to), Uganda (ug), Vanuatu (vu). Az év legnagyobb weblap-feltörései: The Spot (jún. 12), Hackers Movie Page (aug. 12.) . Hosztok száma: 6 642 ezer.

1996: Az amerikai telekommunikációs cégek felfigyelnek az internetes telefonálásra kérve, hogy a Kongresszus tiltsa be ezt a technológiát. Az első nagy összegért elkelt domain nevet a CNET vette meg. A név: tv.com - és az ár: 15000$. Új legfelsőbb szintű domain-nevek: .firm, .store, .web, .arts, .rec, .info, .nom. A Netscape és a Microsoft között elkezdődik a böngésző-háború ezzel új korszakot nyitva a tényleg ingyenes és egyre inkább felhasználóbarát böngészők felé. Az Internet2 projekt október 1-jén beindult 34 egyetem képviselőivel. Korlátozások: Kína: a felhasználóknak és az internet-szolgáltatóknak regisztrálni kell a rendőrségen; Németország: A CompuServe egyes hírcsoportjainak kitiltása; Szaúd Arábia: internet hozzáférés korlátozva az egyetemekre és a kórházakra; Szingapúr: a politikai és a vallásos tartalmakat regisztráltatni kell az államnál; Új-Zéland: A publikációként megjelent lemezeket cenzúrázni és lefoglalni is lehet. Beindul a BackRub – a Google kereső közvetlen elődje.

Új országok: Quatar (qa), Közép-Afrikai Köztársaság (cf), Omán (om), Norfolk-sziget (nf), Tuvalu (tv), Francia Polinézia (pf), Szíria (sy), Aruba (aw), Kambodzsa (kh), Francia Guiana (gf), Eritrea (er), Zöld-foki Köztársaság (cv), Burundi (bi), Benin (bj), Bosznia-Hercegovina (ba), Andorra (ad), Guadeloupe (gp), Guernsey (gg), Man-sziget (im), Jersey (je), Laosz (la), Maldív-szigetek (mv), Marshall-szigetek (mh), Mauritánia (mr), Északi Mariana-szigetek (mp), Ruanda (rw), Togo (tg), Jemen (ye) és Zaire (zr).

Az év legnagyobb weblap-feltörései: USA Igazságügy-Minisztérium (aug. 17.), CIA (szept. 19.), USA Légierő (dec. 29.), Nagy-Britannia Konzervatív Pártja (dec. 6.), NASA DDCSOL (dec. 30.). Az év technológiai újításai: keresőmotorok, Java, internetes telefon. Legígéretesebb technológia: VRML (3-dimenziós megjelenést lehetősé beépülő eszköz). Hosztok száma: 15 millió.

1997: 71 618 levelező listát regisztrálnak a Liszt-ben, a a levelező listák könyvtárában. 101 803 Name Server van a Whois adatbázisban! A Business.com domain nevet már 150ezer $-ért adják el! Július 17-én emberi hiba miatt a .com és a .net domainek DNS-táblája meghibásodik, így felhasználók milliói elérhetetlenné válnak. Új országok: Falkland-szigetek (fk), Kelet-Timor (tp), Kongói Köztársaság (cg), Karácsony-sziget (cx), Gambia (gm), Bissau-Guinea (gw), Haiti (ht), Irak (iq), Líbia (ly), Malawi (mw), Martinique (mq), Montserrat (ms), Myanmar (mm), Francia Reunion-szigetek (re), Seychell-szigetek (sc), Sierra Leone (sl), Szomália (so), Szudán (sd), Tadzsikisztán (tj), Türkmenisztán (tm), Turks- és Caicos-szigetek (tc), Angol Virgin-szigetek (vg), Heard- és McDonald-szigetek (hm), Francia Déli területek (tf), Angol India-óceáni területek (io), Svalbard- és Jan Mayen-szigetek (sj), Szt. Pierre és Miquelon (pm), St. Helena (sh), Dél-Georgia/Sandwich-sziegetek (gs), Sao Tome és Principe (st), Ascension-sziget (ac), Amerikai külterületek (um), Mayotte (yt), Wallis- és Futuna-szigetek (wf), Tokelau-szigetek (tk), Csád (td), Afganisztán (af), Cocos-sziget (cc), Bouvet-sziget (bv), Libéria (lr), Amerikai Szamoa (as), Niue (nu), Egyenlítői Új-Guinea (gq), Bhután (bt), Pitcairn-sziget (pn), Palau (pw) és Kongói Demokratikus Köztársaság (cd).

Az év legnagyobb weblap-feltörései: Indonéz kormány (jan. 19., febr. 10., ápr. 24., jún. 30., nov. 22.), NASA (márc. 5.), Nagy-Britannia Konzervatív Párt (ápr. 27.), Spice Girls (nov. 14.) Legígéretesebb technológia: push.

1998: Angol nyelvterületről a vállalatok sorra jegyeznek be domain-eket Türkmenisztánban (TradeMark = tm). A Network Solutions Inc. a 2 milliomodik domain-jét regisztrálja május 4-én. Az amerikai posta (US Postal Service) bevezeti az elektronikus postabélyeget. Az Altavista.com domain-t több, mint 1 millió USA $-ért adják el (3,3 millióért) a Compaq-nak. Megjelenik az elektronikus üzleti modell, az E-commerce és beindulnak az első portálok; valamint megjelenik az új, igen tömör zenei formátum, az MP3. Egyre több ingyenes forrású szoftver (Open Source) jelenik meg. Új országok: Nauru (nr) és Komoró-szigetek (km).  Szeptember 27-én Larry Page és Sergej Brin megalapítják a Google-t, amely először keresőjével lesz világhírű, majd ezt az üzleti sikert egy csomó további szolgáltatás követi. Az év legnagyobb weblap-feltörései: USA Kereskedelmi Minisztériuma (febr. 20.), New York Times (szept. 13.), Kínai Emberi Jogi Társaság (okt. 26.), UNICEF (jan. 7.) Legígéretesebb technológiák: e-üzlet, XML.

1999: A "dotkom" (értsd: .COM) cégek árfolyama hihetetlen emelkedést visz végbe az amerikai tőzsdén. Bár a meredek emelkedés miatt pár cég túl nagyra nő és tönkremegy, de az internet egyértelműen az egyik legerősebb húzóágazattá lesz a világban. Y2K-probléma: kérdés, hogy a kétjegyű évszámmal írt programok és gépek kibírják-e a 2000. évet. (Y2K = Year 2000)
Januárban végre Szaúd-Arábiában is megjelenik az internet. Az IBM lesz az első üzleti partnere az Internet2-nek. A SETI@Home otthoni számítógépekre elosztott idegen intelligenciát kereső szolgáltatása május 17-én indul és négy héten belül jóval több hobbifelhasználó csatlakozik gépével hozzá, mint amit az eddig használt szuper gépek tudtak teljesíteni. A szerb-koszovói háborúval egy időben megindult a két ország kiberháborúja is. Új ország: Szaúd-Arábia (sa), Palesztína (ps), Banglades (bd). Legdrágább eladott domainek: business.com (7,5 millió USA $-ért), wine.com (2,9 millió $), Autos.com (2,2 millió $), WallStreet.com (1 millió $). Az év legnagyobb weblap-feltörései: Star Wars (jan. 8.), .tp (jan.), USIA (jan. 23.), E-Bay (márc. 13.), USA Szenátus (máj. 27.), USA NSI (júl. 2.), Paraguay kormánya (júl. 20.), AntiOnline (aug. 5.), Microsoft (okt. 26.), Angol Vasutak (dec. 31.). Év legnagyobb vírusai: Melissa, ExploreZip.


2000: Egyre olcsóbbá és elérhetőbbé válik a tömegek számára is a világháló. Az elektronikus vásárlások egyre biztonságosabbak, bár a karácsonyi rohamot csak a legnagyobb áruházak bírják áruval. Az év az amerikai "dotkom" cégek jelentős visszaesésével, sőt csődjeitől hangos! Május 16-án az Internet2 közössége kiadja az IPv6-os szabványt, mellyel orvosolható a régi, IPv4-es szabványú IP-címek hiánya. November 16-tól jegyezhető új domain-ek: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro. November 9-én elkezdik tesztelni a kínai, japán és koreai karakteres domain nevek bejegyzését. Ezek egyenlőre a VeriSign engedélye nélküli másodlagos domain nevek lehetnek; így még használniuk kell a .com, .net, .org végződést. Bár a kínai kormány blokkolja az országon belüli regisztrációt a nemzeti szuverenitás miatt. Megjelenik az első komoly megosztásra alapuló zenecserélő szolgáltatás, a Napster. Lemond a Microsoft vezérigazgatói posztjáról Bill Gates, a cég alapítója. Legnagyobb domain-eladások: AsSeenOnTV.com (5,1 millió $), Korea.com (5 millió $), Loans.com (3 millió $). Az év legnagyobb weblap-feltörései: RSA Security (febr.), Apache (máj.), Western Union (szept.), Microsoft (okt.). Legígéretesebb technológia: ASP, Napster, vezetékmentes szolgáltatások, IPv6. Az év vírusa: Love Letter (máj.).

2001: Magyarországon az internet egyre elérhetőbb és szép csendesen, de folyamatosan egyre nagyobb pénzek áramlanak bele a kommunikációba.

Február 20-án mutatják be az Internet2-n az első musicalt "The Technophobe & The Madman" címmel. Február 26-án a VeriSign a domain-tesztjét kibővíti számos európai nyelvre, majd április 5-én lehetővé teszi az összes Unicode karakteres domain regisztrációját – próbaüzemben! Április 10-én a netes rádióállomások egy része elhallgat jogdíjviták miatt. Perek sorozata miatt a Napster kénytelen felfüggeszteni szolgáltatását, majd még az év során jogdíjas letöltésként tér vissza. Az Európa Tanács június 22-én véglegesíti a kiberbűnözés elleni törvényt, majd november 9-én fogadja el. Ez a legelső törvény, amely az internetes bűnözőkkel és bűncselekményekkel foglalkozik.

Új domain-ek: .info (jún. 27.), .biz (nov. 7.) és .museum (nov.). Július 13-án Afganisztánban a tálibok országszerte betiltják az internetet – beleértve a kormányhivatalokat is a tartalmak ellenőrizetlenségére hivatkozva. Júliusban a Code Red és a Sircam vírusok webszerverek ezreit teszik elérhetetlenné. November 12-én indul az első Gigabit szélességű tömörítetlen HDTV-próbaadás az Internet2 hálózatán. November 20-tól jegyezhető az új .us domain amerikai cégeknek a NeuStar vállalatnál. Legnagyobb domain-eladások: Insure.com (16 millió $), Hotels.com (kb. 11 millió $). Nevezetes vírusok: Code Red (júl.), Nimda (szept.), SirCam (júl.) és BadTrans (ápr., nov.). Legígéretesebb technológiák: P2P, Grid computing.

2002: Hazánkban is egyre több alternatív lehetőség jelenik meg, így a klasszikus sávszélességű modem-es hozzáférés helyett az internetezést és a telefonálást egyszerre lehetővé tevő ISDN, valamint a telefonszámlától független, nagyon gyors letöltést kínáló ADSL. Megjelentek a mobilszolgáltatók is az internetes piacon a helyét nem nagyon találó WAP mellett a mobilon keresztüli GPRS-sel is, de egyre több a kábeltelevíziós és a direkt optikai összeköttetés is. A (Fidesz-)kormány egyik utolsó intézkedésével több tízezer pedagógust juttat komoly teljesítményű PC-hez.

Új domain-ek: .name (jan. 15.), .coop (jan. 30.), .aero (márc. 18.). Május 1-jén több száz internetes rádióállomás elhallgatott „A Csend Napja” akció keretében a jogdíjak emelése miatt. Az Internet2-nek immár 200 egyetem, 60 nagyvállalati és 40 társult tagja van. Október 12-én spanyol webszerverek százai tartalom nélkülivé teszik magukat egy új törvény életbe lépése miatt, mely szerint a kereskedelmi webhelyeknek regisztráltatni kell magukat a kormányhivataloknál. Október 21-23 között 13 óriási DNS-csúcsszerver leáll túlterheléses (DDos) támadás miatt; melynek következtében a VeriSign nemzetbiztonsági okokból a a két root-szerveréből az egyiknek az átköltöztetését.

2003: A (Medgyessy-)kormány felülről letöri az internetes árakat és az előző kormányzat által háttérbe szorított Sulinetet igyekszik felgyorsítani. Az ADSL-árak nagy lendülettel esnek lefelé. Hamarosan beindul az adókedvezménnyel is támogatott Sulinet Expressz, melynek segítségével hazánkban nagyságrenddel több számítógép-hardver és szoftver kerül forgalomba, bár eleinte túl sok a bizonytalanság és a probléma, de ez hamarosan megoldódik. A programban való részvételre eleinte a lakosság kb. 50%-a jogosult és kezdetben főleg digitális fényképezőgépek kerülnek forgalomba.

Január 1-től a Public Interest Registry (PIR) veszi át az ellenőrzést a .org domain felett, így a VeriSign a .com-ra tud koncenntrálni. Január 7-én az első hivatalos online választás lezajlik a svájci Aniéres-ben. Január 25-én mindössze 10 perc alatt az SQL Slammer féregvírus lebénítja a világ legnagyobb adatszolgáltató (SQL-) szervereit és a támadás következtében a 13 központi root-szerverből 5 leáll. Hatással volt még rengeteg banki automatáktól kezdve a légiforgalmi irányítási gépeken keresztül a sürgősségi (911-es) telefonokig. A következő nagyobb támadást augusztus 19-én követi el a Sobig.F vírus, ami előtt az MBlast féreg augusztus 11-i rombolt. A .af domaint január 8-tól engedélyezték (Afganisztán). A .pro domain április 23-tól indult. Legnagyobb domain-eladások: shop.com (3,5 millió $), savings.com (1,9 millió $).

2004: Tovább tart a piaci lendület hazánkban, melyet az előző év végén soha nem látott mennyiségben eladott hardver generált. Nemzetközileg tovább tart a Microsoft fölénye, bár pozícióit némileg gyengíti a szerver-fronton előretörő Linux, valamint a böngészőkben egyre erősödő Mozilla-Opera páros. Az év egyik szenzációja, hogy a Suse Linux-ot felvásárolja a Novell! Február 4-én megalapítják az egyik legnagyobb közösségi hálót, a Facebook-ot. Új domainek: .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel és .travel. Szeptember 8-től a VeriSign Naming and Directory Service (VNDS) napi kétszerire emeli a 13 csúcs-névszere frissítését. Legnagyobb domain-eladások: CreditCards.com (2,75 millió $), beer.com (7 millió $). Legígéretesebb technológia: közösségi hálózatok.

2005: A Matáv gyors egymás után emeli többször is a sávszélességet. Maga a MATÁV név is eltűnik és Magyar Telekom lesz. Magyarországon a Sulinet Expressz folyamatos átszabásaival alaposan lelassul a kezdeti nagy lendület. Az informatikai miniszter felavatja az utolsó modemes internetező szobrát, mivel soha nem látott iramban bővül a nagy sávszélességű internetezők tábora.
Youtube Founders
Február 14-én megalapították a Youtube-ot, az internetes videó-oldalt, ami bődületes sikert és soha nem látott nézettséget hozott. Alapítók: Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim.
A Mozilla több részre bomlik, miután önállósodik a böngészője (FireFox), a weblapszerkesztője (Nvu) és a levelezője (Thunderbird). Komolyan kikezdi az Internet Explorer mindenhatóságát. Maga az IBM is böngészőcserét javasol saját munkatársainak. Egyesül az Adobe és a Macromedia. Az ingyenes internetes telefonálás nyújtó Skype-ot felvásárolja az amerikai elektronikus bolhapiac, az eBay. A nagy Microsoft megjelenteti a Longhorn kódnéven fejlesztett új operációs rendszerének első Béta-verzióját, ami a keresztségben a Microsoft Vista nevet kapta. Észtország lehetővé teszi az internetes szavazást az országos választások alkalmával. Júniusban egy tenger alatti kábel meghibásodása miatt szinte egész Pakisztán elérhetetlenné válik. December 7-től elérhető a .eu domain. Legnagyobb domain-eladások: Fish.com (1,02 millió $), software.com (3,2 millió $).

2006: Hazánkban a választások után Gyurcsány Ferenc bejelenti, hogy a gazdasági megszorítások miatt a Sulinet Expressz év végével teljesen befejeződik. A választások után megszűnik az IHM, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a terület felelőse. Egyre nagyobb népszerűségre törnek az internetes naplók, a blog-ok. A miniszterelnök sok mindent például itt mond el, ami nagyobb teret enged neki, mint ami a híradásokba belefér. Jó egy éves per- fenyegetéses huzavona után a Hírek Média Kft. átadta az általa használt google.hu domaint a Google Inc.-nek, akik eddig kénytelenek voltak a google.co.hu domaint használni. A Magyar Telekom név helyett a T-Com, illetve a T-Online név marad meg a köztudatban.
Novemberben az alig egy évvel azelőtt alapított Youtube-ot felvásárolta a Google 1,65 milliárd dollárért!
A .cat regisztráció lehetővé válik a katalán területeken. Január 26-tól az USA kormánya megtiltja az anonim regisztrációt a .us domain alatt. Május 10-én az ICANN leszavazza a .xxx domain létrehozását. Augusztus 15-től hozzáférhető a .ax domain (Åland Islands). Decemberben egy földrengés miatti kábelsérülés végett Délkelet-Ázsia számos országa elérhetetlenné válik. 2006. júliusában az AMD megvette a grafikával foglalkozó ATI-t (5,4 milliárd $-ért), hogy a processzoraiban minél jobb grafikus támogatást tudjon beleépíteni, így további lehetőségeket nyisson pl. az internetezők előtt is. Legnagyobb domain-eladások: sex.com (kb. 14 millió $), diamond.com (7,5 millió $) vodka.com (3 millió $) és cameras.com (1,5 millió $).Legígéretesebb technológia: felhő számítás (cloud computing).

2007: Megjelenik a Windows Vista, de a hatalmas hardware-követelmények miatt sokan nem szeretik. Ráadásul a megszokott XP-s alkalmazások jó része egyenlőre nem megy Vista alatt, így sokan Vista helyett XP-t kérnek a gépükre. Újabb internetes áresés történik, ráadásul egyre jobban feljön a kábeltelevíziós és a mobiltelefonos internet is. A hardware-árak is szépen mennek le, de még mindig komoly beruházás egy új PC. Egyre többen interneteznek hazánkban is. A kormányzati szolgáltatások jó része már interneten is elérhető.

Januárban az ICANN megszünteti a .um (USA külterületei) domaint kihasználatlanság miatt. Az Internet2 segítségével október 13-tól összeköttetés jött létre az USA keleti és nyugati partja között 100 gbps-os optikai hálózaton. Októberben kezdődnek a .asia bejegyzései. A Corel felvásárolja a Paint Shop Pro-t. Legnagyobb domain-eladások: porn.com (9,5 millió $), seniors.com (1,8 millió $) computer.com (2,1 millió $), tandberg.com (1,5 millió $), Vista.com (1,25 millió $),…

2008: A Vistát az XP1 megjelenése után kezdik komolyan venni a felhasználók, de még mindig nem hozza meg a várt áttörést. Komoly áresés történik a mobilinternetezésben is. A laptopok ára is jelentős csökkenésnek indul, de nem elég olcsók az eszközök. Megjelenik a Windows SP3 is, ami az SP2-vel szemben nem hoz lényeges újdonságot. A második böngészőháborúban a Mozilla FireFox egyre több mélyütést visz be az Internet Explorernek, de komoly szeletet kap az Opera és az Apple Safari is. Soha nem látott előretörést hoz a vezeték nélküli internet robbanásszerű fejlődése is. A Google keresőrobotja eléri a 10 milliárd oldalt, habár ennek csak töredéke van indexelve. Összehasonlításul a Google eredeti indexe 1998-ban érte el a 26 millió oldalt, és 2000-ben az 1 milliárdat. Február 4-én 6 root-szerver is kap IPv6-os címet. Szeptemberben indítja útjára a Google a saját fejlesztésű böngészőjét, a Chrome-ot. Korlátozások: Kína egy helyi tűzfallal egyre sikeresebben blokkolja a vezető kommunsta pártnak nem tetsző oldalakat és szolgáltatásokat, illetve több arab ország is több-kevesebb sikerrel kísérletezik az ott illegális oldalak (pl.: nem-iszlám vallási, szex, stb.) blokkolásával. Nagy honlap-feltörés: Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (dec.22.). Legnagyobb domain-eladások: Fund.com (9,999 millió $), clothes.com (4,9 millió $), Freeport.com (4 millió $), shopping.de (2,858 millió $), yp.com (2,85 millió $).

2009: A .tel regisztráció elkezdődik. Június 15-én az USA Kormánya kérésére elhalasztották a Twitter.com esedékes karbantartását, hogy az iráni zavargásokban leginkább ezt lehetett használni. Október 22-én megjelenik a minden eddiginél több internetes szolgáltatást nyújtó és támogató Windows 7, amely az elődjével ellentétben igen sikeresnek bizonyul. November 16-án az ICANN megnyitja a lehetőséget a nemzetközi domain-ek regisztrálása előtt. A Facebook lesz az egyik legnagyobb szociális/közösségi hálózat. Ígéretes technológia: lokálos helyzetfelmérés (böngészőkben). Legnagyobb domain-eladások: russia.com (1,5 millió $), candy.com (3 millió $) insure.com (16 millió $), toys.com (5,1 millió $).


2010: Január 22-én T.J. Creamer űrhajós a Nemzetközi Űrállomásról Twitter-üzenetben üdvözölte a „lentieket” – ez volt a legelső „földönkívüli” bejegyzés. Javában tart a második böngészőháború, ahol új frontot nyit a Google friss böngészője a Chrome, amit ráadásul gyorsan fejlesztenek és elég hamar felviszik a fő-verziószámát. Erre válaszul a többi böngésző is gyorsan növeli verziószámát és szolgáltatásait. Az Intel felvásárolta a vírusirtással és biztonsági megoldásokkal foglalkozó McAfee-t (7,68 milliárd $-ért) és a vezeték nélküli megoldásokkal foglalkozó Infineon-t (1,4 milliárd $-ért).

Hazánkban a piac sokszínűvé válásával egyre olcsóbbá és elérhetőbbé válik az internet, ami ráadásul egyre gyorsul is. Már ritkán kapható 1 Mbit alatti csomag és már a lakosság számára is megfizethető a 120 Mbit-es. A korábban itthon piacvezető közösségi hálózat, az Iwiw forgalma drasztikusan visszaesik nagyrészt a Facebook miatt. Egyre nagyobb teret kap az informatika a kormányzati/közoktatási szférán kívül a civil életben is, mivel egyre több cég kedvezményeket kínál az internetes vásárlóknak/érdeklődőknek. Hazánkban az Orbán-kormány májusi hatalomra kerülése után pár nap alatt szinte az összes kormányzati/minisztériumi oldalra kikerült az „OMG” („Oh, my God!”) felirat az ott uralkodó zűrzavarra utalva. A mobiltelefonos szolgáltató, a Pannon GSM nevet vált (Telenor), így egyre több internethez is kapcsolt szolgáltatást kínál. Nagy honlap-feltörés: The Pirate Bay torrent-oldal (júl.8.). Legnagyobb domain-eladások: poker.org (1 millió $), flying.com (1,1 millió $), photo.com (1,25 millió $), slots.com (5,5 millió $), dating.com (1,75 millió $), fb.com (8,5 millió $), sex.com (13 millió $ - rekord!). Novemberben Myanmar ideiglenesen leszakad a világhálóról szervereinek támadása miatt.

2011: Január 28-án az országos zavargások miatt Egyiptom lekapcsolta az internetet, melyet ideiglenes jelleggel több arab ország is követ az ottani zavargás-hullám miatt. A Microsoft megvette az ingyenes internetes telefonálással foglalkozó Skype-ot (8,5 milliárd $-ért), hogy a szolgáltatást az operációs rendszerébe illeszthesse. Márciustól a Mozilla sebességet vált, mivel az eddigi kis javítgatások helyett egyre gyorsabban dobja piacra böngészőjének új és még újabb fő-verziót. Világszerte az eddigi nem túl erős érdeklődés után berobbannak a piacra az „okostelefonok” mellett a táblagépek (Tablet PC) is, melyekben a kis méret és a GPS mellett immáron teljes értékű böngésző található. A gépekhez egyre olcsóbb mobil internet is jár. Az év felvásárlása: a Google megveszi a mobiltelefon-gyártással (is) foglalkozó Motorolát 12,5 milliárd dollárért. Hazánkban a három nagy mobilszolgáltató egymást túllicitálva igyekszik lejjebb vinni a mobilos internet árait. 2011 végén a kormány sajnos beszüntette az évek óta sikeres Tisztaszoftver program támogatását a versenysemlegességre hivatkozva, így 2012 március 1-től az összes MS program a közintézményekben és a tanárok otthoni gépein elveszti jogtisztaságát. Az internet-felhasznáélók száma novemberre becslések szerint elérte a 2 milliárdat. Az év honlap-feltörése: The Sun újság (júl. 19.), Thaiföld Külügyminisztériuma (szept. 25.), MySQL (szept.27.), Adidas (nov.8.). Legnagyobb domain-eladások: social.com (2,6 millió $), domainname.com (1 millió $).

2012: Az év legelső napjaiban ünnepelte a Microsoft, hogy az IE 6 amerikai részesedése 1% alá esett. A Windows XP piaci részesedése drasztikusan csökken. Január 19-én az FBI lecsapott a Megaupload csoportra, válaszul az Anonymous csoport megtámadta és lebénította az FBI, az amerikai igazságügyi minisztérium és több zeneipari cég (pl: Universal Music) honlapját. Január során eldurvult az izraeli-arab hackerháború, mivel egy izraeli hackercsoport megtámadta a palesztin területeken működő Arab Bank és az EgMicrosoft 2012 logoyesült Arab Emirátusok központi bankjának honlapját. Augusztusban Irán lekapcsolta az internetet, mivel szerinte az iszlám vallásra ártó tartalmak jelennek meg; helyette saját internetet épít. A példát nov. 29-én követte a lázongó Szíria kormánya (pár napig). A Youtube történetében elsőnek a Gangnam Style érte el az 1 milliárdos nézettséget (dec.21-én). Augusztusban a londoni olimpia mindent vitt, így az internetet is uralta, köztük az egyre inkább elburjánzó mobiltartalmakat is. A magyar televíziózás történelmében először 3D-s adást is lehet fogni (az erre alkalmas televíziókban). 25 év után a Microsoft lecserélte a régi logóját. Egyre több virtuális mobiltelefon-hálózat jelenik meg hazánkban, pl.: Djuice, Tesco, Lidl (Blue Mobil néven), Red Bull, stb. Október 26-án jelent meg a látványban táblagépekre koncentráló Windows 8, de év végre sem érte el a 2 %-os részesedést! Az Anonymous-csoport honlapfeltörései: Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár (febr.15., dec. 12.), Alkotmánybíróság (márc.4.), szlovák kormány (jan.28.) a szoftverkalózkodás elleni ACTA megállapodás aláírása miatt, Vatikán állam (márc.7.), olasz kormány (okt.22.), ukrán kormány (aug.közepe) a Demonoid torrent-oldal bezárása miatt, NBC (nov.5.), Symantec vírusirtó (nov.5.). Legnagyobb domain-eladások: FreeWebsite.com (0,5 millió $), PersonalLoans.com (1 millió $), Investing.com (2,45 millió $), GiftCard.com (4 millió $)

2013: A Sony bejelentette, hogy márciusban 20 év után megszünteti a MiniDisc gyártását, hiszen nem bírta a versenyt a CD-vel szemben. Március végén a Microsoft hazánkban is lekapcsolja a Hotmail levelezőszolgáltatását és a klienseket kötelezően áttereli az Outlookba. Magyarországon júliusban az ország egyik részén lekapcsolják a régi, analóg televízióadást, míg a maradék részeken ez októberben következik be. Április 8-án megszűnt az MSN Messenger üzenetküldő és a még meglévő régi felhasználóit a Microsoft átirányította az általa birtokolt Skype-ra. Májusban az Adobe bejelentette, hogy az eddig Creative Suite csomagban árult szoftverei, többet között a Photoshop képszerkesztő, az Illustrator kiadványszerkesztő és a Premiere videóvágó nem készül dobozos/lemezes verzióban, hanem online előfizetéssel lesz felhasználható. 2013. júniustól kizárólag a Creative Cloudnak nevezett szolgáltatás részeként lesznek elérhetők a sikeres szoftverek, melynek várható ára induláskor 29$, de a tesztidőszak leteltével ez 50$ lesz.  Az év felvásárlása: a Microsoft 5,44 milliárd dollárért megvette a Nokia mobilrészlegét. Az év során a szíriai hackerek többször is megbénították a New York Times, a The Washington Post honlapját, valamint számos nyugat-európai vezető honlapot (AFP, BBC, FT) a hazájuk belpolitikájába való beavatkozás elleni félelem miatt. Október 18-án megjelent a Windows 8.1 (ingyenes frissítésként), amelyben visszatért a Start menü, az Internet Explorer 11, a feljavított SkyDrive és a Start képernyő. Menet közben az utolsó támogató is kihátrált a Windows RT mögül többek között az Android egyre erősebb előretörése miatt. Legnagyobb domain-eladások: ig.com (4,7 millió $), 114.com (2.1 millió $), kk.com (2,4 millió $).

2014: A 2012-ben 12,5 milliárd dollárért megvett Motorolát a Google teljes meglepetésre eladta a Lenovónak 2,91 milliárdért, de megtartotta a szabadalmakat. A Microsoft vezetését az eddig a felhőszolgáltatásokért felelős Satya Nadella vette át Steve Ballmertől. Februárban a Facebook 19 milliárd dollárért megvette a WhatsApp telefonos csevegő programot. Április 25-én lezárul a Nokia felvásárlása, a telefonok új neve: Microsoft Lumia. Hazánkban 12 évnyi működés után június 30-án lecsapták a haldokló közösségi oldal, az Iwiw.hu szerverét. Május végén a Microsoft bejelentette, hogy a kis kijelzős gépeknél (max. 9 inch és max. 250 dollár) ingyenes lesz a Windows 8.1 with Bing. Feltétel: az Internet Explorer beépített keresője a Bing lesz és nem lehet alternatív keresőket telepíteni. A nagyobb gépeken pedig igen olcsó Windows verzió jöhet! Kérdés: ehhez mit szól Európa, mivel ez itt törvényellenes! Október 31-én 15 év után mindenhol megszűnik az MSN Messenger, helyette a Skype-ot ajánlja a Microsoft. A magyar kormány be akarja vezetni 2015-ben az internetadót (1 GB-onként 150 Ft; max. 700 Ft/előfizetés), de ezt sürgősen visszavonja a hirtelen kirobbant tüntetések miatt. Magyarországon megkapja az engedélyt a negyedik mobilszolgáltató, a Digi. December 4-től a közoktatásban tanuló magyar diákok is ingyen használhatják a Microsoft Office 365 csomagot akár 5 eszközön is, majd januártól a tanárok is. (https://o365.educatio.hu/) A tanári hozzáférések linkje továbbra is: http://www.kir.hu/kir_oktazon_ms_auth/ Karácsonyi meglepetésként a Lizard Squad nevű hackercsoport több órára megbénította a Sony (PlayStation) és a Microsoft (Xbox) szervereit. Az év feltörései: Sony Pictures, Home Depot, JP Morgan, eBay. Legnagyobb TLD eladások: .tech (6,76 millió $), .realty (5,59 millió $), .salon (5,1 millió $), .buy (3,359 millió $), , .baby (3.09 millió $). A legnagyobb domain-eladások: sex.xxx (3 millió $), medicare.com (4,8 millió $), mi.com (3,6 millió $), youxi.com (2,43 millió $), whisky.com (3,1 millió $).

2015: IT history 2015Január elején feltörték Angela Merkel német kancellár hivatalos oldalát, majd februárban az Iszlám Állam terrorszervezettel rokonszenvezők feltörték az amerikai Newsweek twitter-oldalát. A mobiltelefonok őrült fejlődését egy kép illusztrálja: (Szöveg: csupán 20 év és az összes eszköz a képen elfér a zsebében. Kép forrása: http://www.thatericalper.com/2012/11/12/photo-20-years-later-all-these-things-now-fit-in-your-pocket/)
Agresszív terjeszkedésbe kezdett a Facebook és az Internet.org: már 7 igen szegény országban biztosítják ingyenesen a mobiltelefonosoknak az internet népszerű (helyi) oldalait, a nemzetközi híroldalakat, az időjárást, a Wikipédiát és a Facebook-ot. Terveik szerint ezt hamarosan világszerte lehetővé teszik. A Windows 10 ingyenes a Windows 7, 8, 8.1-es felhasználóknak, de csak a legális példányok, ráadásul végre a cég kivezeti az Internet Explorer böngészőt.
Az Iszlám Állam (ISIS) terroristái sorra törik fel a honlapokat, így járt pl. májusban az Óbudai Egyetem is. Kanada nemzeti ünnepén (júl. 1.) az Anonymous hackercsoport összehangolt támadással bedöntötte a kormány weblapjait.
Google logo 2015A Google a rengeteg projekt kezelésére új holding-céget hoz létre Alphabet néven, amely magába foglalja az eddigi Google projekt-cégeket. Maga a Google kereső logót vált, de a név marad, csak a betűtípus lesz új.

Az év felvásárlása: a Call of Duty kiadója, az Activision Blizzard 5,9 milliárd dollárért vette meg King Digital Entertainmentet, akik többek között a Candy Crush Sagát is gyártják. A Microsoft az év végén leállította az Internet Explorer 11-nél régebbi verzióinak támogatását, hogy így is váltásra kényszerítse a felhasználókat. A Flash technológia mögül egyre többen kihátrálnak, így év végén a Facebook is HTML5-re váltott. December 21-én lett 25 éves a világ legelső weboldala: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
Legnagyobb domain-eladások: porno.com (8,8 millió $), PX.com (1 millió $), 588.com (1 millió $). Legnagyobb TLD-eladások: .app (25 millió $), .hotels (2,2 millió $), .ping (1,5 millió $).

Meglepetés az IBM jóvoltából - az IBM első száz éve: ITT TALÁLHATÓ!

2016: Január 1-től hazánkban bevezették az új személyi igazolványt, ami a megszokott adatokon kívül a TB-azonosítót, az adószámot, az elektronikus aláírást és az ujjlenyomatot is tartalmazza, de igen kevés helyen van hozzá megfelelő leolvasó. Világszerte drasztikus mértékben csökken a DVD-k és a BR-ek forgalma, mivel mindent elural a fájlok és az adatok online forgalmazása. A felhőalkalmazások elterjedésében nagy szerepe van a Windows 10-hez adott OneDrive-nak, valamint a hatalmas méretű Google Drive-nak. Közben a pendrive-ok áresése gyorsul, de méretük egyre nő. Április elején külföldi hackerek bedöntötték a Kormany.hu oldalt. Május végére a Windows Phone-ok eladása 1% alá esett, így a rendszer erősen haldoklik. A Microsoft megvette a Linkedin.com üzleti közösségi portált 26,2 milliárd dollárért. Júliusban az AVG antivírus szoftvercég megvette egyik riválisát, az Avast-ot 1,3 milliárd dollárért. A júliusi török katonai puccskísérlet alatt a kormány blokkolta a Youtube-ot, a Facebook-ot és a Twittert is. Egy kínai konzorcium megvette az Opera böngészőt főként a mobil verzióért – kérdés, hogy mit csinálnak az asztali gépes verzióval. A Verizon 4,83 milliárd dollárért megvette a Yahoo-t (a korábbi AOL-felvásárlás folytatásaként). A felvásárlás célja főleg a szabadalmak voltak, illetve a Yahoo által birtokolt szolgáltatások (pl.: Tumblr, Flickr). Az újság veszteségei miatt megszűnt az egyik legnépszerűbb oldal, a NOL.HU. Év végén Google megszünteti a sokak által kedvelt Panoramio képmegosztót. Október végén a fél internetet lebénította egy hackertámadás, továbbá sikeresen feltörték az orosz külügyminisztérium honlapját. Év végén a Google megszüntette a sokak által kedvelt Panoramio képmegosztót. Az amerikai elnökválasztást állítólag befolyásolták az orosz hackerek. December közepén a Yahoo! szerveréről megszerezték 1 milliárd felhasználó adatait! Legnagyobb domain-eladások: HG.com (3,7 millió $), Vivo.com (2,1 millió $), Jade.com (1,25 millió $), LA.com (1,2 millió $).Google logo 2015

Két videót találtam. Az egyik megmutatja a videójátékok (és főleg a grafikájuk) evolúcióját 1952-től 2015-ig.